งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคหัวใจและหลอดเลือด. กลุ่มกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด ST Elevation MI หมายถึงกลุ่มโรคที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และตาย เฉียบพลัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคหัวใจและหลอดเลือด. กลุ่มกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด ST Elevation MI หมายถึงกลุ่มโรคที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และตาย เฉียบพลัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคหัวใจและหลอดเลือด

2 กลุ่มกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด ST Elevation MI หมายถึงกลุ่มโรคที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และตาย เฉียบพลัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด ST- segment elevation และมีผลเลือดที่บอกว่ากล้ามเนื้อหัวใจ ตายเพิ่ม ST- segment elevationผลเลือดที่บอกว่ากล้ามเนื้อหัวใจ ตายเพิ่ม มักจะเกิดจากมีลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดทันที การวินิจฉัยที่รวดเร็วและการรักษาจะลดอัตราการเสียชีวิต

3 โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรค อัมพฤกษ์, อัมพาต เป็นโรคที่พบ ได้ค่อนข้างบ่อยในคนไทย จาก สถิติผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ 250 คน ต่อประชากร 1 แสนคน (ทุกๆ4 นาที จะมีคนไทยป่วยเป็นโรค หลอดเลือดสมอง 1 คน) โรคหลอดเลือดสมองเป็น สาเหตุของภาวะทุพพลภาพ อันดับหนึ่ง ดังนั้น การป้องกัน โรคจึงเป็นสิ่งสำคัญและคุ้ม ค่าที่จะต้องดูแลรักษา

4 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจและ หลอดเลือด

5

6

7

8 สัญญาณ.....“อันตราย” ต้องรีบไปพบแพทย์ โรคหลอดเลือด หัวใจ โรคหลอดเลือด สมอง ยิงฟันหรือยิ้ม แล้ว มี ปากเบี้ยวหรือมุม ปากตก แขนขาข้างใดข้าง หนึ่งอ่อนแรง ยกไม่ ขึ้น พูดไม่ชัด พูดไม่รู้ เรื่อง หรือไม่พูด พูดไม่ได้ ถ้ามีอาการผิดปกติ ต้องรีบรักษาภายใน 3 ชม. ใบหน้ า แขน การ พูด เวลา เจ็บแน่นหน้าอก ตรงกลางร้าวไป ไหล่ซ้ายและ แขนซ้าย หายใจไม่ สะดวก เหงื่อแตก ตัว เย็น คลื่นไส้ วิงเวียน ศีรษะ ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ทุกนาทีคือ ชีวิต เร็วก็รอด ปลอดอัมพาต สวอย ช็อก น็อก วูบ อ่อนแรงแขนขา มึนชา ตา มัว หน้ามืด ปวดหัว ลิ้นรัว เดิน เซ

9 พบแพทย์ทันที อย่ารอรีดูอาการ

10

11


ดาวน์โหลด ppt โรคหัวใจและหลอดเลือด. กลุ่มกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด ST Elevation MI หมายถึงกลุ่มโรคที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และตาย เฉียบพลัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google