งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาห้องสมุด ด้วยเทคโนโลยี. ระบบสืบค้นสารสนเทศภายใน(OPAC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาห้องสมุด ด้วยเทคโนโลยี. ระบบสืบค้นสารสนเทศภายใน(OPAC)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาห้องสมุด ด้วยเทคโนโลยี

2 ระบบสืบค้นสารสนเทศภายใน(OPAC)

3 ระบบสืบค้นสารสนเทศภายใน(OPAC) การเพิ่มช่องทางในการสืบค้นข้อมูล บนหน้าหลักของเว็บไซต์

4 ระบบสืบค้นสารสนเทศภายใน(OPAC) การนำข้อมูล E-Book เพิ่ม เข้ามาในรายการ

5 ระบบสืบค้นสารสนเทศภายใน(OPAC) การแนะนำหนังสือที่มีการสืบ คันมากในห้องสมุด

6 ระบบสืบค้นสารสนเทศภายใน(OPAC) การเพิ่มช่องในส่วนของ Tag Cloud และ Location ต่างๆ

7 ระบบสืบค้นสารสนเทศภายใน(OPAC) การนำเสนอผลการสืบค้น และ รูปภาพหนังสือประกอบ

8 ระบบสืบค้นสารสนเทศภายใน(OPAC) การเพิ่มช่องทางในการสืบค้น ข้อมูล เช่น Author, Subject, และ Publish Year เป็นต้น

9 เครื่องมือในการพัฒนา Bootstrap

10 เครื่องมือในการพัฒนา Bootstrap

11 การเพิ่มช่องทางในการ สืบค้นข้อมูล

12 เครื่องมือในการพัฒนา Bootstrap การเพิ่มช่องทางในการ สืบค้นข้อมูล

13 ระบบงานสารสนเทศอื่นๆ

14 ระบบสืบค้นสารสนเทศภายใน(OPAC) โครงสร้างภาษา XML

15 ระบบสืบค้นสารสนเทศภายใน(OPAC) ส่วนการแสดงผลจาก ภาษา XML

16 Thanks! Any questions? นายไตรเพชร พลดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาห้องสมุด ด้วยเทคโนโลยี. ระบบสืบค้นสารสนเทศภายใน(OPAC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google