งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OpenOffice.org 2.0 อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OpenOffice.org 2.0 อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 OpenOffice.org 2.0 อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ isriya_pa@sipa.or.th สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) http://www.thaiopensource.org http://www.sipa.or.th

2 ประวัติ OpenOffice.org ● เดิมชื่อ StarOffice ของ StarDivision ● 1999 : Sun Microsystems ซื้อกิจการ ● 2000 : เริ่มโครงการโอเพนซอร์ส OpenOffice.org ● 2002 : OpenOffice.org 1.0 ● 2003 : OpenOffice.org 1.1 ● 2005 : OpenOffice.org 2.0 ( ตุลาคม )

3 OfficeTLE / Pladao Office ● OpenOffice.org 1.0 ไม่สนับสนุนภาษาไทย – Sun Thailand : Pladao Office – NECTEC : OfficeTLE – เมื่อ OOo ออกรุ่นใหม่ ต้องตามแก้ไขเสมอ ● OpenOffice.org 2.0 สนับสนุนภาษาไทยแล้ว – Sun, NECTEC, SIPA ร่วมมือกันสนับสนุน OpenOffice.org 2.0

4 กำหนดการ OOo 2.0 ● รุ่นปัจจุบัน Beta 2 ● 2.0 Final – ใช้งานภาษาไทยได้ – ตุลาคม 2005 ● 2.0.1 – ใช้งานภาษาไทยได้สมบูรณ์มากขึ้น – ปลายปี 2005

5 มีอะไรใหม่ใน OOo 2.0 ● เพิ่มโปรแกรมฐานข้อมูล Base ( เทียบได้กับ Access) ● หน้าตาและการใช้งานคล้ายกับ Microsoft Office มากขึ้น ● สนับสนุน OpenDocument ● อ่าน - เขียนไฟล์ของ Microsoft Office ดีขึ้น ● ทุกโปรแกรมในชุดมีความสามารถมากขึ้น

6 โปรแกรมในชุด ● Writer – word processor - เทียบกับ Word ● Calc – spreadsheet - เทียบกับ Excel ● Impress – presentation - เทียบกับ Powerpoint ● Base – database - เทียบกับ Access ● Draw – vector drawing ● โปรแกรมอื่นๆ เช่น Math, Chart NE W

7 ใช้งานง่ายขึ้น หน้าตาคล้าย Microsoft Office มากขึ้น ● ปุ่ม ● เมนู

8 ใช้งานง่ายขึ้น (2) ทูลบาร์ ● ย้ายได้ ● ปรับตามการใช้ งาน

9 OpenDocument ● ชื่อเต็ม : OASIS Open Document Format for Office Applications ● มาตรฐานเอกสารสำนักงาน – พัฒนาโดย OASIS (www.oasis-open.org) – กำลังเป็นมาตรฐาน ISO ● พื้นฐานจาก XML ● เป็นมาตรฐานเปิด ● ปัจจุบันรัฐแมสซาชูเซตส์ เลือกใช้ OpenDocument

10 OpenDocument ใน OOo 2.0 ● เป็นฟอร์แมต default ใน OpenOffice.org 2.0 ● ยังสามารถเลือกเซฟเป็น – OpenOffice.org 1.0 (sxw, sxi) – Microsoft Office (doc, xls,ppt) ● แก้ไขค่า default ใน – Options > Load/Save > General > Always save as

11 นามสกุลของ OpenDocument Document Format ●.odt: Text เทียบได้ กับ sxw, doc ●.ods: Spreadsheet เทียบได้กับ sxc, xls ●.odp: Presentation เทียบได้กับ sxi, ppt ●.odb: Database เทียบได้กับ mdb ●.odg: Drawing เทียบได้กับ sxd

12 นามสกุลของ OpenDocument Template Format ●.ott: Text เทียบได้ กับ dot, stw ●.ots: Spreadsheet เทียบได้กับ xlt, stc ●.otp: Presentation เทียบได้กับ pot, sti ●.otg: Drawing

13 ความเข้ากันได้กับไฟล์ Microsoft Office ● ใช้กับ Microsoft Office XML ได้ (Office 2003) ● อ่าน - เขียนไฟล์ของ Microsoft Office ได้ดีขึ้น – ตารางซ้อนตาราง – AutoShape – Pivot Table – WordArt – Powerpoint Animation

14 OpenOffice.org Writer ● เมนู Table ● ใส่ตารางซ้อนตาราง ● Word count ● ปรัปปรุงการใส่ข้อความในตาราง ● Format Paintbrush

15 Word Count ● หาได้ง่ายขึ้น ● นับคำจากข้อความที่เลือกได้

16 ปรัปปรุงการใส่ข้อความใน ตาราง

17 Format Paintbrush

18 OpenOffice.org Calc ● DataPilot (Pivot Table) ● สนับสนุนตาราง 65665 แถว เท่ากับ Excel ● Chart

19 DataPilot

20 Chart ● Chart 3 มิติ

21 OpenOffice.org Impress/Draw ● ปรับปรุงหน้าตาใหม่ ● Task Panes ● Slide/Custom Animations ● AutoShape

22 หน้าตาใหม่ของ Impress Slide Pane Sort your slides here Main window Edit your Slide, Outline etc. here Task Pane Work on your tasks here

23 Task Panes ● Master Pages จัดการกับ Master Pages ● Layouts ลักษณะของสไลด์แต่ละแผ่น ● Custom Animations ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ในสไลด์ ● Slide Transition ภาพเคลื่อนไหวขณะเปลี่ยน สไลด์

24 Custom Animations Fully Compatible with MS PowerPoint!

25 AutoShape ● เข้ากันได้กับ MS Office 100% ● FontWork เทียบได้กับ WordArt

26 OpenOffice.org Base ● Wizard ● สนับสนุนฐานข้อมูลภายนอก ● Query Editor ● Form ● XML

27 ส่วนประกอบอื่นๆ ของ OOo 2.0 ● ทุกโปรแกรมใน OOo 2.0 มีองค์ประกอบย่อยๆ Styles Navigator Gallery PDF Export Wizard Multimedia

28 Styles and Formatting ● หรือ “Stylist” ● รูปแบบข้อความสม่ำเสมอ ทั้งเอกสาร ● ย้าย style ได้ง่ายขึ้น ● เรียกโดยปุ่ม F11 หรือ ไอคอน

29 Navigator ● ช่วยแสดงโครงสร้าง เอกสาร ● สะดวกเวลาอ่าน - ตรวจทาน ● แสดงเฉพาะวัตถุแต่ละ ชนิดในเอกสารได้

30 Gallery ● เทียบได้กับ Clip-art ● ใช้กับชุด Open Clip Art ในซีดี Chantra

31 PDF Export ● บันทึกเป็น PDF ได้ในตัว ● เมนู File > Export as PDF ● ปรับแต่งได้มากขึ้น

32 Wizard ● เปลี่ยนชื่อจาก AutoPilot ● มี Wizard ที่จำเป็นให้ครบ ครัน – จดหมาย – แฟกซ์ – เว็บเพจ – จดหมายเวียน

33 Multimedia ● สนับสนุนการใส่ Video/Audio ใน เอกสาร ● บนวินโดวส์ สนับสนุนไฟล์ทุก ประเภทที่วินโดวส์ สนับสนุน

34 สถานะด้านภาษาไทยใน OOo 2.0 ● SIPA กำลังร่วมมือกับ SUN ที่เยอรมนี ( ทีม StarOffice) อย่างใกล้ชิดในการพัฒนาภาษาไทย ● OpenOffice.org 2.0 สามารถใช้งานภาษาไทยขั้น พื้นฐานได้ ● การใช้งานภาษาไทยเต็มรูปแบบ อยู่ในรุ่น 2.0.1

35 ภาษาไทยใน OpenOffice.org 2.0.1 ● Thai Langpack – ส่วนติดต่อผู้ใช้ภาษาไทย ● Thai Numbering – การนับเลขของหน่วยงานใน ประเทศ – วันที่ – เลขไทยใน List เช่น ๑. ๑ ) ๑. ๒ ) – ตัวอักษรไทยใน List เช่น ก ) ข ) – สนับสนุนใน Calc

36 ภาษาไทยใน OpenOffice.org 2.0.1 ● เปลี่ยนฟอนต์ตาม Keyboard Layout ● แก้ปัญหาขนาดฟอนต์ภาษาไทยไม่เท่ากับ ภาษาอังกฤษ ● แลกเปลี่ยนไฟล์ที่มีข้อความภาษาไทยได้ดีขึ้น ● ติดตั้งแล้วพร้อมใช้งานภาษาไทยได้ทันที ● Type & Replace สำหรับภาษาไทย ● ระบุตำแหน่งการตัดคำภาษาไทยเองได้

37 การใช้เปิดใช้ภาษาไทยใน OOo 2.0 ● ภาษาไทยจัดอยู่ในหมวด CTL (Complex Text Layout) ● ไม่ได้เปิดใช้มาตั้งแต่แรก ● Tools > Options ● Language Settings > Languages – เลือก Enabled for complex text layout (CTL) – เลือก CTL เป็น Thai ● Language Settings > Complex Text Layout – เลือก Use sequence checking


ดาวน์โหลด ppt OpenOffice.org 2.0 อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google