งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 การใช้งานโปรแกรมด้านการ จัดการเอกสาร  Microsoft Word  การใช้งานโปรแกรมด้านจัดตาราง การคำนวณ  Microsoft Excel  การใช้งานโปรแกรมด้านการ นำเสนอข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " การใช้งานโปรแกรมด้านการ จัดการเอกสาร  Microsoft Word  การใช้งานโปรแกรมด้านจัดตาราง การคำนวณ  Microsoft Excel  การใช้งานโปรแกรมด้านการ นำเสนอข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  การใช้งานโปรแกรมด้านการ จัดการเอกสาร  Microsoft Word  การใช้งานโปรแกรมด้านจัดตาราง การคำนวณ  Microsoft Excel  การใช้งานโปรแกรมด้านการ นำเสนอข้อมูล  Microsoft PowerPoint

2 Microsoft Word การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม  คลิกปุ่ม Start บนแถบ Task bar  เลือก All Programs  Microsoft Office  เลือก Microsoft Office Word 2007 จะเปิดให้ใช้งานได้ทันที

3 Microsoft Word รู้จักส่วนประกอบของหน้าจอ โปรแกรม

4 Microsoft Word การใช้งานแถบ Ribbon

5 Microsoft Word การพิมพ์ข้อความ และการ ตกแต่งข้อความ

6 Microsoft Word การบันทึกเอกสารลงใน disk

7

8  ปิดแฟ้มงาน  Office Button เลือก คำสั่ง Close  เปิดแฟ้มงานใหม่  Office Button เลือกคำสั่ง New Microsoft Word การปิด การเปิดแฟ้มงานใหม่ การเปิด แฟ้มงานใน disk

9  เปิดแฟ้มงานใน disk  Office Button เลือกคำสั่ง Open Microsoft Word การปิด การเปิดแฟ้มงานใหม่ การเปิด แฟ้มงานใน disk

10  วิธีที่ 1 จัดรูปแบบโดยกำหนดจากเส้น ไม้บรรทัด (Ruler) Microsoft Word การจัดย่อหน้าเอกสาร (Paragraph)

11  วิธีที่ 2 จัดรูปแบบโดยการใช้เมนูคำสั่ง Microsoft Word การจัดย่อหน้าเอกสาร (Paragraph)

12  Left Tab แท็บชิดซ้าย  Center Tab แท็บกึ่งกลาง  Right Tab แท็บชิดขวา  Decimal Tab แท็บทศนิยม Microsoft Word การใส่สัญลักษณ์หัวข้อย่อยและลำดับ เลข

13  Increase Indent เลื่อนข้อมูล เข้าไป ทำเป็นหัวข้อย่อย  Decrease Indent เลื่อนข้อมูล ออก ทำเป็นหัวข้อใหญ่  Bullets กำหนด สัญลักษณ์นำหน้าหัวข้อ  Numbering กำหนดเลข ลำดับนำหน้าหัวข้อ  Multilevel List กำหนด สัญลักษณ์หรือเลขลำดับแบบ หลายระดับ Microsoft Word การใส่สัญลักษณ์หัวข้อย่อยและลำดับ เลข

14 Microsoft Word การสร้างงานพิมพ์แบบคอลัมน์

15  การแทรกรูปภาพจากแฟ้มงานอื่น Microsoft Word การแทรกรูปภาพ และ Object ต่าง ๆ

16  การแทรกรูปภาพจาก ClipArt Microsoft Word การแทรกรูปภาพ และ Object ต่าง ๆ

17  การแทรกรูปภาพจาก ClipArt Microsoft Word การวาดรูปเองโดยใช้ปุ่มเครื่องมือต่างๆ

18 Microsoft Word การจัดการกับรูปภาพ

19 Microsoft Word การสร้างไดอะแกรมและแผนผัง โครงสร้างองค์กร

20 Microsoft Word การสร้างกราฟ (Chart)

21 Microsoft Word การสร้างตาราง


ดาวน์โหลด ppt  การใช้งานโปรแกรมด้านการ จัดการเอกสาร  Microsoft Word  การใช้งานโปรแกรมด้านจัดตาราง การคำนวณ  Microsoft Excel  การใช้งานโปรแกรมด้านการ นำเสนอข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google