งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Toward National Health Information System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Toward National Health Information System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Toward National Health Information System
Isan Cohort เป็นโมดูลหนึ่งของ Thai Care Cloud Nemo Toward National Health Information System DM/HT DAMASAC รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Isan Cohort CASCAP CA Care Cloud

2 Intranet HIS Internet Care Cloud ผู้ดูแลระบบ ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ
สมัครสมาชิก หน่วยบริการ สมัครขอโดเมน ???.thaicarecloud.org คลิก [Download TCC Bot] ติดตั้ง TCC Bot กรณีไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ให้ Setup โดยทำ Table view Transfer ข้อมูล ตาม Standard data set สร้าง Trigger เอง ผ่าน Web service ได้ ยุติการส่งข้อมูลได้ ถอดถอน TCC Bot ได้ ยกเลิกการเข้าร่วมใน Thai Care Cloud ได้

3 ขั้นตอนการใช้งาน OV-CCA ถวายพระราชา
เข้าไปที่ คลิก ที่หน้าแรก

4 ขั้นตอนการใช้งาน OV-CCA (ต่อ)
ดูรายงานที่แทป [ถวายเป็นพระราชกุศล]

5 คลิกหัวตาราง เพื่อเรียงลำดับข้อมูล

6 คลิกชื่อจังหวัด เพื่อดูข้อมูลอัลตร้าซาวด์รายพื้นที่ ทั้ง Hospital-based และ Community-based

7 คลิกชื่อโรงพยาบาล เพื่อดูข้อมูลผู้ป่วย CCA จำแนกตามภูมิลำเนา (Community-based)

8 ล่างสุดของหน้า สามารถดาวน์โหลดข้อมูลในรูปไฟล์ Excel

9 ขั้นตอนการทำงาน OV-CCA ถวายพระราชา
เข้าไปที่ สมัครสมาชิก แล้วรออนุมัติให้เข้าใช้งาน Login เข้าใช้งาน คลิก Module

10 หน้าหลัก: จัดการใบกำกับงาน

11 จัดการลงทะเบียนใน Isan Cohort

12 นำเข้าข้อมูลจาก TCC Bot

13 จาก TCC Bot เพื่อนำเข้าลงทะเบียน

14 ดู VDO สอนการใช้งานที่หน้าแรกของโมดูล OV-CCA


ดาวน์โหลด ppt Toward National Health Information System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google