งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft office PowerPoint บรรยายโดย เอื้ออนงค์ พลชนะอนงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft office PowerPoint บรรยายโดย เอื้ออนงค์ พลชนะอนงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft office PowerPoint บรรยายโดย เอื้ออนงค์ พลชนะอนงค์

2  เทคนิคการนำเสนอ  Power Point  5 สิ่งที่ไม่ควรทำในการ นำเสนองาน  การวางโครงทำ Slide  ส่วนประกอบ Power Point  Transition Slide  Animation  SmartArt  Chart Topic  Hyper link  Action Button  Hide Slide  Note  Comment  PowerPoint Size  2 Monitor

3 Power Point  Microsoft Office Power Point

4 PlanningPresentationPresenter Power Point  เทคนิคการนำเสนอ

5 5 สิ่งที่ไม่ควรทำในการ นำเสนอ  อ่านกระจาย  อย่าไว้ใจ  อย่านอกเรื่อง  อย่าข้อมูลเยอะ  อักษรบนสไสด์เยอะ

6 ตัวอย่าง  ที่มา จาก http://pantip.com/topic/32383161

7 ตัวอย่าง  ที่มา จาก http://pantip.com/topic/32383161

8 ตัวอย่าง  ที่มา จาก http://pantip.com/topic/32383161 A B

9 ตัวอย่าง  ที่มา จาก http://pantip.com/topic/32383161 A B

10 ตัวอย่าง  Infographics

11 การวางโครงทำสไสด์ SlideSlide 1 สไลด์ที่ 1 : ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้นำเสนอ Slide 2 สไลด์ที่ 2 : วัตถุประสงค์การนำเสนอ SlideSlide 3 สไลด์ที่ 3 : หัวข้อที่จะนำเสนอ / บรรยาย Slide ถัดไป สไลด์ถัดมา : เนื้อหาที่เรียงตามลำดับหัวข้อ Slide สุดท้าย สไลด์สุดท้าย : การสรุป หรือ ซักถาม

12 ส่วนประกอบ  Office Button  Customize Quick Access  Title bar  Ribbon  Normal View  Create and Design Area  View  Zoom

13 การเคลื่อนไหว

14 Transition Subtle Exciting Dynamic Content

15 Animation  Entrance  Emphasis  Exit  Motion

16 SmartArt and Chart SmartArt  SmartArt graphic is a visual representation of information and ideas  SmartArt graphics are designed for text Chart  chart is a visual illustration of numeric values or data  charts are designed for numbers

17 การเชื่อมโยง Link  ตัวอย่าง ผู้นำเสนอที่เป็นที่ยอมรับ  Steve Jobs Steve Jobs  อุดม แต้พานิช อุดม แต้พานิช  Jump to Jump to

18 Action Button

19 Note

20 Comment

21 การใช้งานอื่นๆ  การซ่อน Slide

22 การใช้งานอื่นๆ  ลดขนาดไฟล์ PowerPoint

23 การใช้งานอื่นๆ  โชว์งาน PowerPoint แสดงออก 2 หน้าจอ

24 สรุป  เทคนิคการการนำเสนอ  3 P  5 สิ่งที่ไม่ควรทำ  องค์ประกอบสไลด์ที่มี 5 ส่วน  Movement – Transition and Animation  เชื่อมโยง – Hyperlink and Action Button  Note, Comment  การใช้งาน  Hide Slide  Compress File  2 Monitor


ดาวน์โหลด ppt Microsoft office PowerPoint บรรยายโดย เอื้ออนงค์ พลชนะอนงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google