งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. มีคำนำหน้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ( ผศ.) 2. ได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มจากรายได้ปกติ 11,200 บาท 1 ปี = 134,400 บาท, 10 ปี = 1,344,000 บาท, 20 ปี = 2,688,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. มีคำนำหน้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ( ผศ.) 2. ได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มจากรายได้ปกติ 11,200 บาท 1 ปี = 134,400 บาท, 10 ปี = 1,344,000 บาท, 20 ปี = 2,688,000."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. มีคำนำหน้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ( ผศ.) 2. ได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มจากรายได้ปกติ 11,200 บาท 1 ปี = 134,400 บาท, 10 ปี = 1,344,000 บาท, 20 ปี = 2,688,000 ปี 3.1 ปริญญาเอก ขั้น 30,450 – 39,100 บาท (21,000 - 43600) 3.2 ปริญญาโท ขั้น 24,500 – 39,100 บาท (17,500 - 43600) 3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สูงสุด 70,320 บาท (59,500) 3.4 รองศาสตราจารย์ สูงสุด 83,150 บาท (70,360) 3.5 ศาสตราจารย์ สูงสุด 90,760 บาท (76,800) 3. ได้รับการขยายเพดานเงินเดือน

3 4. ได้รับการต่ออายุราชการถึง 60 ปี ( ตาม สัญญา ) 5. มีเครดิตกู้ธนาคาร สถาบันการเงินดีขึ้น มากขึ้น 6. เป็นเกียรติต่อตนเองและวงศ์ตระกูล 7. ได้รับการยอมรับในสังคมมากขึ้น 8. ทำให้มหาวิทยาลัย / คณะ / โปรแกรมวิชา มีจำนวนบุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการ เพิ่มขึ้น

4

5 1. อาจารย์สอนดี รักศิษย์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สอนดี รักศิษย์ 3. รองศาสตราจารย์สอนดี รักศิษย์ 4. ศาสตราจารย์สอนดี รักศิษย์ 5. อาจารย์ ดร. สอนดี รักศิษย์ 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สอนดี รัก ศิษย์ 7. รองศาสตราจารย์ ดร. สอนดี รักศิษย์ 8. ศาสตราจารย์ ดร. สอนดี รักศิษย์

6 ขอเป็นกำลังใจ ) ขอขอบคุณ ขอเป็นกำลังใจ ( ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น )


ดาวน์โหลด ppt 1. มีคำนำหน้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ( ผศ.) 2. ได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มจากรายได้ปกติ 11,200 บาท 1 ปี = 134,400 บาท, 10 ปี = 1,344,000 บาท, 20 ปี = 2,688,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google