งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการขับเคลื่อนศูนย์ ปฏิบัติการ (Brainstorming) 1 ไพรัช หวังดี ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการขับเคลื่อนศูนย์ ปฏิบัติการ (Brainstorming) 1 ไพรัช หวังดี ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการขับเคลื่อนศูนย์ ปฏิบัติการ (Brainstorming) 1 ไพรัช หวังดี ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตร

2 ลอง ถาม ?... ตัวเอง เมื่อพูดถึง “ เรา ” เขา คิดถึงอะไร ? “ เขา ” คาดหวังอะไร ? กับเรา “ เรา ” คาดหวัง ให้เขา เป็นอย่างไร ? เมื่อ “ เขา ” มาสนง. เขา รู้สึกอย่างไร ?

3 คำถามที่ 1 3

4 คำถามที่ 2 4

5 วิเคราะห์ตนเอง 4 Steps 5 วิเคราะห์ ผู้รับบริการ / ลูกค้า วิเคราะห์ ศักยภาพและ ทิศทางของ ตนเอง กำหนด เป้าหมาย และวิธีการ ทำงาน กำหนดตัว วัดผลสำเร็จ

6 เมื่อนึกถึงศูนย์ปฏิบัติการ นึกถึง อะไร ???? 6 ศึกษาทิศ ทางการ ทำงานของ จังหวัด นำทิศทาง จังหวัดมา วิเคราะห์ว่า จะสนับสนุน ได้อย่างไร จะทำงาน ร่วมกับ จังหวัด อย่างไร กำหนดผล ของการ ทำงาน ร่วมกัน

7 7 วิเคราะห์ ผู้รับบริการ / ลูกค้า วิเคราะห์ ศักยภาพ ของศูนย์และ ทิศทาง ตาม ขั้น 1 กำหนด เป้าหมายร่วม และวิธีการ ทำงาน กำหนดตัว วัดผลสำเร็จ การออกแบบ กระบวนการทำงาน ร่วมกัน ของ สสก. และศูนย์ ปฏิบัติการ โดยการศึกษาทิศทาง จากจังหวัดและ อำเภอ (M) จะได้เป้าหมายและแนว ทางการทำงาน จะได้เป้าหมายร่วม ของ สสก. และศูนย์ รวมทั้งวิธีการทำงาน ( กลยุทธ์ )


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการขับเคลื่อนศูนย์ ปฏิบัติการ (Brainstorming) 1 ไพรัช หวังดี ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google