งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางทิพนาถ น้อยแก้ว สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน หมู่เลือด (blood group) สื่อการเรียนการสอน เรื่อง......... B+B+ AB + O-O-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางทิพนาถ น้อยแก้ว สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน หมู่เลือด (blood group) สื่อการเรียนการสอน เรื่อง......... B+B+ AB + O-O-"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางทิพนาถ น้อยแก้ว สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน หมู่เลือด (blood group) สื่อการเรียนการสอน เรื่อง......... B+B+ AB + O-O- A+A+ AB - O+O+ B-B- A-A- A+A+ B+B+ B-B-

2 หมู่เลือด (blood group) The ABO Blood System Blood type ABABO Red blood cell s urface protein (Antige n) Plasm a Antibo dies ( Antibo dies) a a b b aa bb aa bb None

3 Rh (Rhesus monkey) The Rh Blood System Rh- ไม่มี Rh Ag on RBC แต่ สามารถสร้าง Ab ได้เมื่อถูก Ag กระตุ้น Rh+ มี Rh Ag on RBC สร้าง Ab ไม่ได้ Blood type Rh+Blood type Rh- RhRh RhRh RhRh RhRh RhRh RhRh RhRh RhRh

4 หลักการ : Antigen ของผู้ให้ต้องไม่ตรงกับ Antibody ของผู้รับ หมู่เลือดและการให้ เลือด Group O Group B Group AB Group A Group O = universal donor Group AB =universal recipient

5 - - - - - - _ - ลู ก R h + สร้าง antibody เก็บไว้ เมื่อคลอดลูก antigen Rh จะเข้าสู่ ตัวแม่เนื่องจากรกฉีกขาด ดังนั้นแม่ จะ สร้าง antibody เก็บไว้ ( แต่ไม่มีผลกับลูกคนแรกเนื่องจาก คลอดไปแล้ว ) ลูก Rh + + + + + + + + + + + + + ลูกคนที่ 1 หมู่เลือดและการให้ เลือด ระบบ Rh antibody ของแม่ที่ผ่านมา จากรกเข้าทำปฏิกิริยา ลูกคน ที่ 2 จะเป็นอันตราย เมื่อตั้งท้องลูกคนต่อไป แล้วลูก คนนั้นมีเลือดเป็น Rh + ก็จะถูก antibody ของแม่ที่ผ่านมา จากรกเข้าทำปฏิกิริยา ทำให้ เม็ดเลือดแดงแตกสลาย ลูกคน ที่ 2 จะเป็นอันตราย + + + + + + + + + ลูก Rh + ลูกคนที่ 2

6 กิจกรรมการทดสอบหมู่ เลือด กิจกรรม ทดสอบหมู่เลือด B+B+ AB + O-O- A+A+ AB - O+O+ B-B- A-A- A+A+ B+B+ B-B-

7 อุปกรณ์ สารละลาย Anti-A สารละลาย Anti-B สารละลาย Anti-Rh เลือดของผู้ต้องสงสัยคนที่ 1 2 3 และ 4

8 หลอดหยด เตรียมสไลด์ 4 แผ่น ( แต่ละแผ่นสำหรับผู้ทดสอบ 1 คน ) ไม้จิ้มฟัน อุปกรณ์

9 วิธีการ หยดเลือดผู้ต้องสงสัยลงบนแผ่นสไลด์แผ่นละ 3 หยด ( 1 ไสลด์ ต่อ 1 คน ) 1 1

10 ใช้ไม้จิ้มฟันคนเบา ๆ หยด Anti-A ลงบนเลือด หยดแรก วิธีการ ( ต่อ ) 2 2 3 3

11 หยด Anti-B ลงบนเลือดหยด ที่สอง และ Anti-Rh บนเลือดหยด ที่สาม 4 4

12 สังเกตการณ์ตกตะกอนของเม็ดเลือด ทำเช่นเดียวกันเลือดผู้ต้องสงสัยคนที่ 2 3 และ 4 5 5 วิธีการ ( ต่อ ) 6 6

13 บันทึกผลการทดลอง 7 7


ดาวน์โหลด ppt โดย นางทิพนาถ น้อยแก้ว สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน หมู่เลือด (blood group) สื่อการเรียนการสอน เรื่อง......... B+B+ AB + O-O-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google