งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์. ภาพรวมถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์ การจัดหาถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์ 9,528 KTOE 7.8% 49%49% ผลิตในประเทศ 42% นำเข้า 58% (11,185 พันตัน) การใช้ถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์. ภาพรวมถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์ การจัดหาถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์ 9,528 KTOE 7.8% 49%49% ผลิตในประเทศ 42% นำเข้า 58% (11,185 พันตัน) การใช้ถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์

2 ภาพรวมถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์ การจัดหาถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์ 9,528 KTOE 7.8% 49%49% ผลิตในประเทศ 42% นำเข้า 58% (11,185 พันตัน) การใช้ถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์ แม่เมาะ 41% อื่นๆ 1% (8,253 พันตัน) 19,438 พันตัน 5.2% 51%51% อุตสาหกรรม ผลิตไฟฟ้า 1 ภาพ = 1,500 KTOE เดือน ม.ค. – มิ.ย. 2559

3 รวมทั้งสิ้น 19,438 พันตัน การจัดหาถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์ พันตัน สัดส่วนการจัดหา ถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์ หมายเหตุ : อื่นๆ หมายถึง ลิกไนต์ของเหมืองเอกชน ภายในประเทศที่ไม่ใช่เหมืองแม่เมาะ 47% 10% 43% 45% 4%4% 51%51% 47%47% 3% 50% 44% 54% 2%2% 39% 59% 2559* 2%2% 41% 58% * เดือน ม.ค.-มิ.ย. 3 การจัดหาถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์ 5.2% 1%1%

4 รวมทั้งสิ้น 9,528 KTOE การใช้ถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์ สัดส่วนการใช้ ถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์ พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (KTOE) 50%50% 50% 53%53% 47%47% 56%56% 44%44% 53% 47% 50% 50%50% 2559* 49%49% 51%51% 4 การใช้ถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์ 7.8% * เดือน ม.ค.-มิ.ย.


ดาวน์โหลด ppt ถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์. ภาพรวมถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์ การจัดหาถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์ 9,528 KTOE 7.8% 49%49% ผลิตในประเทศ 42% นำเข้า 58% (11,185 พันตัน) การใช้ถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google