งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานระบบสารสนเทศ อย่างปลอดภัย Preecha Somwang

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานระบบสารสนเทศ อย่างปลอดภัย Preecha Somwang"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานระบบสารสนเทศ อย่างปลอดภัย Preecha Somwang Preecha.so@rmuti.ac.th

2 ตรวจสอบคุณสมบัติ คอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งาน  - ระบบปฏิบัติการ ซีพียู แรม ประเภทระบบ (System type) อะไร  - ไอพีแอดเดรสอะไร  - บราวเซอร์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เวอร์ชันอะไร  - โปรแกรมด้านเอกสาร Microsoft Office เวอร์ชันอะไร  - Anti virus ที่ใช้งานอยู่

3 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ. ศ. ๒๕๕๐ มาตราฐานความผิดโทษจำคุก สูงสุดโทษปรับสูงสุด ( บาท ) 5 เข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ 6 เดือน 10,000 บาท 6 การเปิดเผยมาตรการป้องกันการ เข้าถึง 1 ปี 20,000 บาท 7 เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ 2 ปี 40,000 บาท 8 การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ 3 ปี 60,000 บาท 9 การรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์ 5 ปี 100,000 บาท 10 การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ 5 ปี 100,000 บาท 11 ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์รบกวน - 100,000 บาท

4 นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ. ศ. ๒๕๕๗  ส่วนที่ 1 แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและ สิ่งแวดล้อม  ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติด้านการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย  ส่วนที่ 3 แนวปฏิบัติการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศและ ระบบเครือข่าย  ส่วนที่ 4 แนวปฏิบัติของผู้ดูแลระบบ  ส่วนที่ 5 แนวปฏิบัติการจัดทำระบบสำรองระบบสารสนเทศและแผน เตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน  ส่วนที่ 6 แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ  ส่วนที่ 7 แนวปฏิบัติด้านความตระหนักในเรื่องการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่วนที่ 8 การกำหนดผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม “ พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ. ศ. ๒๕๔๙ ”

5

6 เส้นทางการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต  เส้นทางหลักส่วนใหญ่จะใช้เส้นทางของ CAT

7  czc

8

9 การใช้อีเมล อย่างปลอดภัย  ไม่ให้อีเมลแก่คนที่ไม่รู้จัก เพื่อป้องกันสแปมอีเมล  ไม่เปิดอ่านอีเมลจากคนหรือองค์กรที่ไม่รู้จัก เพราะไวรัสอาจมากับ ข้อมูลอีเมล  เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมลตามเวลาสมควร เป็นรหัสผสมอักขระและ ตัวอักษร  Inbox หมายถึงกล่องหรือที่สำหรับเก็บอีเมล์ ที่มีผู้ส่งเข้ามา  Forward เป็นการส่งต่ออีเมล์ที่ได้รับมานั้นไปหาผู้อื่น  Reply เป็นการตอบกลับอีเมล์ที่มีผู้ส่งมาถึงเรา  CC หมายถึงการส่ง copy อีเมล์นั้นๆ ไปให้ผู้อื่นที่ต้องการด้วย  BCC หมายถึงการส่ง copy อีเมล์นั้นไปให้ผู้อื่นที่ต้องการ และไม่ให้ ผู้รับคนอื่นมองเห็น ว่ามีการส่งไปให้ BCC ด้วย

10 คำแนะนำการใช้อินเทอร์เน็ต  การจัดการเนื้อหาไม่เหมาะสมจากเว็บไซต์ ให้ปิดหน้าเว็บไซต์ ถ้า ปิดไม่ได้ให้ปิดเว็บบราวเซอร์  อย่าเข้าเว็บไซต์ใดๆ ของธนาคาร ที่แจ้งให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่าน ( ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรง )  ให้เก็บรหัสผ่านเป็นความลับเสมอ  ให้ระมัดระวังเว็บไซต์ที่ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี หรือเกมส์ฟรี เพราะอาจมีไวรัส  การแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดคือบอกให้คนอื่นทราบเมื่อพบสิ่งผิดปกติ

11 คำแนะนำในการจัดการ งานด้านเอกสาร  เลือกเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์จากมุมมอง Explorer มากกว่าการ ดับเบิ้ลคลิก  สำหรับชื่อไฟล์และโฟลเดอร์นั้นยาวได้มากที่สุด :  256 ตัวอักษรสำหรับ NTFS  11 ตัวอักษรสำหรับ FAT  ต้องไม่มีอักขระพิเศษ  ระหว่าง Shortcut และไฟล์มีความแตกต่างในพื้นที่เก็บข้อมูล  ไฟล์ทุกไฟล์ต้องระบุนามสกุลไฟล์ให้ถูกต้อง  ควรเข้ารหัสเอกสารที่ต้องการป้องกันการแก้ไข หรือต้องการ ปกปิดเป็นความลับ

12 Thank You


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานระบบสารสนเทศ อย่างปลอดภัย Preecha Somwang

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google