งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาห้องสมุด ด้วยเทคโนโลยี. ระบบสืบค้นสารสนเทศภายใน(OPAC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาห้องสมุด ด้วยเทคโนโลยี. ระบบสืบค้นสารสนเทศภายใน(OPAC)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาห้องสมุด ด้วยเทคโนโลยี

2 ระบบสืบค้นสารสนเทศภายใน(OPAC) http://www.library.sru.ac.th

3 ระบบสืบค้นสารสนเทศภายใน(OPAC) การเพิ่มช่องทางในการสืบค้นข้อมูล บนหน้าหลักของเว็บไซต์

4 ระบบสืบค้นสารสนเทศภายใน(OPAC) การนำข้อมูล E-Book เพิ่ม เข้ามาในรายการ

5 ระบบสืบค้นสารสนเทศภายใน(OPAC) การแนะนำหนังสือที่มีการสืบ คันมากในห้องสมุด

6 ระบบสืบค้นสารสนเทศภายใน(OPAC) การเพิ่มช่องในส่วนของ Tag Cloud และ Location ต่างๆ

7 ระบบสืบค้นสารสนเทศภายใน(OPAC) การนำเสนอผลการสืบค้น และ รูปภาพหนังสือประกอบ

8 ระบบสืบค้นสารสนเทศภายใน(OPAC) การเพิ่มช่องทางในการสืบค้น ข้อมูล เช่น Author, Subject, และ Publish Year เป็นต้น

9 เครื่องมือในการพัฒนา Bootstrap

10 เครื่องมือในการพัฒนา Bootstrap

11 การเพิ่มช่องทางในการ สืบค้นข้อมูล

12 เครื่องมือในการพัฒนา Bootstrap การเพิ่มช่องทางในการ สืบค้นข้อมูล

13 ระบบงานสารสนเทศอื่นๆ http://10.7.86.111/virtua_rpt/intocheck.html

14 ระบบสืบค้นสารสนเทศภายใน(OPAC) โครงสร้างภาษา XML http://192.168.125.2/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_kiosk_patron_activity.pl?patronid=470000152

15 ระบบสืบค้นสารสนเทศภายใน(OPAC) ส่วนการแสดงผลจาก ภาษา XML

16 Thanks! Any questions? นายไตรเพชร พลดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาห้องสมุด ด้วยเทคโนโลยี. ระบบสืบค้นสารสนเทศภายใน(OPAC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google