งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

50001 47004 4004 50009 50008 4057 4005 47005 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2558 งานพัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "50001 47004 4004 50009 50008 4057 4005 47005 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2558 งานพัสดุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 50001 47004 4004 50009 50008 4057 4005 47005 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2558 งานพัสดุ

2

3 สรุปรายละเอียดหลักฐานการจัดซื้อ จัดจ้าง 1. หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2. หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง 3. หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้อง รายการ รายการ รายการ อ้างอิงข้อมูล : - ทะเบียนหลักฐานคุมหลักฐานจัดซื้อ จัดจ้าง ต. ค 57 – ก. ย 58 - หนังสือส่งแก้ไขหลักฐานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ. ศ 2558 - หนังสือส่งแก้ไขหลักฐานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ. ศ 2558 4,237 2,064 2,173

4 กราฟสรุปหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2558 หลักฐานไม่ถูกต้อง หลักฐานไม่ถูกต้อง 2,173 รายการ 2,173 รายการ 51.29 % 51.29 % หลักฐาน หลักฐานถูกต้อง 2,064 รายการ 2,064 รายการ 48.71 % 48.71 % ทั้งหมด 4,237 รายการ

5 กราฟแท่งสรุปหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2558 แสดงการเปรียบเทียบหลักฐานฯทั้งหมดและหลักฐานไม่ถูกต้องแสดงการเปรียบเทียบหลักฐานถูกต้องและไม่ถูกต้อง

6 เฉลิมฯ ชำนิ แคนดง พุทไธสง ห้วยราช กราฟแสดงหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นเปอร์เซ็น นาโพธิ์ กระสัง โนนสุวรรณ ละหานทราย สตึก สถานศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้องจำนวนมากที่สุด 5 อันดับแรก สถานศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้องจำนวนน้อยที่สุด 5 อันดับแรก

7 ส. ค. 58 ก. ค. 58 มี. ค. 58

8


ดาวน์โหลด ppt 50001 47004 4004 50009 50008 4057 4005 47005 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2558 งานพัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google