งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการใช้ โปรแกรม หลังจากเข้าสู่โปรแกรมระบบปฏิบัติการ MS_WINDOWS สามารถเข้าสู่โปรแกรม Access ได้หลายวิธี ตามขั้นตอนต่อไปนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการใช้ โปรแกรม หลังจากเข้าสู่โปรแกรมระบบปฏิบัติการ MS_WINDOWS สามารถเข้าสู่โปรแกรม Access ได้หลายวิธี ตามขั้นตอนต่อไปนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการใช้ โปรแกรม หลังจากเข้าสู่โปรแกรมระบบปฏิบัติการ MS_WINDOWS สามารถเข้าสู่โปรแกรม Access ได้หลายวิธี ตามขั้นตอนต่อไปนี้

2 ขั้นตอนการใช้ โปรแกรม หลังจากเข้าสู่โปรแกรมระบบปฏิบัติการ MS_WINDOWS สามารถเข้าสู่โปรแกรม Access ได้หลายวิธี ตามขั้นตอนต่อไปนี้

3 ขั้นตอนการใช้ โปรแกรม วิธีที่ 1 เลือกเมนู Start เลือก All apps เลือก Microsoft office 2013 เลือก Access 2013

4 ขั้นตอนการใช้ โปรแกรม วิธีที่ 2 คลิกไอคอน Shortcut โปรแกรม Access บนเดสก์ท็อป

5 ขั้นตอนการใช้ โปรแกรม หลังจากเข้าสู่โปรแกรม Access จะเข้าสู่หน้าหลักของโปรแกรม และ ปรากฏเมนูแฟ้มบนจอภาพ เพื่อให้ สามารถสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่ เปิด แฟ้มข้อมูลเดิม บันทึกข้อมูล รวมทั้ง แม่แบบในการสร้างฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลเว็บ ตัวอย่างแม่แบบ รวมทั้ง แม่แบบจากเว็บไซด์ office.com

6 ขั้นตอนการใช้ โปรแกรม - เลือกเมนูแฟ้ม (File) เลือก สร้าง (Create) กรณีสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่ - เลือก เปิด (Open) กรณีต้องนำ ฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วกลับมาใช้งานอีก ครั้งหนึ่ง โดยมีรายชื่อบางส่วนให้เลือก หรือเลือก ล่าสุด เมื่อต้องการค้นหาจาก แฟ้มข้อมูลล่าสุดที่มีการเปิดใช้

7 ขั้นตอนการใช้ โปรแกรม ภาพแสดงหน้าต่างโปรแกรม Access 2013


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการใช้ โปรแกรม หลังจากเข้าสู่โปรแกรมระบบปฏิบัติการ MS_WINDOWS สามารถเข้าสู่โปรแกรม Access ได้หลายวิธี ตามขั้นตอนต่อไปนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google