งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องคอมพิวเตอร์ คณะ ฯ เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ จ. - ส. เวลา 8.30-11.00 น. และ 12.00 – 16.30 น. ( พัก 11.00 - 12.00 น. ปิดบริการวัน อาทิตย์ ) อาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องคอมพิวเตอร์ คณะ ฯ เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ จ. - ส. เวลา 8.30-11.00 น. และ 12.00 – 16.30 น. ( พัก 11.00 - 12.00 น. ปิดบริการวัน อาทิตย์ ) อาคาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ห้องคอมพิวเตอร์ คณะ ฯ เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ จ. - ส. เวลา 8.30-11.00 น. และ 12.00 – 16.30 น. ( พัก 11.00 - 12.00 น. ปิดบริการวัน อาทิตย์ ) อาคาร 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 40 เครื่อง หมายเหตุ : ให้เตรียมบัตรนักศึกษามาทุก ครั้ง

3 การใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต.BRU-Wifi: เป็นระบบ wifi ใช้การ login ผ่านหน้าเว็บไซต์ http://auth.ad.bru.ac.th.BRU-Mobile: สำหรับอุปกรณ์พกพา ต้องลงทะเบียน mac address และ login ที่ตัวอุปกรณ์เพียงครั้ง เดียว BRUWIFI@AIS: ระบบ wifi ผ่านอุปกรณ์ ของ AIS @AISWIFI: บริการอินเตอร์เน็ตของ AIS ( มีค่าใช้จ่าย )

4 ระเบียบมหาวิทยาลัยที่ควรทราบ 1. การแต่งกายของนักศึกษา ( พ. ศ. 2550) 2. การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ( พ. ศ. 2550) ข้อ 7 นักศึกษาจะต้องแสดงบัตร กิจกรรมทุกครั้ง ข้อ 10 นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมครบ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงมีสิทธิในการ ขอสำเร็จการศึกษา 3. การศึกษาระดับปริญญาตรี ( พ. ศ. 2553)

5 ระเบียบมหาวิทยาลัยที่ควรทราบ 4. การประเมินผู้สอน หากนักศึกษาไม่ประเมินอาจารย์ผู้สอน http://pmis.bru.ac.th/evaluati on นักศึกษาจะไม่สามารถตรวจสอบผล การเรียนได้ http://pmis.bru.ac.th/webser vice

6

7 การตรวจสอบผลการเรียน

8 ฐานข้อมูลที่ควรทราบ ( สกอ.) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ http://opac.bru.ac.th/cgi- bin/gw/chameleon Thailand Library Integrated System http://tdc.thailis.or.th/tdc/ ACM Digital Library http://dl.acm.org/dl.cfm

9 ฐานข้อมูลที่ควรทราบ ( สกอ.) IEEE/IET Electronic Library (IEL) http://www.ieeexplore.ieee.org/ ProQuest Dissertation & Theses Global http://search.proquest.com/autol ogin SpringerLink – Journal http://www.link.springer.com

10 ฐานข้อมูลที่ควรทราบ ( สกอ.) EBSCO Discovery Service Plus Full Text https://search.ebscohost.com ScienceDirect http://www.sciencedirect.com/

11 VPN เล่นเน็ตที่บ้านเหมือนอยู่ มหาวิทยาลัย การใช้งานอินเทอร์เน็ตบางส่วนถูก จำกัดให้ใช้ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น จึงมี ความจำเป็นต้องจำกัดการใช้งาน เพื่อความ ปลอดภัย หรือบริการบางอย่าง เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ จำเป็นต้องใช้หมายเลข ของผู้ลงทะเบียนเท่านั้น นักศึกษาจึงไม่ สามารถใช้งานจากภายนอกมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้นการใช้งานผ่าน VPN เสมือนเข้าใช้งาน ภายในมหาวิทยาลัย http://sslvpn.bru.ac.th

12 VPN เล่นเน็ตที่บ้านเหมือนอยู่ มหาวิทยาลัย เลือก

13 สารสนเทศที่ควรทราบ http://science.bru.ac.th คณะ วิทยาศาสตร์ http://www.bru.ac.th มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ http://lms.bru.ac.th การเรียนการ สอนออนไลน์ http://lib.bru.ac.th ห้องสมุด มหาวิทยาลัย ค้นหาผลงานด้านวิชาการ สิ่งพิมพ์ เหมาะสำหรับนักศึกษา นักวิจัย นิสิต ปริญญาโท ปริญญาเอก ที่ต้องการข้อมูลใน เชิงวิชาการ มีที่อ้างอิงเชื่อถือได้ http://scholar.google.co.th

14 บริการ GOOGLE ที่สำคัญ 1. Google Gmail eMail Gmail เป็นบริการฟรีอีเมล์โดย Google เป็นฟรี อีเมล์ยอดนิยมเช่นเดียวกับ hotmail หรือ outlook นั่นเอง การเรียกใช้งานไปที่ http://gmail.com 2. Google Web Search เป็นบริการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งเป็นที่ นิยมสุดๆ ของคนไทยนั่นเอง อยากรู้อะไรก็ถาม Google ได้ทุกเรื่อง มีคำตอบ การเรียกใช้งานไปที่ google.com หรือ google.co.th สำหรับภาษาไทย

15 บริการ GOOGLE ที่สำคัญ 3. Google Image Search เป็นบริการค้นหาข้อมูลเช่นกัน แต่จะเน้น ค้นหาเฉพาะรูปภาพเท่านั้น เช่น ช้าง ค้นหา เฉพาะภาพช้าง การเรียกใช้งานไปที่ http://images.google.com 4. Google Translate เป็นบริการแปลภาษา สามารถออกเสียงคำ หรือประโยคได้ การเรียกใช้งานไปที่ http://translate.google.com/

16 บริการ GOOGLE ที่สำคัญ 5. Google Scholar เป็นบริการของ Google สำหรับการค้นหาผลงาน ด้านวิชาการ สิ่งพิมพ์ เหมาะสำหรับนักศึกษา นักวิจัย นิสิตปริญญาโท ปริญญาเอก ที่ต้องการ ข้อมูลในเชิงวิชาการ มีที่อ้างอิงเชื่อถือได้ การ เรียกใช้งานไปที่ http://scholar.google.co.th 6. Google maps บริการค้นหาเส้นทาง แสดงแผนที่ทั่วโลก สะดวกในการวางแผนการเดินทาง สามารถ คำนวณระยะเป็นกิโลเมตรได้ การเรียกใช้งานไป ที่ htttp://maps.google.com

17 บริการ GOOGLE ที่สำคัญ 7. Google Document เป็นฟรีโปรแกรมของ Google สำหรับการสร้าง เอกสารออนไลน์ ใช้งานคล้ายกับ Microsoft Office โปรแกรมสำนักงานยอดนิยม แต่มีข้อดีก็คือ คนอื่น จะสามารถดึงเอกสารเราไปใช้งานได้ อยู่ที่ไหนก็ สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมาใช้ร่วมกันได้ฟรี แต่ จะต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อเข้ามาใช้งาน การเรียกใช้งานไปที่ docs.google.com 8. Google Sites เป็นบริการพื้นที่ให้สร้างเว็บไซต์โดย Google สำหรับใช้งานส่วนตัวหรือทำธุรกิจ การเรียกใช้งานไปที่ sites.google.com

18 บริการ GOOGLE ที่สำคัญ 9. Google Youtube เป็นบริการวิดีโอ เราสามารถเข้าไปดูวิดีโอที่ผู้คนทั่ว โลกได้อัพโหลดไปเก็บไว้หรืออาจจะอัพโหลด วิดีโอของเราเอง หรือดาวน์โหลดมาไว้ดูใน คอมพิวเตอร์ของเราก็ได้ เป็นบริการที่ได้รับความ นิยมอย่างมาก การเรียกใช้งานไปที่ youtube.com 10. Google Drive บริการพื้นที่เก็บข้อมูล เก็บไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ใน อินเตอร์เน็ตเหมือนมีฮาร์ดดิสก์ส่วนตัวบน อินเตอร์เน็ตนั่นเอง สามารถแชร์ไฟล์ให้คนอื่นใช้ งานได้ เช่น เข้ามาเปิดอ่านไฟล์ หรือดาวน์โหลด ไฟล์ในพื้นที่ของเรา การเรียกใช้งานไปที่ drive.google.com

19 สุวิชโช ชเน สุโต โหตุ ผู้มีความรู้ดี ย่อมเป็นเด่นในหมู่ชน แบบประเมินความพึงพอใจ http://goo.gl/forms/lzSWK7N Nu6


ดาวน์โหลด ppt ห้องคอมพิวเตอร์ คณะ ฯ เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ จ. - ส. เวลา 8.30-11.00 น. และ 12.00 – 16.30 น. ( พัก 11.00 - 12.00 น. ปิดบริการวัน อาทิตย์ ) อาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google