งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Created by BM|DESIGN|ER Smart การจัดการเก็บขยะ X1 X2 X3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Created by BM|DESIGN|ER Smart การจัดการเก็บขยะ X1 X2 X3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Created by BM|DESIGN|ER Smart การจัดการเก็บขยะ X1 X2 X3

2 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS ผู้ผลิตอุปกรณ์ Hardware (sensor microcontroller ) ผู้ผลิตอุปกรณ์ สื่อสารไร้ สาย (Infrared Bluetooth Wi – Fi 3G 4G etc.) บริษัท Google (Map) ชุมชน / หน่วยงาน / องค์กร กำหนดมาตรฐานหรือที่ เกี่ยวข้อง IoT VALUE PROPOSITION ประหยัด ค่าใช้จ่าย แรงงาน เวลา การจัดเก็บ ขยะ มีประสิทธิภาพ การเก็บ ขยะที่ดี ระบบบริหารที่คลอบคุม ทั้งการวางแผน ควบคุม กำกับติดตามวิเคราะห์ ประเมินผล ครบวงจร เชื่อมโยงกับค่าแรง ค่า อุปกรณ์ต่างๆ application รณรงค์การ ทิ้งขยะให้ถูกทาง ภูมิใจได้ช่วยรักษา สภาพแวดล้อม ถังขยะ Smart (interactive ผู้ทิ้งขยะได้ ) ส่วนลด ได้เข้าร่วม กิจกรรม รักษษ สิ่งแวดล้อม ช่องทางเข้าถึงแบบใหม่ PR เรื่องรักษาสิ่งแวดล้อม การตลาดสิ่งแวดล้อม CUSTOMERS ลูกค้า เป็นหน่วยงานรัฐ เทศบาล ตำบล / เมือง เขต กทม. ชลบุรี ปทุม / เชียงใหม่ / นนทบุรี ปริ มลฑณ คนในชุมชนเทศบาล หน่วยงาน / องคกร์ ต้องการ ทำ PR สิ่งแวดล้อม KEY ACTIVITIES Design solution ตาม ต้องการ พัฒนา Hardware IoT พัฒนา Software (web service,Cloud,ios adroid, c++,java ) -R&D IoT ร่วมมือกับ ชุมชน / หน่วยงาน / องค์กร พัฒนา แนวคิด, มาตรฐาน IoT RELATIONSHIPS call center บูธ โชว์ งาน event website salesman KEY RESOURCES - บุคลากรมีความสามารถ - Knowlegde คลังความรู้ Solution Iot DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS salesman จัดซื้อจัดจ้าง website Play Store & App Store COST STRUCTURE ค่าใช้จ่ายโครงสร้าง องค์กร ค่าจ้างพนักงงาน R&D (solution IoT) REVENUE STREAMS / PRICING ขาย solution การบริหาร จัดการขยะ ( รวม Hardware + software + ติดตตั้ง ) ค่า ดูแล / sevice รายปี ปรึกษา / วิเคราะห์ + solution ในอนาคต รายได้จาก หน่วยงานที่ ต้องการทำ PR เรื่อง สิ่งแวดล้อม

3 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS ผู้ผลิตอุปกรณ์ Hardware (sensor microcontroller ) ผู้ผลิตอุปกรณ์ สื่อสารไร้ สาย (Infrared Bluetooth Wi – Fi 3G 4G etc.) บริษัท Google (Map) ชุมชน / หน่วยงาน / องค์กร กำหนดมาตรฐานหรือที่ เกี่ยวข้อง IoT VALUE PROPOSITION ประหยัด ค่าใช้จ่าย แรงงาน เวลา การจัดเก็บ ขยะ มีประสิทธิภาพ การเก็บ ขยะที่ดี ระบบบริหารที่คลอบคุม ทั้งการวางแผน ควบคุม กำกับติดตามวิเคราะห์ ประเมินผล ครบวงจร เชื่อมโยงกับค่าแรง ค่า อุปกรณ์ต่างๆ CUSTOMERS ลูกค้า เป็นหน่วยงานรัฐ เทศบาล ตำบล / เมือง เขต กทม. ชลบุรี ปทุม / เชียงใหม่ / นนทบุรี ปริ มลฑณ KEY ACTIVITIES Design solution ตาม ต้องการ พัฒนา Hardware IoT พัฒนา Software (web service,Cloud,ios adroid, c++,java ) -R&D IoT ร่วมมือกับ ชุมชน / หน่วยงาน / องค์กร พัฒนา แนวคิด, มาตรฐาน IoT RELATIONSHIPS call center บูธ โชว์ งาน event website salesman KEY RESOURCES - บุคลากรมีความสามารถ - Knowlegde คลังความรู้ Solution Iot DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS salesman จัดซื้อจัดจ้าง website COST STRUCTURE ค่าใช้จ่ายโครงสร้าง องค์กร ค่าจ้างพนักงงาน R&D (solution IoT) REVENUE STREAMS / PRICING ขาย solution การบริหาร จัดการขยะ ( รวม Hardware + software + ติดตตั้ง ) ค่า ดูแล / sevice รายปี ปรึกษา / วิเคราะห์ + solution ในอนาคต

4 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERSVALUE PROPOSITION application รณรงค์การ ทิ้งขยะให้ถูกทาง ภูมิใจได้ช่วยรักษา สภาพแวดล้อม ถังขยะ Smart (interactive ผู้ทิ้งขยะได้ ) ส่วนลด ได้เข้าร่วม กิจกรรม รักษษ สิ่งแวดล้อม CUSTOMERS คนในชุมชนเทศบาล KEY ACTIVITIESRELATIONSHIPS KEY RESOURCES DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS Play Store & App Store COST STRUCTURE REVENUE STREAMS / PRICING

5 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERSVALUE PROPOSITION ช่องทางเข้าถึงแบบใหม่ PR เรื่องรักษาสิ่งแวดล้อม การตลาดสิ่งแวดล้อม CUSTOMERS หน่วยงาน / องคกร์ ต้องการ ทำ PR สิ่งแวดล้อม KEY ACTIVITIESRELATIONSHIPS KEY RESOURCES DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS website Play Store & App Store COST STRUCTURE REVENUE STREAMS / PRICING รายได้จาก หน่วยงานที่ ต้องการทำ PR เรื่อง สิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt Created by BM|DESIGN|ER Smart การจัดการเก็บขยะ X1 X2 X3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google