งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft PowerPoint 2007 1 อาจารย์ผู้สอน :. Section9: การสร้างงานนำเสนอโดย เชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่น 2 เปิดไฟล์ section9.docx.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft PowerPoint 2007 1 อาจารย์ผู้สอน :. Section9: การสร้างงานนำเสนอโดย เชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่น 2 เปิดไฟล์ section9.docx."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft PowerPoint 2007 1 อาจารย์ผู้สอน :

2 Section9: การสร้างงานนำเสนอโดย เชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่น 2 เปิดไฟล์ section9.docx

3 SECTION9: การสร้างงาน นำเสนอโดยเชื่องโยงกับโปรแกรม อื่น

4 บทที่ 6 การนำเข้าข้อมูล และส่งออกไปยัง โปรแกรมอื่น Demo  การแปลงข้อมูลจาก Microsoft Word ไปยัง PowerPoint  ปรับ layout สไลด์ที่ 1 เป็นแบบ Title Slide  การส่งออกข้อมูลภาพนิ่งไปยังโปรแกรม Microsoft Word ไฟล์ section9.docx

5 บทที่ 7 การทำงานกับสไลด์ต้นแบบ (Slide Master)  Slide Master

6 บทที่ 7 การทำงานกับสไลด์ต้นแบบ (Slide Master)  การใช้งานปุ่ม Reset Button 1 1 2 2 3 3 Slide 1

7 บทที่ 8 สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติ (Hyperlink)  การกำหนดจุดเชื่อมโยง (Hyperlink)  การกำหนดคุณสมบัติต่างๆ ของจุดเชื่อมโยง  การแก้ไขจุดเชื่อมโยง  การลบ / ยกเลิก จุดเชื่อมโยง

8 การกำหนดจุดเชื่อมโยง (Hyperlink) Slide 5

9 บทที่ 9 การเพิ่มเสียงในงานนำเสนอ  การแทรกไฟล์เสียงลงในสไลด์  การแทรกไฟล์เสียงจาก Clip Organizer  การปรับแต่งตัวเลือกการแสดงเสียง  การเล่นเสียง Slide 1

10 การแทรกไฟล์เสียงลงในสไลด์

11 การปรับแต่งตัวเลือกการแสดงเสียง

12 บทที่ 10 การบันทึกไฟล์ในรูปแบบต่างๆ  บันทึกไฟล์ PowerPoint Presentation  การเก็บบันทึกพรีเซนเทชั่นเป็นชื่อไฟล์อื่นหรือ ไดร์ฟอื่น  การบันทึกพรีเซนเทชั่นเป็นไฟล์ MS PowerPoint 97-2003  การตรวจสอบความเข้ากันได้ของพรีเซนเทชั่น ต่างเวอร์ชั่น (Run Compatibility Checker)  การบันทึกพรีเซนเทชั่นเป็นไฟล์ PDF

13 บันทึกไฟล์

14 การตรวจสอบความเข้ากันได้ของพรีเซนเทชั่น ต่างเวอร์ชั่น (Run Compatibility Checker)

15 บทที่ 11 เทคนิคการใช้เครื่องมือนำเสนอ

16 บทที่ 12 การพิมพ์งานเพื่อจัดทำเอกสาร ประกอบการบรรยาย  การเพิ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษ Header and Footer  การพิมพ์งานเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย  สั่งพิมพ์สไลด์เต็มหน้า  การสั่งพิมพ์พรีเซนเทชั่น  จัดทำบันทึกย่อของผู้บรรยาย (Speaker Notes)  กรอกบันทึกย่อในมุมมองปกติ  กรอกบันทึกย่อในมุมมอง Notes Page  แสดงข้อความในส่วนหัวและท้ายงานพิมพ์บันทึกย่อ  สั่งพิมพ์บันทึกย่อ  จัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย (Handout)  การเลือกจำนวนสไลด์ในหน้ากระดาษ  เลือกแนวการพิมพ์

17 การเพิ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษ Header and Footer

18 การพิมพ์งานเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการ บรรยาย

19 การประหยัดหมึกพิมพ์

20 การสั่งพิมพ์พรีเซนเทชั่น

21 จัดทำบันทึกย่อของผู้บรรยาย (Speaker Notes)

22 แสดงข้อความในส่วนหัวและท้ายงานพิมพ์ บันทึกย่อ  Date and Time: กำหนดให้มีการใส่วันที่ และ เวลาไว้ที่ Note และ Handout  Page Number: กำหนดการใสเลขหน้าที่ Notes และ Handout  Header: กำหนดข้อความข้อความที่จะให้ แสดงเป็น Header  Footer: กำหนดข้อความที่จะให้แสดงเป็น Footer

23 การพิมพ์บันทึกย่อ

24 จัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย (Handout)

25 เลือกแนวการพิมพ์

26 แบบฝึกหัดเสริมเพื่อทบทวนความเข้าใจของ ผู้เรียนที่ 9 1. เปิดไฟล์ Workshop9.docx 2. ฝึกปฏิบัติตามตัวอย่างในแบบฝึกหัด 3. Save ไฟล์ชื่อ Workshop9_ รหัส นักศึกษา.pptx


ดาวน์โหลด ppt Microsoft PowerPoint 2007 1 อาจารย์ผู้สอน :. Section9: การสร้างงานนำเสนอโดย เชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่น 2 เปิดไฟล์ section9.docx.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google