งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Word นางสาวศิณาภรณ์ นภดลโอฬารกุล 50130010120 วิทยาลัยนวัตกรรม สื่อสารสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Word นางสาวศิณาภรณ์ นภดลโอฬารกุล 50130010120 วิทยาลัยนวัตกรรม สื่อสารสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Word นางสาวศิณาภรณ์ นภดลโอฬารกุล 50130010120 วิทยาลัยนวัตกรรม สื่อสารสังคม

2 ลักษณะของโปรแกรม Microsoft Word แนะนำโปรแกรม Microsoft Word Microsoft Word 97 หรือเรียกสั้นๆ ว่า Word 97 โปรแกรมสำหรับงานประมวลผลคำระบบ ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ ที่ทำงานบนวินโดวส์ 95/98/2000 ผลิตภัณฑ์บริษัทไมโครซอฟต์ โดยมีความสามารถต่างๆ ด้านการพิมพ์และ ประมวลผลคำ ในระบบภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ และความสามารถอื่นๆ ที่จะช่วย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น

3 ความสามารถของโปรแกรม Microsoft Word ปรับปรุงจอภาพการทำงาน ให้สามารถสั่งงานได้ เพียงการกดปุ่มเมาส์เพียง ครั้งเดียว (Single Click) สนับสนุนการใช้งานชื่อแฟ้มข้อมูลระบบ 255 ตัวอักษร เพิ่มระบบความช่วยเหลือ (Help) แบบถามตอบ อัตโนมัติ (Answer Wizard) โดยผู้ใช้เพียงแต่ ป้อนข้อความเพื่อขอความช่วยเหลือ เพิ่มระบบตรวจสะกดอัตโนมัติระหว่างการพิมพ์ งาน (Spell It) โดยหากพบคำผิดโปรแกรมจะ กำกับด้วยเส้นใต้สีแดง และผู้ใช้สามารถให้ โปรแกรมแสดงคำที่ถูก โดยการกดปุ่มขวาของ เมาส์

4 เพิ่มประสิทธิภาพของคำสั่ง Auto Format ให้ ครอบคลุมถึงการจัดรูปแบบเส้นกรอบ, หัวเรื่อง และเลขเศษส่วน เพิ่มระบบเน้นข้อความสำคัญโดยการใส่ Highlight ด้วยสีต่างๆ

5 เหตุผลที่สนใจ ช่วยในการทำงานให้สะดวกสบาย ช่วยในการทำงานให้สะดวกสบาย เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจ เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจ

6 เว็บไซต์ที่สามารถเข้าชม www.nectec.or.th/ www.nectec.or.th/ www.nectec.or.th/ www.nectec.or.th/ http://www.nectec.or.th/courseware/cai/00 36.html http://www.nectec.or.th/courseware/cai/00 36.html http://www.nectec.or.th/courseware/cai/00 36.html http://www.nectec.or.th/courseware/cai/00 36.html http://www.provision.co.th/ http://www.provision.co.th/ http://www.provision.co.th/ http://www.provision.co.th/

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Word นางสาวศิณาภรณ์ นภดลโอฬารกุล 50130010120 วิทยาลัยนวัตกรรม สื่อสารสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google