งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. BPS Orientation Program 1 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. WELCOME TO B HIRAJ P ROPERTY S OLUTIONS ORIENTATION PROGRAM

2 2 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. BPS Orientation Program 2 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. ตอนนี้คุณรู้ อะไรบ้าง เกี่ยวกับ บริษัทฯ ?

3 3 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. BPS Orientation Program 3 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. เราคือใคร ?

4 4 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. BPS Orientation Program 4 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. ดร. ประสาน ภิรัช บุรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

5 5 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. BPS Orientation Program 5 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. OUR BUSINESSES MICE RETAIL OFFICE PROPERTY FOOD & SERVICE

6 6 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. BPS Orientation Program 6 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. OUR HISTORY 2535 2538 2539 2540 2545 2546 2554 2556 2558 พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสมัชชาวาณิช 2 (UBC II) พิธีวางศิลาฤกษ์ ศูนย์นิทรรศการและการ ประชุม ไบเทค (BITEC) และ เปิดประตูรับผู้เช่าราย แรกของอาคาร UBC II จัดตั้งหน่วยธุรกิจบริหาร อาคารสำนักงาน และ หน่วยธุรกิจเพื่อ อุตสาหกรรม การจัดประชุมและ นิทรรศการ (MICE) สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดำเนินทรงเปิด ศูนย์นิทรรศการและ การประชุมไบเทค (BITEC) ที่มีพื้นที่รวม กว่า 155,000 ตร. ม. ศูนย์นิทรรศการและ การประชุม ไบเทค (BITEC) ก่อสร้างส่วนต่อขยาย เป็นครั้งที่ 2 โดย มี พื้นที่จัดแสดงสินค้า เพิ่มขึ้นอีก 10,500 ตร. ม. ศูนย์นิทรรศการและการ ประชุม ไบเทค (BITEC) ก่อสร้างส่วนต่อขยาย ครั้งแรก โดยมีพื้นที่จัด แสดงสินค้าเพิ่มขึ้น 7,980 ตร. ม. พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ BHIRAJ TOWER at EmQuartier พิธีวางศิลาฤกษ์ BITEC PHASE 2 และ BHIRAJ TOWER at BITEC และ เปิดโครงการ OneUdomsuk มีพื้นที่กว่า 8,070 ตร. ม. เปิดอาคาร BHIRAJ TOWER at EmQuartier ” ในวันที่ 16 พฤษภาคม

7 7 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. BPS Orientation Program 7 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. CORPORATE DESCRIPTION กลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในด้านการ บริหารและการบริการด้วยประสบการณ์และความ เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี ในการพัฒนาอาคารสำนักงานให้เช่า สถานที่รองรับการ จัดนิทรรศการและการประชุม ธุรกิจให้เช่าพื้นที่เพื่อ ประกอบกิจการค้าปลีก งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

8 8 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. BPS Orientation Program 8 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. มุ่งมั่นพัฒนาและดำเนินธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ที่มีความ หลากหลาย ครบวงจร เพื่อ การเติบโตและผลประโยชน์ อย่างยั่งยืน กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งคู่ค้า นักลงทุน พนักงาน รวมไปถึงสังคม VISION

9 9 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. BPS Orientation Program 9 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. CORPORATE MISSION Thinking Forward (Thinking) คิด … ไปข้างหน้า ( คิด ) Always Setting New Standard (Action) สร้างมาตรฐานใหม่ในการดำเนินงานให้กับธุรกิจ ( ปฏิบัติ ) Pursuing For Lasting Best Result (Action) ตั้งใจเพื่อผลลัพธ์ที่ดีเลิศและยั่งยืน ( ปฏิบัติ ) Working Collaboratively Across Boundaries (Action) ผสานกำลัง ความรู้ และความสามารถ ( ปฏิบัติ ) Practicing Business with Integrity (Action) ดำเนินธุรกิจบนความถูกต้องและเป็นธรรม ( ปฏิบัติ )

10 10 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. BPS Orientation Program 10 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. BHIRAJ PROPERTY SOLUTIONSBITEC PROPERTY SOLUTIONS การแบ่งกลุ่มธุรกิจ

11 11 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. BPS Orientation Program 11 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. MICE SIZE INTERNATIONAL > LOCAL FACILITY + SERVICE = GRADE MEETINGS INCENTIVES CONFERENCES EXHIBITIONS

12 12 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. BPS Orientation Program 12 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. OFFICE HIGH SPECIFICATION LOW SPECIFICATION SMALL SIZELARGE SIZE UBCII BHIRAJ TOWER at EmQuartier ห้อง แถว Home Office Co- working Space Service Office Office Condo

13 13 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. BPS Orientation Program 13 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. RETAIL เล็กใหญ่ Central World Central WestGate Siam Paragon MEGA BANGNA EM District Bangkok Mall (600,000 – 300,000 sq.m) Central Festival The Mall Terminal 21 The Nine Crystal Park Asiatique BIG C TESCO LOTUS (250,000 – 50,000 sq.m) J Avenue The Esplanade Oneudomsuk The Sense SenaFest (20,000 – 5,000 sq.m) กลาง NEIGHBOUR- HOOD SPENDING POWER SERVICESBEHAVIOUR

14 14 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. BPS Orientation Program 14 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. FOOD & SERVICE CATERINGBANQUETFOODCOURTGrab&Go

15 15 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. BPS Orientation Program 15 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. PROPERTY

16 16 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. BPS Orientation Program 16 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. PEOPLE COMPANY

17 17 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. BPS Orientation Program 17 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. 2012 2011 2009 2007 2006 2004 ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงาน 6 อุตสาหกรรมหลัก ในโครงการ “The next Best Shows” จาก สสปน. ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงาน 5 อุตสาหกรรมหลัก ในโครงการ "Better the Best" จากสำนักงานส่งเสริม การจัดประชุมและนิทรรศการ ( องค์การมหาชน ) หรือ สสปน. ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านการรักษาความ ปลอดภัย สำหรับการจัดประชุม สัมมนา และ นิทรรศการ (MICE) จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (MASCI) ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลกด้านปฏิบัติการยอดเยี่ยม จากสมาพันธ์อุตสาหกรรมการแสดงสินค้าโลก (UFI) ได้รับรางวัล ด้านการจัดสถานที่จัดงานยอมเยี่ยมจาก นิตยสาร CIM ประเทศออสเตรเลีย (Convention and Incentive Marketing magazine) รางวัลสถานที่จัดงานประเภทการท่องเที่ยวเพื่อเป็น รางวัล (Incentive) ยอดเยี่ยมประจำปี 2004 จาก Thailand Incentive and Convention Association AWARDS

18 18 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. BPS Orientation Program 18 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “ โครงการสร้างความเชื่อมั่นอาหาร ไทยปลอดภัยมีคุณภาพ (Eat Safe Eat Smart) ประจำปี 2556” จาก สถาบันอาหาร กระทรวง อุตสาหกรรม ได้รับการรับรองระบบความปลอดภัย อาหาร หรือ Good Manufacturing Practice - GMP ได้รับประกาศเกียรติคุณ ด้านจรรยาบรรณดีเด่น จาก หอการค้าไทย ประจำปี 2556 2013 2014 Green Meetings จาก องค์กรธุรกิจเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ได้รับประกาศเกียรติคุณ ด้านจรรยาบรรณดีเด่น จาก หอการค้าไทย ประจำปี 2557 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอ เทียร์ ได้รับรางวัล Highly Commended จากเวที Thailand Property Award 2014 ในสาขาการ ออกแบบสถาปัตย์อาคารพาณิชย์ดีเด่น อาคาร UBCII ได้รับการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001 ได้รับการรับรอง มาตรฐานความ ปลอดภัยด้านการจัดเลี้ยงระดับโลก โดยสถาบันอาหารแห่งชาติ AWARDS

19 19 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. BPS Orientation Program 19 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. AWARDS 2015 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชนะ รางวัลในเวที Asia Pacific Property Award 2015 ใน 2 สาขาได้แก่ อาคารสำนักงานยอด เยี่ยม และ Highly Commended ในสาขา อาคารสูงเชิงพาณิชย์

20 20 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. BPS Orientation Program 20 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee.

21 21 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. BPS Orientation Program 21 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. BITEC Phase II and BHIRAJ TOWER at BITEC Q4 2016

22 22 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. BPS Orientation Program 22 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. BHIRAJ SATHON 15 Q4 2016

23 23 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. BPS Orientation Program 23 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. Question & Answer คำถามและคำตอบ 質問と答え 질문과 답변 ​ຄໍາຖາມ​ແລະຄໍາຕອບ soal jawab प्रश्न और हल 问题和答案

24 24 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee. BPS Orientation Program 24 This document is confidential. It is intended solely for Access to this document by any other persons unauthorized. If you are not the addressee you are prohibited from copying it, distributing it or disclosing it to anyone other than the addressee.


ดาวน์โหลด ppt 1 This document is confidential. It is intended solely for BHIRAJ BURI Internal use only. Access to this document by any other persons unauthorized. If.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google