งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MICROSOFT MICROSOFT WORD MICROSOFTEXCEL MICROSOFTPOWERPOINT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MICROSOFT MICROSOFT WORD MICROSOFTEXCEL MICROSOFTPOWERPOINT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MICROSOFT MICROSOFT WORD MICROSOFTEXCEL MICROSOFTPOWERPOINT

2 โปรแกรมประเภท word processor ที่ใช้เหมาะสำหรับการพิมพ์ รายงาน พิมพ์จดหมาย หรือจะใช้สำหรับแต่งนิยายก็ยังได้ เป็นหนึ่งในโปรแกรม ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ ซึ่งมีพัฒนาการอย่าง ต่อเนื่อง หลากหลายเวอร์ชั่น แต่อย่างไรก็ตาม โดยหลักการ ถ้าเราศึกษาไมโครซอฟท์เวิร์ดเวอร์ชั่นใดเวอร์ชั่นหนึ่ง เราก็จะ สามารถเรียนรู้เวอร์ชั่นอื่นๆ ได้ค่อนข้างง่าย เพราะส่วนใหญ่เวอร์ชั่น ใหม่ๆ ก็จะการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเพิ่มเติมเสียมากกว่าการลบออกไป ข้อมูล เพิ่มเติม

3 MICROSOFTEXCEL เป็นโปรแกรมประเภท สเปรดชีต (spreadsheet) หรือตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลในลักษณะต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่มักเก็บข้อมูลประเภทการคำนวณ โดยจะเก็บข้อมูลลงในตารางสี่เหลี่ยมที่เรียกว่า เซล (Cell) ที่สามารถนำเอาเซลมาอ้างอิงใส่ในสูตร เพื่อให้โปรแกรมคำนวณหาผลลัพธ์จากข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ ข้อมูล เพิ่มเติม

4 MICROSOFTPOWERPOINT PowerPoint เป็นโปรเเกรมในการนําเสอนได้ในหลายรูปเเบบ ไม่ว่าจะเป็นนําเสนอ เเบบเป็นอักษร ภาพ หรือเสียง โดยตัวโปรเเกรมนั้นสามารถนําสือเหล่านี้มาผสมผานได้ อย่าบงลงตัวเเละมีประสิทธิภาพมากที่สุด ข้อมูล เพิ่มเติม

5 MICROSOFTPOWERPOINT ความสามารถพื้นฐานของ PowerPoint หลักการทำงานของ PowerPoint

6 สำหรับ หลักการทำงานของ Presentation ที่สร้างจาก PowerPoint จะสร้าง ออกเป็น slide ย่อยๆ แต่ละ slide สามารถใส่ข้อมูล รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง เพื่อสร้างความน่าสนใจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนดให้ Presentation ของเรา นำเสนอออกมาแบบในรูปแบบอัตโนมัติได้โดยไม่ จำเป็นต้องมีการกดเลือกให้แสดงทีละ slide ก่อนเริ่มต้นสร้าง Presentation ควรกำหนดรูปแบบของ Presentation ของเรา ก่อนว่า ต้องการให้แสดงออกในรูปแบบใด เช่น ต้องการให้ส่วนด้านบน แสดง เป็นชื่อหัวข้อ ด้านล่างเป็นชื่อบริษัท และฉากหลังให้แสดงเป็นสีน้ำเงิน เป็นต้น แต่ถ้ายังคิดไม่ออก สามารถเลือกรูปแบบจาก ตัวอย่าง Themes ( เวอร์ชั่นเก่า เรียกว่า Template) ที่โปรแกรมมีไว้ให้ได้ เช่นเดียวกัน หลักการทำงานของ PowerPoint

7 สำหรับนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ ข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว สามารถตกแต่งตัวอักษรให้สวยๆ ด้วย ?WordArt ที่พิเศษกว่า PowerPoint 2003? การทำงานจะแบ่งออกเป็นหน้าๆ แต่ละหน้าเรียกว่า Slide ( คลิกแท็ป เมนู Home เลือก New Slide) การสร้างจะมี Slide Layout ช่วยในการออกแบบและใส่ข้อมูล ? ( คลิกแท็ป เมนู Home เลือก Layout) รูปแบบหรือ Themes จะมี Design สำหรับรูป ช่วยให้สร้าง Presentation ได้ สะดวกมากขึ้น ( คลิกแท็ปเมนู Design) รองรับไฟล์ข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น ตารางจาก Microsoft Excel เป็นต้น รองรับภาพเคลื่อนไหวเช่น ? Flash, Gif Animation, Video เป็นต้น สามารถสั่งรันแบบอัตโนมัติได้ สามารถสั่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น พิมพ์แบบ Slide, Handout เป็นต้น ไฟล์ที่จะสร้างจาก Powerpoint 2007 มีนามสกุล.PPTX ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่า จะมี นามสกุล.PPT ถ้าไฟล์ที่สร้างเป็นไฟล์.PPSX จะสามารถรับ Presentation แบบอัตโนมัติได้ ความสามารถพื้นฐานของ PowerPoint

8 MICROSOFTEXCEL ความรู้ พื้นฐานต่างๆ ประเภทของสูตรคำนวณ

9 สูตรคำนวณแบบ Formula เป็นสูตรคำนวณอย่างง่ายไม่ซับซ้อน โดยใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ เช่น + ( บวก ) – ( ลบ ) * ( คูณ ) / ( หาร ) และ ^ ( ยกกำลัง ) สูตรคำนวณขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย = เสมอ ตามด้วยค่าตัวแปร 2 หรือมากกว่าสองตัว ตัวแปร แต่ละตัวถูกคั่นด้วยตัวด าเนินการ ซึ่งอาจจะเป็นค่าคงที่ ข้อความ ตำแหน่งเซ็ลชื่อเซ็ล หรือฟังก์ชั่นก็ได้ โดย ใช้ตัว ดำเนินการมาประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์บนเซ็ลที่เลือกไว้ สูตร คา นวณแบบ Function คือการสร้างสูตรคำนวณด้วย Function( ฟังก์ชัน ) คำนวณต่าง ๆ ที่ได้ออกแบบและติดตั้ง มาในโปรแกรม Excel เรียบร้อยแล้ว

10 MICROSOFT WORD ความรู้ พื้นฐานต่างๆ ความสามารถของ Microsoft word โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) สามารถทำงานต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับงานประมวลคำได้ดังนี้

11 ความสามารถของ MICROSOFT WORD มีระบบอัตโนมัติต่างๆ ที่ช่วยในการทำงานสะดวกขึ้น เช่น การตรวจคำสะกด การตรวจสอบไวยากรณ์ การ ใส่ข้อความอัตโนมัติ เป็นต้น สามารถใช้สร้างจดหมายได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถ กำหนดให้ผู้วิเศษ (Wizard) ใน Word สร้างแบบฟอร์มของ จดหมายได้หลายรูปแบบตามต้องการ ตกแต่งเอกสารได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถตกแต่งเอกสาร หรือเพื่อความสะดวกจะให้ Word ตกแต่งให้ก็ได้ โดยที่ สามารถเป็นผู้กำหนดรูปแบบของเอกสารเอง สามารถใช้ Word สร้างตารางที่สลับซับซ้อนย่างไรก็ได้

12 โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด สามารถทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน ประมวลคำได้ดังนี้ 1. สามารถพิมพ์และแก้ไขเอกสาร 2. สามารถลบ โยกย้าย และสำเนาข้อความ 3. สามารถพิมพ์ตัวอักษรประเภทต่าง ๆ 4. สามารถขยายขนาดตัวอักษร 5. สามารถจัดตัวอักษรให้เป็นตัวหนา ตัวเอียง และ ขีดเส้นใต้ได้ 6. สามารถใส่เครื่องหมายและตัวเลขลำดับหน้า หัวข้อ 7. สามารถแบ่งคอลัมน์ 8. สามารถตีกรอบและแรเงา 9. สามารถตรวจการสะกดและแก้ไขให้ถูกต้อง 10. สามารถค้นหาและเปลี่ยนแปลงข้อความที่ พิมพ์ผิด 11. สามารถจัดข้อความในเอกสารให้พิมพ์ชิด ซ้าย ชิดขวาและกึ่งกลางบรรทัด 12. สามารถใส่รูปภาพในเอกสาร 13. สามารถประดิษฐ์ตัวอักษร 14. สามารถพิมพ์ตาราง 15. สามารถพิมพ์จดหมายเวียน ซองจดหมาย และป้ายผนึก


ดาวน์โหลด ppt MICROSOFT MICROSOFT WORD MICROSOFTEXCEL MICROSOFTPOWERPOINT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google