งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 การใช้งานโปรแกรมด้านการ จัดการเอกสาร  Microsoft Word  การใช้งานโปรแกรมด้านจัดตาราง การคำนวณ  Microsoft Excel  การใช้งานโปรแกรมด้านการ นำเสนอข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " การใช้งานโปรแกรมด้านการ จัดการเอกสาร  Microsoft Word  การใช้งานโปรแกรมด้านจัดตาราง การคำนวณ  Microsoft Excel  การใช้งานโปรแกรมด้านการ นำเสนอข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  การใช้งานโปรแกรมด้านการ จัดการเอกสาร  Microsoft Word  การใช้งานโปรแกรมด้านจัดตาราง การคำนวณ  Microsoft Excel  การใช้งานโปรแกรมด้านการ นำเสนอข้อมูล  Microsoft PowerPoint

2 Microsoft Excel การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม  คลิกปุ่ม Start บนแถบ Task bar  เลือก All Programs  Microsoft Office  เลือก Microsoft Office Excel 2007 จะเปิดให้ใช้งานได้ทันที

3 Microsoft Excel ส่วนประกอบของหน้าจอ โปรแกรม

4 Microsoft Excel การเพิ่มปุ่มทูลบาร์ใน Quick Access Toolbar

5 Microsoft Excel การบันทึกเอกสารลงใน disk

6 Microsoft Excel การใช้งานแผ่นงานและตาราง  การทำงานกับแผ่นงาน (Sheet)

7 Microsoft Excel การเลือกช่วงข้อมูล วิธีการเลือกสัญลักษณ์ของเมาส์ เลือกข้อมูลแบบเป็น ช่วง วางเมาส์เป็นรูป drag คลุม ข้อมูลที่ต้องการ เลือกข้อมูลแบบเป็น ช่วงห่างกัน Drag คลุมข้อมูลช่วงแรก กดปุ่ม Ctrl+drag คลุมช่วงอื่น ๆ เลือกข้อมูลทั้งคอลัมน์ ทั้งแถว คลิกส่วนหัวคอลัมน์ หรือหัวแถวที่ต้องการ เลือกข้อมูลหมดทั้ง sheet คลิกจุดตัดระหว่างหัวคอลัมน์กับหัว แถว

8 Microsoft Excel การใช้งานตาราง

9 Microsoft Excel การจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน

10 Microsoft Excel การสร้างกราฟ

11 Microsoft Excel การใส่สูตรคำนวณปกติ

12 Microsoft Excel สูตรคำนวณที่ใช้งานบ่อย Average สูตรการหาค่าเฉลี่ย Count Numbers สูตรการนับ จำนวนข้อมูล Max สูตรการหา ค่าสูงสุด Min สูตรการหาค่า ต่ำสุด ข้อผิดพลาดทั่วไปเมื่อสร้างสูตร #VALUE! หมายถึง ในสูตรคำนวณปกติมีการ อ้างอิงตำแหน่งเซลล์ที่เป็น ตัวอักษร #NAME? หมายถึง ชื่อฟังก์ชั่นที่ใช้พิมพ์ผิด

13 Microsoft Excel ลำดับการจัดเรียงเริ่มต้น  Sort Smallest to Largest จัดเรียงจากน้อยไปมาก (A  Z)  Sort Largest to Smallest จัดเรียงจากมากไปน้อย (Z  A)

14 Microsoft Excel การเรียงลำดับข้อมูลในช่วงหรือ ตาราง


ดาวน์โหลด ppt  การใช้งานโปรแกรมด้านการ จัดการเอกสาร  Microsoft Word  การใช้งานโปรแกรมด้านจัดตาราง การคำนวณ  Microsoft Excel  การใช้งานโปรแกรมด้านการ นำเสนอข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google