งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเสริมสร้างความแข็งแรงของช่องปาก โดย..... ทพญ. ศศิธร บัณฑิตมหากุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเสริมสร้างความแข็งแรงของช่องปาก โดย..... ทพญ. ศศิธร บัณฑิตมหากุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเสริมสร้างความแข็งแรงของช่องปาก โดย..... ทพญ. ศศิธร บัณฑิตมหากุล

2 การเสริมสร้างความแข็งแรงของช่องปาก - เสริมสร้างความแข็งแรงของตัวฟัน - เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใบหน้าและลิ้น - กระตุ้นการทำงานของต่อมน้ำลาย

3 - การทำงานของกล้ามเนื้อรอบปาก และใบหน้าช้าลง - ทำให้ เคี้ยวอาหารไม่ถนัด - เศษอาหารค้างในช่องปาก

4 การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใบหน้าและลิ้น - การบริหารใบหน้า - ช่วยปลุกเส้นประสาท กระตุ้นกล้ามเนื้อใบหน้า - ทำหลังล้างหน้าตอนเช้า - มี 3 ขั้นตอน ๆ ละ 10 วินาที 3 รอบ

5 การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใบหน้าและลิ้น - การบริหารใบหน้า สูดลมหายใจเข้าให้เต็มปอด เหยียดริมฝีปากออกไปด้านข้าง ขยับให้แก้มสูง หลับตาให้สนิท

6 - การบริหารใบหน้า สูดลมหายใจเข้าให้เต็มปอด เหยียดริมฝีปากออกไปด้านข้าง ขยับให้แก้มสูง หลับตาให้สนิท

7 การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใบหน้าและลิ้น - การบริหารใบหน้า อ้าปากกว้าง ลืมตากว้าง

8 - การบริหารใบหน้า อ้าปากกว้าง ลืมตากว้าง

9 การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใบหน้าและลิ้น - การบริหารใบหน้า ปิดปากให้สนิท ป่องแก้ม ขยับปากซ้าย - ขวา

10 - การบริหารใบหน้า ปิดปากให้สนิท ป่องแก้ม ขยับปากซ้าย - ขวา

11 การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใบหน้าและลิ้น - การบริหารใบหน้า

12 การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใบหน้าและลิ้น - การบริหารลิ้น - ช่วยการเคลื่อนไหวของลิ้นดีขึ้น ( คลุกเคล้าอาหาร, ออกเสียง, กระตุ้นการหลั่งน้ำลาย ) - ทำก่อนรับประทานอาหาร - มี 2 แบบ

13 - การบริหารลิ้นโดยการเปิดปาก ( ปฏิบัติแต่ละขั้นตอน 5 ครั้ง ) แลบลิ้นเข้าและออก

14 - การบริหารลิ้นโดยการเปิดปาก ( ปฏิบัติแต่ละขั้นตอน 5 ครั้ง ) แลบลิ้นเข้าและออก

15 - การบริหารลิ้นโดยการเปิดปาก ( ปฏิบัติแต่ละขั้นตอน 5 ครั้ง ) แลบลิ้นแล้ว เคลื่อนไปทางซ้าย - ขวา หมุนลิ้นไปทางซ้าย - ขวา เพื่อเลียรอบๆริมฝีปาก

16 - การบริหารลิ้นโดยการเปิดปาก ( ปฏิบัติแต่ละขั้นตอน 5 ครั้ง ) แลบลิ้นแล้ว เคลื่อนไปทางซ้าย - ขวา หมุนลิ้นไปทางซ้าย - ขวา เพื่อเลียรอบๆริมฝีปาก

17 - การบริหารลิ้นโดยการเปิดปาก ( ปฏิบัติแต่ละขั้นตอน 5 ครั้ง ) แลบลิ้นแล้ว ขยับลิ้นขึ้น - ลง เพื่อที่จะเลียปลายจมูกหรือคาง

18 - การบริหารลิ้นโดยการเปิดปาก ( ปฏิบัติแต่ละขั้นตอน 5 ครั้ง ) แลบลิ้นแล้ว ขยับลิ้นขึ้น - ลง เพื่อที่จะเลียปลายจมูกหรือคาง

19 - การบริหารลิ้นโดยการปิดปาก ( ปฏิบัติแต่ละขั้นตอน 5 ครั้ง ) ดันริมฝีปากบนด้วยลิ้น

20 - การบริหารลิ้นโดยการปิดปาก ( ปฏิบัติแต่ละขั้นตอน 5 ครั้ง ) ดันริมฝีปากบนด้วยลิ้น

21 - การบริหารลิ้นโดยการปิดปาก ( ปฏิบัติแต่ละขั้นตอน 5 ครั้ง ) ดันริมฝีปากล่างด้วยลิ้น

22 - การบริหารลิ้นโดยการปิดปาก ( ปฏิบัติแต่ละขั้นตอน 5 ครั้ง ) ดันริมฝีปากล่างด้วยลิ้น

23 - การบริหารลิ้นโดยการปิดปาก ( ปฏิบัติแต่ละขั้นตอน 5 ครั้ง ) ดันแก้มซ้าย - ขวา ด้วยลิ้น หมุนลิ้นไปรอบๆทั้ง ซ้าย - ขวา

24 - การบริหารลิ้นโดยการปิดปาก ( ปฏิบัติแต่ละขั้นตอน 5 ครั้ง ) ดันแก้มซ้าย - ขวา ด้วยลิ้น หมุนลิ้นไปรอบๆทั้ง ซ้าย - ขวา

25 - น้ำลายผลิตน้อยลง - ทำให้ ช่องปากแห้ง - กลืนลำบาก การทำงานของต่อมน้ำลายลดลง

26 การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใบหน้าและลิ้น - การกระตุ้นการทำงานของต่อมน้ำลาย - ช่วยกระตุ้นให้ต่อมน้ำลายผลิตน้ำลายมากขึ้น - ทำก่อนรับประทานอาหาร - นวด 3 ต่อม

27 การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใบหน้าและลิ้น - การกระตุ้นการทำงานของต่อมน้ำลาย

28 - การกระตุ้นต่อมน้ำลายใต้หู ต่อมใต้หู : วางนิ้วก้อยถึงนิ้วชี้ไว้ที่แก้ม แล้วหมุนแถวๆฟันกรามบน ทำจากข้างหลังไปข้างหน้า ทำ 10 ครั้ง

29 - การกระตุ้นต่อมน้ำลายใต้คาง ต่อมใต้คาง : วางนิ้วโป้งตรงส่วนที่นุ่ม ตรงกระดูกคาง กดตั้งแต่บริเวณใต้หู จนถึงใต้คาง ประมาณ 5 ตำแหน่งๆ ละ 5 ครั้ง

30 - การกระตุ้นต่อมน้ำลายใต้ลิ้น ต่อมใต้ลิ้น : ใช้นิ้วโป้งของทั้ง 2 มือ กดลงช้าๆ ที่บริเวณลิ้น ข้างใต้คาง 10 ครั้ง

31 กรณีผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองไม่ได้ - การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใบหน้าและลิ้น - ให้ผู้สูงอายุหลับตา - วางนิ้วมือทั้ง 2 ข้างที่เปลือกตา จากนั้น เคลื่อนนิ้วมือรอบๆอย่างนุ่มนวล

32 กรณีผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองไม่ได้ - การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใบหน้าและลิ้น - จับบริเวณกลาง ซ้าย ขวา ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อรอบริมฝีปากบนและล่าง โดยใช้นิ้วมือ แล้วปล่อยมือ 10 วินาที

33 กรณีผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองไม่ได้ - การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใบหน้าและลิ้น - ดึงแก้ม โดยดึงทั้งฝั่งซ้ายและขวา ปล่อยมือ 10 วินาที จากนั้น ดึงแก้มขึ้นเล็กน้อย ขยับไปซ้ายขวา ปล่อยมือ 10 วินาที

34 กรณีผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองไม่ได้ - การบริหารกล้ามเนื้อลิ้น - ใช้ผ้าก๊อซดึงลิ้นแล้วขยับไปข้างหน้า ทางซ้าย - ขวา ใช้เวลา 10 วินาที ทำซ้ำ 3 ครั้ง

35 ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การเสริมสร้างความแข็งแรงของช่องปาก โดย..... ทพญ. ศศิธร บัณฑิตมหากุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google