งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OSI Network Layer TCP/IP Internet Layer วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย นายวุฒิชัย คำมีสว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OSI Network Layer TCP/IP Internet Layer วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย นายวุฒิชัย คำมีสว่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 OSI Network Layer TCP/IP Internet Layer วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย นายวุฒิชัย คำมีสว่าง

2 Network Layer Network Layer คือ เลเยอร์ที่ ทำหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสาร ข้อมูลแบบ host-to-host โดยมีหน้าที่ การทำงานอยู่ 4 อย่าง ได้แก่ 1. Addressing packets with an IP address 2. Encapsulation 3. Routing 4. Decapsulation

3 Addressing IP ต้องการให้อุปกรณ์รับส่งแต่ละ ตัวมี IP address ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งเรียก อุปกรณ์เครือข่ายที่มี IP address ว่า hosts โดย IP address ของฝั่งผู้ส่ง เรียกว่า source IP address และ IP adress ของฝั่งผู้รับเรียกว่า destination IP address

4 Encapsulation PDU แต่ละตัวที่ส่งผ่านระหว่าง เครือข่ายต้องการการระบุด้วย source และ destination IP address ใน IP header ของชั้น Network layer และระบุลงใน PDU ให้เป็น network layer PDU ซึ่ง เรียกกระบวนการดังกล่าวว่า การ Encapsulation ซึ่ง จะได้ข้อมูลที่เรียกว่า packet

5 Routing Router เป็นอุปกรณ์เน็ตเวิร์กใน OSI layer 3 ที่จะทำการคำนวน เส้นทางที่ดีที่สุดในการส่ง packets กระบวนการ Routing ของ Router จะทำการวิเคราะห์ที่อยู่ packet ที่ได้รับมาแล้ว เลือกเส้นทางในการส่งต่อ packet การวิ่งผ่าน Router แต่ละตัวของ packet เรียกว่า hop

6 Decapsulation เมื่อ IP packet มาถึง Router โดย ที่ packet จะถึง Encapsulate ใน Layer2 frame จะถูก NIC ของ Router ทำการแกะเอา Layer2 encapsulation ออกจากนั้นส่งข้อมูล ขึ้นสู่ network layer กระบวนการนำ encapsulation ของ layer อื่นออกนั้น เรียกว่าการ Decapsulation โดยการ Encapsulation และ Decapsulation จะเกิดขึ้นในทุก layer ของ OSI Model

7 Network Layer Protocol ● Internet Protocol version 4 (IPv4) ● Internet Protocol version 6 (IPv6) ● Novell IPX ● AppleTalk ● Connectionless Network Service (CLNS)

8 Internet Protocol version 4 (IPv4) IPv4 เป็นเวอร์ชันของ IP ที่ถูกใช้ งานกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน IP ถูกออกแบบให้มีขนาดของ header ที่ ต่ำ โดยเน้นไปที่การส่งของมูล packet ระหว่างผู้รับและผู้ส่งในระบบเครือข่าย โดยไม่ได้มีการติดตามหรือจัดการ เกี่ยวกับการไหลของ packet ในระบบ เครือข่าย โดยมีลักษณะพื้นฐานคือ ● Connectionless ● Best effort (unreliable) ● Media independent

9 Connectionless ในชั้น Transport layer โปรโตคอล TCP มีการเชื่อมต่อที่ น่าเชื่อถือด้วย connection oriented แต่ใน IP จะเป็นการเชื่อต่อแบบ Connectionless คือไม่มีการสร้างการ เชื่อมต่อระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ ไม่มีการ ตรวจสอบว่า packet ถูกส่งถึง ปลายทางด้วย IP ทำให้ข้อมูลที่ถูก บรรจุอยู่ใน IP Header มีขนาดเล็ก ทำ ให้ใช้การประมวลผลและแบนด์วิธน้อย กว่า TCP

10 Best Effort IP เป็นการสื่อสารข้อมูลใน ลักษณะที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ Best- effort protocol จะไม่ทราบถึง คุณภาพของงานที่ได้ดำเนินการไป packet จะถูกส่งโดยไม่รับรองว่าจะถึง ผู้รับอย่างแน่นอน โดย IP จะพยายาม เลือกเส้นทางที่ดีที่สุดในการส่ง packet เท่านั้น แต่จะไม่มีการกำหนด ว่า packet จะถูกส่งได้สำเร็จ หรือสูญ หายระหว่างทาง ไม่มีการแจ้งปัญหา ในการรับส่ง โดย TCP จะเป็นผู้ที่มี หน้าที่ในการแจ้งปัญหาดังกล่าว

11 Media Independent IP เป็นอิสระต่อสื่อส่งสัญญาณ คือ ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเป็นสื่อสัญญาณแบบ ใดในการส่ง packet ไม่ว่าจะเป็น wireless, Ethernet cable, fiber- optic cable ฯ ข้อมูลใน IP Header จะ ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะถูกส่งด้วย สัญญาณแบบใด

12 IPv4 Packet Header


ดาวน์โหลด ppt OSI Network Layer TCP/IP Internet Layer วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย นายวุฒิชัย คำมีสว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google