งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Teaching Techniques for Science & Engineering Courses 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Teaching Techniques for Science & Engineering Courses 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Teaching Techniques for Science & Engineering Courses 1

2 ของฟรีบนอินเตอร์เน็ต มีมากมาย MIT Courseware Java Applets ITUNEU Ebrary …. 2

3 3

4 http://math.mit.edu/mathlets/mathlets/ 4

5 Rotating Magnetic Field กระแสที่ไหลเข้าขด aa’ สร้างให้เกิดความเข้ม สนามแม่เหล็ก เช่นเดียวกับขด bb’ และ cc’ จาก B =  H 5

6 Rotating Magnetic Field 6 http://www.ece.umn.edu/users/riaz/animations/abcvec.html

7 Space vectors in 3-phase ac system http://www.ece.umn.edu/users/riaz/anim/spac evector_viewb.html http://www.ece.umn.edu/users/riaz/anim/spac evector_viewb.html 7

8 ไปเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นเพื่อสร้าง แรงบันดาลใจ 8

9 9

10 สร้างบรรยากาศให้เกิดสมาธิ 10

11 อธิบายอย่างคนที่เป็นนักเรียนมาก่อน 11

12 สังเกตสีหน้าและปล่อยเวลาให้ถาม 12

13 สอนโดยคิดให้ฟังและทำให้ดู ( ใช้ PP เท่าที่จำเป็น ) Prof. Gilbert Strang Department of Math, MIT 13

14 ให้โอกาสแก้ไข 14

15 1. ไปเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 2. สร้างบรรยากาศให้เกิดสมาธิ 3. อธิบายอย่างคนที่เป็นนักเรียนมาก่อน 4. สังเกตสีหน้าและปล่อยเวลาให้ถาม 5. สอนโดยคิดให้ฟังและทำให้ดู 6. ให้โอกาสแก้ไข 7. มี idol 8. ตรวจการบ้าน ( ครั้งแรกอย่างเข้มข้น ) 9. ครั้งแรกที่สอน สำคัญที่สุด ครั้งก่อนจะให้ประเมินผลการสอนชี้ คะแนนการประเมิน 15


ดาวน์โหลด ppt Teaching Techniques for Science & Engineering Courses 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google