งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กับ การนำเสนองาน โดย ครูอัมพร ประเสริฐสังข์ ครู คศ. ๑ โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ อ. เพ็ญ สพป. อุดรธานี เขต 1 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กับ การนำเสนองาน โดย ครูอัมพร ประเสริฐสังข์ ครู คศ. ๑ โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ อ. เพ็ญ สพป. อุดรธานี เขต 1 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กับ การนำเสนองาน โดย ครูอัมพร ประเสริฐสังข์ ครู คศ. ๑ โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ อ. เพ็ญ สพป. อุดรธานี เขต 1 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

2 ซอฟต์แวร์ หมายถึง ชุดคำสั่งหรือ โปรแกรมที่ใช้สั่งให้ คอมพิวเตอร์ทำงาน อย่างเป็นลำดับ ขั้นตอน โดย เขียนขึ้นจากคำสั่ง ของคอมพิวเตอร์ ตามความต้องการ ของผู้ใช้งาน

3 ประเภทของซอฟต์แวร์นำเสนอ แบบสำเร็จ ซอฟต์แวร์สำเร็จ (Package) คือ ซอฟต์แวร์ที่ สร้างขึ้นเพื่อใช้ในสำนักงาน ทั่ว ๆ ไป สร้างโดยบริษัทที่มี ความชำนาญในด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะ มีการปรับปรุงรุ่น (version) ของซอฟต์แวร์ให้มี ประสิทธิภาพสูงขึ้นอยู่เสมอ สามารถแบ่ง Package Software ออกเป็นประเภท ตามลักษณะหน้าที่ของการ ทำงานที่นิยมใช้ในปัจจุบัน แบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์กรรมสิทธิ์ และ ซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส หรือซอฟต์แวร์เสรี

4 ซอฟต์แวร์กรรมสิทธิ์ (proprietary software) คือ ซอฟต์แวร์ที่สิทธิ์ในการใช้งาน และทำซ้ำถูกจำกัดหรือสงวนสิทธิ์ ไว้โดยเจ้าของซอฟต์แวร์หรือ ผู้จัดทำ ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์กรรมสิทธิ์ (proprietary software) คือ ซอฟต์แวร์ที่สิทธิ์ในการใช้งาน และทำซ้ำถูกจำกัดหรือสงวนสิทธิ์ ไว้โดยเจ้าของซอฟต์แวร์หรือ ผู้จัดทำ ซอฟต์แวร์

5 ซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส หรือซอฟต์แวร์เสรี (free software) หมายถึงซอฟต์แวร์ที่สามารถ นำไปใช้ แก้ไข ดัดแปลง พัฒนา และ จำหน่ายแจกจ่ายได้โดยเสรี โดยไม่ ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แต่อย่างใดซอฟต์แวร์เสรี ซอฟต์แวร์ประเภทนำเสนอที่เป็น แบบโอเพนซอร์ส (Open source) ที่มี คุณสมบัติคล้ายกับ Microsoft Office PowerPoint คือ OpenOffice Impress ซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส หรือซอฟต์แวร์เสรี (free software) หมายถึงซอฟต์แวร์ที่สามารถ นำไปใช้ แก้ไข ดัดแปลง พัฒนา และ จำหน่ายแจกจ่ายได้โดยเสรี โดยไม่ ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แต่อย่างใดซอฟต์แวร์เสรี ซอฟต์แวร์ประเภทนำเสนอที่เป็น แบบโอเพนซอร์ส (Open source) ที่มี คุณสมบัติคล้ายกับ Microsoft Office PowerPoint คือ OpenOffice Impress

6 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กับ การนำเสนองาน โดย ครูอัมพร ประเสริฐสังข์ ครู คศ. ๑ โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ อ. เพ็ญ สพป. อุดรธานี เขต 1 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google