งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Open Source Software. Open Source ซอฟต์แวร์ที่ไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์กับผู้ใช้ เปิดเผยต้นฉบับรหัสซอฟต์แวร์ (Source Code) อนุญาตให้แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ โปรแกรมต้นฉบับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Open Source Software. Open Source ซอฟต์แวร์ที่ไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์กับผู้ใช้ เปิดเผยต้นฉบับรหัสซอฟต์แวร์ (Source Code) อนุญาตให้แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ โปรแกรมต้นฉบับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Open Source Software

2 Open Source ซอฟต์แวร์ที่ไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์กับผู้ใช้ เปิดเผยต้นฉบับรหัสซอฟต์แวร์ (Source Code) อนุญาตให้แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ โปรแกรมต้นฉบับ นำไปพัฒนาต่อยอดได้

3 Open Source Software ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) Apache Ubuntu โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) OpenOffice.org Mozilla Firefox

4 สุริยัน (Suriyan) Open Source ที่เป็นระบบปฏิบัติการ (OS) โดย SIPA เป็นผู้สนับสนุน พัฒนามาจาก Ubuntu ที่ใช้ Gnome เป็น Windows Manager

5 Suriyan Desktop

6 LibreOffice 5.0 LibreOffice เป็นโปรแกรมใช้งาน สำหรับสำนักงานประกอบด้วยโปรแกรมสำหรับ พิมพ์เอกสาร ทำตารางคำนวณ ทำสไลด์พรีเซน เตชั่น จัดการฐานข้อมูล และวาดภาพประกอบ เอกสาร มีความสามารถเทียบได้กับ MS – Office 2007 โดยมีข้อดีที่เหนือกว่า คือ ใช้ฟรี ไม่มีลิขสิทธิ์ และโปรแกรม Open Office.org 3.2 มีทั้งเวอร์ชั่นบน MS – Window และบน ระบบสุริยันเดสทอป

7 LibreOffice 5.0

8 LibreOffice Calc

9 LibreOffice Writer

10 LibreOffice Impress

11 การใช้งานโปรแกรม LibreOffice Calc โปรแกรม OpenOffice.org Calc เป็นโปรแกรม ที่มีความสามารถด้านการทำตารางคำนวณ เทียบเท่ากับ Excel ความสามารถของ OpenOffice.org Calc มีมากมายซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 1. ความสามารถในการคำนวณ 2. สามารถสร้างกราฟรูปแบบต่างๆ จากข้อมูลใน ตาราง 3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในตารางเพื่อหาค่าสถิติ ต่างๆได้ 4. สามารถพิมพ์เอกสารได้ 5. สามารถจัดการข้อมูลปริมาณมากๆ (Data base) ได้ เช่นการจัดเก็บข้อมูล การค้นหาข้อมูล

12 การเปิดใช้โปรแกรม LibreOffice Calc การเปิดใช้งานโปรแกรมสามารถทำได้ดังนี้ 1. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start 2. จากแถบงานของ Windows เลือกรายการ Programs 3. เลือก LibreOffice 4. เลือก LibreOffice Calc และคลิกเมาส์ รอ สักครู่จะปรากฏหน้าต่างการใช้งานของ โปรแกรมขึ้นมา

13


ดาวน์โหลด ppt Open Source Software. Open Source ซอฟต์แวร์ที่ไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์กับผู้ใช้ เปิดเผยต้นฉบับรหัสซอฟต์แวร์ (Source Code) อนุญาตให้แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ โปรแกรมต้นฉบับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google