งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิก สหกรณ์การเกษตร ของกรม ส่งเสริมสหกรณ์ บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด Project Code: CPD_COOP_57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิก สหกรณ์การเกษตร ของกรม ส่งเสริมสหกรณ์ บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด Project Code: CPD_COOP_57."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิก สหกรณ์การเกษตร ของกรม ส่งเสริมสหกรณ์ บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด Project Code: CPD_COOP_57

2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรณีที่ 1 มี Internet Page  2 เข้า URL http://164.115.25.185/CPD_COOP_MEMBER/index.php/login ขอ user password จากทางกรม

3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตัวอย่างหน้าจอ Page  3

4 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตัวอย่างหน้าจอ Page  4

5 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ออนไลน์ - กรอกข้อมูลจากปุ่ม บันทึกข้อมูลสมาชิก รายคน - นำเข้าไฟล์ excel - แต่ไม่สามารถเชื่อมกับระบบสมาชิกและ หุ้นได้ Page  5

6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรณีที่ 2 ไม่มี Internet Page  6 -Download โปรแกรม -http://164.115.25.185/CPD_COOP_MEMBER/index.php/loginhttp://164.115.25.185/CPD_COOP_MEMBER/index.php/login - หรือ intranet ของกรม

7 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรณีที่ 2 ไม่มี Internet Page  7 - คลิกปุ่ม Download ตัวติดตั้งสำหรับสหกรณ์ (Offline)

8 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรณีที่ 2 ไม่มี Internet Page  8 - หลังจาก download แล้ว ที่โปรแกรมจะอยู่ที่โฟล์เอร์ download ชื่อไฟล์ว่า cpd_coop_member_setup.iso

9 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรณีที่ 2 ไม่มี Internet Page  9 - ให้ท่านคลิกเมาส์ขวาเพื่อแตกไฟล์ เลือก extract here

10 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรณีที่ 2 ไม่มี Internet Page  10 - ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน autorun.exe

11 Page  11 กรมส่งเสริมสหกรณ์

12 Page  12 กรมส่งเสริมสหกรณ์ หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ที่หน้า desktop แสดง icon นี้

13 ระบบ offline Page  13 User – admin05 Pass – 1234 เลือกปีบัญชีให้ตรงตามที่ต้องการเก็บข้อมูล

14 ที่สหกรณ์ Page  14  ตั้งค่าสหกรณ์ที่กำลังเก็บข้อมูล - เข้าระบบจากหน้า login จาก user – admin05 pass – 1234 - ตั้งค่าสหกรณ์ตามต้องการ

15 ที่สหกรณ์ Page  15  สอบถามสหกรณ์ว่าใช้โปรแกรมสมาชิกและ หุ้นของที่ไหน ถ้ามีโปรแกรมตามรายชื่อนี้ให้ก๊อบโฟล์เดอร์มาวางตามที่ กำหนด ถ้าไม่มีโปรแกรมตามนี้ ให้นำเข้าไฟล์ excel

16 ไฟล์ Excel Page  16 1 2

17 การนำเข้าข้อมูลสมาชิกและ หุ้น Page  17 คลิกปุ่ม เชื่อมโยงข้อมูลสมาชิกทั้งหมด

18 การนำเข้าข้อมูลสมาชิกและ หุ้น Page  18 คลิกปุ่ม เชื่อมโยงข้อมูลใหม่

19 ตรวจสอบความถูกต้อง Page  19 คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูลสมาชิกรายคน

20 ตรวจสอบความถูกต้อง Page  20 ปุ่มสีน้ำเงิน คือ ต้องแก้ไขข้อมูลให้มีเลขบัตร ก่อนจึงจะเชื่อมกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ ปุ่มสีส้ม คือ สามารถเชื่อมกับกรมส่งเสริม การเกษตรได้

21 ตรวจสอบความถูกต้อง Page  21 หากต้องการเชื่อมข้อมูล ( กรมส่งเสริม การเกษตร ) รายคน - ปุ่มสีส้ม หากต้องการเชื่อมโยงข้อมูลสมาชิกทั้งหมดให้ คลิกที่ปุ่ม ระบบทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร

22 ตรวจสอบความถูกต้อง Page  22 หากต้องการเชื่อมข้อมูล ( กรมส่งเสริม การเกษตร ) รายคน - ปุ่มสีส้ม หากต้องการเชื่อมโยงข้อมูลสมาชิกทั้งหมดให้ คลิกที่ปุ่ม ระบบทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร

23 ตรวจสอบความถูกต้อง Page  23 ปุ่มเขียว คือ เชื่อมกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ ( กรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ )

24 ตรวจสอบความถูกต้อง Page  24 ปุ่มเขียว คือ เชื่อมกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ ( กรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ )

25 ตรวจสอบความถูกต้อง Page  25 กรอกข้อมูลเพิ่มเติม

26 ดูรายงาน Page  26

27 ส่งออกข้อมูลไปกรมฯ Page  27

28 ส่งออกข้อมูลไปกรมฯ Page  28

29 ส่งออกข้อมูลไปกรมฯ Page  29

30 เข้าระบบออนไลน์ Page  30 http://164.115.25.185/CPD_COOP_MEM BER/index.php/login Username และ password ของแต่ละสหกรณ์ ขอจากกรมฯ

31 เข้าระบบออนไลน์ Page  31 เลือกไฟล์และคลิกปุ่ม อัพโหลด 1 2

32 เริ่มต้นการเก็บข้อมูลใหม่ Page  32 พิมพ์คำว่า http://localhost:81/CPD_COOP_MEMBER/index.php/ del_db

33 เริ่มต้นการเก็บข้อมูลใหม่ Page  33 ลบโฟล์เดอร์ข้อมูลสมาชิกของสหกรณ์ที่ดำเนินการส่ง ข้อมูลออนไลน์แล้ว ( ลบตามที่อยู่ที่เคยก๊อบ )

34 กรมส่งเสริมสหกรณ์  การทำงานของระบบ สหกรณ์ (offline) Page  34 สหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ offline กรมส่งเสริมการเกษตร webservice ข้อมูลเพิ่มเติม

35 กรมส่งเสริมสหกรณ์  ตัวอย่างการทำงานของระบบ เชื่อมโยงกับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Page  35

36 กรมส่งเสริมสหกรณ์  ตัวอย่างการทำงานของระบบ เชื่อมโยงกับ กรมส่งเสริมการเกษตร Page  36

37 กรมส่งเสริมสหกรณ์  การทำงานของระบบ ส่งข้อมูลจาก สหกรณ์ ไป server cloud Page  37 สหกรณ์ (offline) Cloud กรมส่งเสริมสหกรณ์ (online) สหกรณ์ (offline)

38 กรมส่งเสริมสหกรณ์  การทำงานของระบบ Cloud กรมส่งเสริม สหกรณ์ Page  38


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิก สหกรณ์การเกษตร ของกรม ส่งเสริมสหกรณ์ บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด Project Code: CPD_COOP_57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google