งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 การใช้งานโปรแกรมด้านการ จัดการเอกสาร  Microsoft Word  การใช้งานโปรแกรมด้านจัดตาราง การคำนวณ  Microsoft Excel  การใช้งานโปรแกรมด้านการ นำเสนอข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " การใช้งานโปรแกรมด้านการ จัดการเอกสาร  Microsoft Word  การใช้งานโปรแกรมด้านจัดตาราง การคำนวณ  Microsoft Excel  การใช้งานโปรแกรมด้านการ นำเสนอข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  การใช้งานโปรแกรมด้านการ จัดการเอกสาร  Microsoft Word  การใช้งานโปรแกรมด้านจัดตาราง การคำนวณ  Microsoft Excel  การใช้งานโปรแกรมด้านการ นำเสนอข้อมูล  Microsoft PowerPoint

2 Microsoft PowerPoint การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม  คลิกปุ่ม Start บนแถบ Task bar  เลือก All Programs  Microsoft Office  เลือก Microsoft Office PowerPoint 2007 จะเปิดให้ใช้งานได้ทันที

3 Microsoft PowerPoint ส่วนประกอบของหน้าจอ โปรแกรม

4 Microsoft PowerPoint การสร้างงานนำเสนอใหม่  การสร้างงานนำเสนอใหม่จาก Template

5 Microsoft PowerPoint การสร้างงานนำเสนอใหม่  การสร้างงานนำเสนอใหม่จาก Blank Presentation

6 Microsoft PowerPoint การบันทึกเอกสาร

7 Microsoft PowerPoint การสร้างข้อความโดยการใช้ Text box

8 Microsoft PowerPoint การสร้างข้อความโดยการใช้ WordArt

9 Microsoft PowerPoint การตกแต่งข้อความใน WordArt

10 Microsoft PowerPoint การสร้าง AutoShape

11 Microsoft PowerPoint การสร้างรูปภาพ (Picture/ClipArt)

12 Microsoft PowerPoint การกำหนด Effect ให้แต่ละ สไลด์

13 Microsoft PowerPoint กำหนดเสียงและความเร็วในขณะ เปลี่ยนสไลด์

14 Microsoft PowerPoint ตั้งเวลาการเปลี่ยนสไลด์ เปลี่ยนสไลด์เมื่อ ใช้เมาส์คลิก ตั้งเวลาอัตโนมัติ ทุกกี่วินาที จาก ตัวอย่างนี้ กำหนด เป็น 1 วินาที

15 Microsoft PowerPoint การกำหนด Animation แบบ อัตโนมัติให้กับข้อความ และวัตถุ

16 Microsoft PowerPoint การกำหนด Animation แบบกำหนดเอง ให้กับแต่ละข้อความและวัตถุ

17 Microsoft PowerPoint การสร้าง Chart

18

19

20 Microsoft PowerPoint การตกแต่ง Chart ให้น่าสนใจ มากขึ้น

21 Microsoft PowerPoint กำหนดลักษณะของการนำเสนอ

22 Microsoft PowerPoint กำหนดตัวเลือกสำหรับการ นำเสนอ

23 Microsoft PowerPoint กำหนดจำนวนสไลด์ที่ต้องการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt  การใช้งานโปรแกรมด้านการ จัดการเอกสาร  Microsoft Word  การใช้งานโปรแกรมด้านจัดตาราง การคำนวณ  Microsoft Excel  การใช้งานโปรแกรมด้านการ นำเสนอข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google