งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 1 เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางงานนำเสนอข้อมูล สาระสำคัญ โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่ สามารถช่วยในเรื่องการคำนวณทั้งการบวก การลบ การคูณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 1 เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางงานนำเสนอข้อมูล สาระสำคัญ โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่ สามารถช่วยในเรื่องการคำนวณทั้งการบวก การลบ การคูณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 1 เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางงานนำเสนอข้อมูล สาระสำคัญ โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่ สามารถช่วยในเรื่องการคำนวณทั้งการบวก การลบ การคูณ การหาร คำนวณเกี่ยวกับเวลาและวันที่ได้ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารตัวเลข มาตรฐาน / ตัวชี้วัด ( ง 3.1 ป.5/2) สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบ

2 การใส่สูตรคำนวนใน Excel มีสิ่งที่ต้อง ทำความเข้าใจดังนี้ 1. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการคำนวน 2. ลำดับความสำคัญของเครื่องหมาย 3. เครื่องหมายคำนวนทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Formula) 4. เครื่องหมายการเชื่อมข้อความ (Text Formula) 5. เครื่องหมายในการเปรียบเทียบ (Comparison Formula) 6. เครื่องหมายในการอ้างอิง (Reference Formula)

3  เมื่อใช้สูตรในการคำนวณจะต้อง เริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย (=) เสมอ  การคำนวนจะขึ้นอยู่กับลำดับความสำคัญ ของเครื่องหมาย ถ้าความสำคัญเท่ากันจะคำนวน จากซ้ายไปขวา  ข้อความที่อยู่ในสูตรคำนวนจะต้องใส่ เครื่องหมาย (“”) ครอบข้อความเสมอ

4

5

6

7

8

9 มาฝึกบวก ลบ คูณ หาร ในโปรแกรม ไมโครซอฟต์เอ็ก เซลกัน

10 Q/A


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 1 เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางงานนำเสนอข้อมูล สาระสำคัญ โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่ สามารถช่วยในเรื่องการคำนวณทั้งการบวก การลบ การคูณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google