งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CSIT-URU อ. กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ Mathematics and Computer Program, URU บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Windows.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CSIT-URU อ. กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ Mathematics and Computer Program, URU บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Windows."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CSIT-URU อ. กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ krit@uru.ac.th Mathematics and Computer Program, URU บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Windows

2 Microsoft Windows คืออะไร Microsoft Windows เป็นโปรแกรมประเภท ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ของ บริษัท Microsoft ซึ่งใช้ในการควบคุมการ ทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับความ นิยมใช้มากที่สุดชนิดหนึ่ง นอกจากนี้ยังมี ระบบปฏิบัติการอย่างอื่นๆ ที่ใช้กันเช่น Dos, Unix, Linux, MacOS

3 Microsoft Windows คืออะไร Microsoft Windows เป็นโปรแกรมที่มีการ พัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับดังนี้ MS Windows 3.11 พัฒนามาจาก MS Windows 1.0 ในปี 1985 เป็น MS Windows 2.0, 3.0, 3.1 และ 3.11 ตามลำดับ นับว่าเป็นระบบปฏิบัติการบน PC ตัวแรกที่มีการติดต่อกับผู้ใช้ด้วย Icon หรือ GUI : Graphic User Interface ทำให้ผู้ใช้ สามารถติดต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

4 พัฒนาการของ Microsoft Windows MS Windows 95/98/ME เริ่มจาก MS Windows 95 ที่วางจำหน่ายในปี 1995 เป็น ระบบปฏิบัติการที่มีลักษณะการทำงานหลาย โปรแกรมในเวลาเดียวกัน (Multi Programming) และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ ตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลโดยสามารถตั้งชื่อได้ยาวถึง 255 ตัวอักษร ส่วน Windows 98 ซึ่ง ออกจำหน่ายตามมาในปี 1998 ก็ยังได้ เปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลจาก FAT-16 มาเป็น FAT-32 ทำให้สามารถดูแล หน่วยความจำเพิ่มจากไม่เกิน 2 GB เป็นไม่ เกิน 2 TB นอกจากนั้น Windows 98 ยังรวม เอาความสามารถของระบบ Desktop กับ Internet รวมไว้ด้วยกัน และเมื่อ ค. ศ. 2000 บริษัทไมโครซอฟ ได้ออก MS Windows ME (Millenium Edition) ซึ่งสนับสนุนงานด้าน Network มากยิ่งขึ้น

5 พัฒนาการของ Microsoft Windows MS Windows NT หรือ New Technology และ MS Windows 2000 เป็น ระบบปฏิบัติการแบบ Multiuser สนับสนุนการ ทำงานระบบ Network ซึ่งเป็นลักษณะของ ระบบปฏิบัติการพื้นฐานบนไมโครคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน MS Windows XP (eXPerience) และ MS Windows 2003 เป็นโปรแกรม ระบบปฏิบัติการที่ออกจำหน่าย เมื่อปี 2002 และ ปี 2003 ตามลำดับ เป็นระบบปฏิบัติการ ที่สนันสนุนทั้ง Single User, Multi-User และ Network อย่างเต็มที่ มีความต้องการ ทรัพยากรในการทำงานสูง

6 พัฒนาการของ Microsoft Windows MS Windows Vista วินโดวส์ วิสตา หรือ วินโดวส์ เอ็นที 6.0 ได้รับลิขสิทธิ์ 30 พฤศจิกายน พ. ศ. 2549 แต่เริ่มขายผู้ใช้จริง 30 มกราคม พ. ศ. 2550 วิสตามีความสามารถ สูงกว่าเอกซ์พีหลายประการ เช่น ในการตัด ต่อ การพัฒนาแอปพลิเคชัน, การแสดงผล กราฟิก ที่สามารถแสดงผลแบบโปร่งแสง สามารถมองฉากหลังของหน้าต่างที่กำลังเปิด อยู่ได้ ในมุมมองแบบโปร่งแสง ในพื้นที่ที่ เหมาะสม เช่น บาร์ด้านบนสุดของโปรแกรม, ความสามารถในการค้นหา, การพิมพ์ ฯลฯ แต่ ทว่า วิสตา ไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ควร สาเหตุหลักๆ ที่เป็นที่วิจารณ์ คือ ความ ต้องการขึ้นต่ำของระบบ ที่สูงกว่าวินโดวส์ เอกซ์พีหลายเท่าตัว

7 พัฒนาการของ Microsoft Windows MS Windows 7 วินโดวส์ 7 หรือ วินโดวส์ เอ็นที 6.1 เปิดตัวการขายปลีกเมื่อ 22 ตุลาคม พ. ศ. 2552 เป็นวินโดวส์รุ่นล่าสุดของ ไมโครซอฟท์ ได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ทำ ให้วิสตาไม่ประสบความสำเร็จ และมีความ ต้องการขั้นต่ำไม่ต่างจากวิสตามากนัก นอกจากแรมและการ์ดจอ ที่ต้องการเพิ่ม ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์หลายรายได้เพิ่ม ความสามารถในหลายด้าน คอมพิวเตอร์ ในช่วงหลังวิสตา พร้อมจะรองรับวินโดวส์ที่ ใหญ่กว่าเอกซ์พีได้ อีกทั้งวินโดวส์ 7 ได้มีการ บริหารจัดการดี ทำงานมีประสิทธิภาพสูงกว่า วิสตา

8 พัฒนาการของ Microsoft Windows MS Windows 8 เป็นระบบปฏิบัติการของ ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ ปัจจุบันเปิดให้ทดลองใช้แล้ว เป็น Tablet-Friendly หรือใช้กับอุปกรณ์จอสัมผัส ได้เป็นอย่างดี มีการใช้ Metro UI ซึ่งตัวไอคอนจะมีลักษณะเป็น แผ่นสี่เหลี่ยมเรียกว่า Tile มีโปรแกรมสำหรับใช้ Social network อย่าง Facebook กับ Twitter โดยเฉพาะ ปุ่ม "Start" ที่ใน Windows รุ่นก่อนๆ จะใช้เพื่อเปิด เมนูเริ่ม ใน Windows 8 จะใช้เปิด Metro UI แทน สำหรับ Windows Explorer จะใช้ ribbon interface ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับที่ใช้ใน Microsoft Office 2010

9 พัฒนาการของ Microsoft Windows วินโดวส์ 10 เป็นระบบปฏิบัติการของไมโครซอฟท์ ใช้ สถาปัตยกรรมวินโดวส์เอ็นที โดยประกาศการพัฒนาเมื่อ 30 กันยายน 2557 และวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โดยจะทำการอัปเดตระบบให้ผู้ใช้ วินโดวส์ 8.1 และวินโดวส์ 7 โดยไม่คิดมูลค่า ภายในในปี แรกของการจัดจำหน่าย วินโดวส์ 10 มีแนวทางการออกแบบที่สืบทอดจาก วินโดวส์ 8 โดยมีหน้าต่างแบบจอสัมผัส และแบบดั้งเดิมที่ ใช้เมาส์และคีย์บอร์ด สถาปัตยกรรมของระบบเอื้อให้ สามารถใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, แท็บเล็ต และ โทรศัพท์มือถือ โดยเพิ่มแอปจากร้านค้า วินโดวส์ หรือ วินโดวส์สโตร์ (Windows Store) เพื่อ การรองรับโปรแกรมเพิ่มเติม

10 พัฒนาการของ Microsoft Windows

11

12

13 แบบฝึกหัดบทที่ 5 1. จงบอกหน้าที่หลักของระบบปฏิบัติการ และ ข้อดีของระบบปฏิบัติการ Windows 2. จงอธิบายข้อแตกต่างของระบบปฏิบัติการ Windows กับ Linux และ MacOS


ดาวน์โหลด ppt CSIT-URU อ. กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ Mathematics and Computer Program, URU บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Windows.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google