งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Intranet HISInternet Care Cloud ผู้ดูแล ระบบ ผู้รับบริ การ สมัคร สมาชิก ผู้ ให้บริก าร หน่วยบริการ สมัครขอโดเมน ???.thaicarecloud.org คลิก [Download TCC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Intranet HISInternet Care Cloud ผู้ดูแล ระบบ ผู้รับบริ การ สมัคร สมาชิก ผู้ ให้บริก าร หน่วยบริการ สมัครขอโดเมน ???.thaicarecloud.org คลิก [Download TCC."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Intranet HISInternet Care Cloud ผู้ดูแล ระบบ ผู้รับบริ การ สมัคร สมาชิก ผู้ ให้บริก าร หน่วยบริการ สมัครขอโดเมน ???.thaicarecloud.org คลิก [Download TCC Bot] ติดตั้ง TCC Bot กรณีไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ให้ Setup โดยทำ Table view Transfer ข้อมูล ตาม Standard data set สร้าง Trigger เอง ผ่าน Web service ได้ ยุติการส่งข้อมูลได้ ถอดถอน TCC Bot ได้ ยกเลิกการเข้าร่วมใน Thai Care Cloud ได้ หน่วยบริการ สมัครขอโดเมน ???.thaicarecloud.org คลิก [Download TCC Bot] ติดตั้ง TCC Bot กรณีไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ให้ Setup โดยทำ Table view Transfer ข้อมูล ตาม Standard data set สร้าง Trigger เอง ผ่าน Web service ได้ ยุติการส่งข้อมูลได้ ถอดถอน TCC Bot ได้ ยกเลิกการเข้าร่วมใน Thai Care Cloud ได้

3 เข้าไปที่ www.cascap.in.thwww.cascap.in.th คลิก ที่หน้าแรก

4 ดูรายงานที่แทป [ถวายเป็นพระราชกุศล]

5 คลิกหัวตาราง เพื่อเรียงลำดับข้อมูล

6 คลิกชื่อจังหวัด เพื่อดูข้อมูลอัลตร้าซาวด์รายพื้นที่ ทั้ง Hospital-based และ Community-based

7 คลิกชื่อโรงพยาบาล เพื่อดูข้อมูลผู้ป่วย CCA จำแนกตามภูมิลำเนา (Community-based)

8 ล่างสุดของหน้า สามารถดาวน์โหลดข้อมูลในรูปไฟล์ Excel

9 เข้าไปที่ www.cascap.in.thwww.cascap.in.th สมัครสมาชิก แล้วรออนุมัติให้เข้าใช้งาน Login เข้าใช้งาน คลิก Module

10

11

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt Intranet HISInternet Care Cloud ผู้ดูแล ระบบ ผู้รับบริ การ สมัคร สมาชิก ผู้ ให้บริก าร หน่วยบริการ สมัครขอโดเมน ???.thaicarecloud.org คลิก [Download TCC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google