งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน บริการสุขภาพภาคเอกชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน บริการสุขภาพภาคเอกชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน บริการสุขภาพภาคเอกชน

2 Agenda แนะนำระบบ ส่วนประกอบของหน้าจอการทำงาน และ รายงาน แนะนำการใช้งานเบื้องต้น แนะนำการใช้ Help Online การใช้งานระบบบริหารจัดการกลาง

3 ส่วนประกอบของหน้าจอการ ทำงาน และรายงาน

4 ส่วนประกอบของหน้าจอฯ และ รายงาน 5. พื้นที่ ทำงาน 3. การทำงานทั่วไป 1. เมนู 2. เมนูข้าง 4. Navigator

5 หน้าจอ : 1. เมนู เมนูหลัก แสดงตามสิทธิ์ที่ได้รับ ในแต่ละระบบ เมนูย่อย แสดงเมนูย่อยจากเมนูหลัก

6 หน้าจอ : 2. เมนูข้าง เมนูใช้งาน - หน้าหลัก : กลับมาหน้าหลัก - แก้ไขข้อมูลส่วนตัว : ไปหน้า แก้ไขข้อมูลส่วนตัว - เปลี่ยนรหัสผ่าน : ไปหน้า เปลี่ยนรหัสผ่าน กรอกรหัส บาร์โค้ด ค้นหาด้วยการ สแกนบาร์โค้ด หรือกรอกตาม รหัสบาร์โค้ด

7 หน้าจอ : 3. การทำงานทั่วไป แสดง ชื่อ – นามสกุล ผู้ใช้งาน ไปหน้าแก้ไข ข้อมูลส่วนตัว แสดงชื่อระบบ และ ตัวเลือกระบบ ( กรณี ไม่แสดง หมายถึง มี สิทธิ์เข้าเพียงระบบ เดียว ) ไปหน้า ช่วยเหลือ ออกจาก ระบบ

8 หน้าจอ : 4. Navigator ชื่อหน้าจอปัจจุบันเส้นทางเข้าถึงจาก หน้าก่อนที่สามารถ คลิกไปยังหน้านั้น ได้ เส้นทางเข้าถึงจาก หน้าก่อน

9 หน้าจอ : 5. พื้นที่ทำงาน ค้นหาด้วย ข้อความ 5.1 หน้ารายการ ค้นหาด้วย ตัวเลือก เลือก รายการ จำนวน ข้อมูลที่พบ รายการ แสดงข้อมูล

10 หน้าจอ : 5. พื้นที่ทำงาน 5.2 รายละเอียด - ทั่วไป ปุ่มการ ทำงาน ฟอร์มให้ กรอกข้อมูล

11 หน้าจอ : 5. พื้นที่ทำงาน 5.3 รายละเอียด – มี Tab ปุ่มการ ทำงาน ปุ่มการทำงาน ส่วนย่อยภายใน ฟอร์มให้กรอก ข้อมูลภายใน Tab ให้เลือกไปยังการ ทำงานย่อยภายใน

12 หน้าจอ : 5. พื้นที่ทำงาน 5.4 รายการและฟอร์ม ปุ่มการ ทำงาน ปุ่มการทำงาน ในฟอร์ม ฟอร์ม ทำงาน

13 หน้าจอ : 5. พื้นที่ทำงาน 5.5 ไดอะล๊อก (Dialog) ปุ่มการทำงานใน ไดอะล๊อก ชื่อ ไดอะล๊อ ก รายละเอียด ( อาจะเป็นรายการ, แบบฟอร์ม ฯลฯ )

14 รายงาน ปุ่มนำออกเป็น Excel ( ถ้ารายงานนั้นๆ มีให้ นำออก X ปุ่มพิมพ์ พื้นที่แสดง ข้อมูลรายงาน

15 แนะนำการใช้งานเบื้องต้น

16 แนะนำการใช้งานฯ : เข้าใช้งาน ระบบ กรณีมีสิทธิ์เข้า ระบบมากกว่า หนึ่งระบบ กรณีมีสิทธิ์เข้า ระบบเพียงระบบ เดียว

17 แนะนำการใช้งานฯ : สมัครขอใช้ งานระบบ คลิกลิงค์ “ สมัครขอใช้ บริการฯ ” กรอกแบบขอใช้ งานระบบ และ คลิกปุ่มบันทึก คลิกปุ่ม “ พิมพ์ ” เพื่อนำส่งมายัง สำนักฯ

18 แนะนำการใช้งานฯ : ลืมรหัสผ่าน คลิกลิงค์ “ ลืม รหัสผ่าน ” กรอกอีเมล์ และคลิกปุ่ม บันทึก

19 แนะนำการใช้งานฯ : เปลี่ยนระบบ ลากเม้าส์มาที่ ชื่อระบบ ( กรณี มีชื่อระบบ แสดง ) คลิกที่ชื่อระบบ เพื่อเปลี่ยนระบบ

20 แนะนำการใช้งานฯ : แก้ไขข้อมูล ส่วนตัว คลิกที่ “ แก้ไขข้อมูล ส่วนตัว ” กรอกข้อมูลที่ ต้องการ แก้ไขข้อมูล ส่วนตัว และคลิกปุ่ม บันทึก

21 แนะนำการใช้งานฯ : เปลี่ยน รหัสผ่าน คลิกที่ “ แก้ไขข้อมูล ส่วนตัว ” กรอกรหัสผ่าน เดิม รหัสผ่านใหม่ และยืนยัน รหัสผ่าน และคลิกปุ่ม บันทึก

22 แนะนำการใช้งานความ ช่วยเหลือ

23 ความช่วยเหลือ : เข้าสู่ความ ช่วยเหลือ คลิกที่ “ ช่วยเหลือ ” จะเปิดหน้าต่าง ใหม่มายัง ศูนย์ความ ช่วยเหลือ แสดงรายการ หมวดหมู่หลัก ลิงค์หน้าหลัก และหมวดหมู่ หลัก คลิกเลือกหมวดหมู่เพื่อดู รายการความช่วยเหลือ หรือ หมวดหมู่ย่อย

24 ความช่วยเหลือ : หมวดหมู่ และ รายการความช่วยเหลือ รายการหมวดหมู่ย่อย ของ หมวดหมู่ที่เลือก ( กรณีเลือกหมวดหมู่ย่อย จะ แสดงในลักษณะนี้ แต่เป็น รายละเอียดของหมวดหมู่ ย่อยที่เลือก ) รายการความช่วยเหลือ หรือรายการความ ช่วยเหลือแนะนำ ของหมวดหมู่ที่เลือก คลิกปุ่มกลับเพื่อ ไปยังหน้าก่อน ชื่อหมวดหมู่

25 ความช่วยเหลือ : บทความความ ช่วยเหลือ ชื่อบทความความ ช่วยเหลือ คลิกปุ่มกลับเพื่อ ไปยังหน้าก่อน หมวดหมู่ก่อนชื่อบทความ เนื้อหา / บทความ คลิกลิงค์ “ ดู ” เพื่อ แสดงวิดีโอ คลิกลิงค์เพื่อ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง / ปรับปรุง ผู้สร้าง / ปรับปรุง คลิกเลือกเพื่อแจ้งให้ ทราบว่าบทความนี้ “ มี ประโยชน์ ” หรือ “ ไม่มี ประโยชน์ ”


ดาวน์โหลด ppt การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน บริการสุขภาพภาคเอกชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google