งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล (Input Device) Input หมายถึง การป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการประมวลผลโดย User จะเป็นผู้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ เครื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล (Input Device) Input หมายถึง การป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการประมวลผลโดย User จะเป็นผู้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ เครื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล (Input Device) Input หมายถึง การป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการประมวลผลโดย User จะเป็นผู้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ เครื่อง (input) และเครื่องจะนำไปประมวลผลเป็นข่าวสาร ซึ่ง อุปกรณ์ในการนำเข้าข้อมูลมาตรฐาน ได้แก่ Mouse, Keyboard, Scanner

3 1.) Keyboard( คีย์บอร์ด ) จะสร้างสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์และแปลงเป็นตัวอักษรคล้ายกับ เครื่องพิมพ์ดีด ซึ่ง Keyboard จัดเป็นส่วนหนึ่งของเครื่อง ในแต่ละ อุตสาหกรรมอาจมี Keboard ที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ การใช้งาน ลักษณะการทำงานของ Keyboard ใช้ Keyboard controller เป็นตัวรับข้อมูลว่าปุ่มใด (Key) ถูกกดและจะทำการแปลงค่าสัญญาณเพื่อส่งต่อไปยังส่วนหนึ่ง ใน Keyboard buffer เพื่อบันทึกว่า Key ใดถูกกด และ Keyboard controller จะส่ง Interrupt Request ไปยัง System Software ให้ ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นที่ Keyboard ซึ่ง Keyboard ที่เราใช้งานกันอยู่ใน ปัจจุบัน มีทั้ง Keyboard แบบปกติที่พบเห็นกันอยู่ทั่วไป และ Keyboard แบบพิเศษ ที่มีรูปทรงที่แปลกตา

4  รูปภาพตัวอย่างของคีย์บอร์ด

5 2.) Mouse ใช้ในการเลื่อนตำแหน่งของตัวชี้ (Pointer) บนหน้าจอ โดยการ ขยับ Mouse เลื่อนไปมาบนโต๊ะที่มีพื้นเรียบ ซึ่งการขยับ Mouse แต่ ละครั้งจะสัมพันธ์กับตำแหน่งของ Pointer บนหน้าจอ และรับคำสั่งเมื่อ มีการกดปุ่มของ Mouse (click) ซึ่งคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้ Mouse มี 4 คำด้วยกันคือ - Click - Double Click - Right Click - Drag and Drop ประเภทของ Mouse Mechanical mouse: ใช้ลูกบอลเล็ก ๆ ในการกลิ้ง - หมุน ซึ่งลูก บอลจะอยู่ใต้ mouse Optical mouse : ใช้ลำแสงควบคุมการเคลื่อนที่ของ mouse Cordless mouse : เม้าส์ไร้สาย ใช้เคเบิลส่งคลื่น แสง infrared หรือคลื่นวิทยุ เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

6 ลักษณะการทำงานของ Mouse มี 2 แกน วางอยู่เป็นมุมฉากข้างลูกบอล ซึ่งแกนดังกล่าวจะ เป็นแกนหมุนสัมผัสกับลูกบอล และจะหมุนเมื่อลูกบอลเคลื่อนที่ ตัวดักสัญญาณจะส่งข้อมูลให้ คอมพิวเตอร์ทราบว่าแกนหมุน หมุนไปมากน้อยแค่ไหนเพื่อให้ คอมพิวเตอร์แปลงสัญญาณและเลื่อนตำแหน่งให้สอดคล้อง กับ Mouse Mouse จัดเป็นอุปกรณ์ประเภทตัวชี้ ซึ่งอุปกรณ์ประเภทตัวชี้ นี้ ไม่ได้มีเฉพาะ Mouse เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีอุปกรณ์ ตัวชี้ชนิดอื่น ด้วย ที่มีหน้าที่การทำงานเช่นเดียวกับ Mouse แต่รูปทรงและลักษณะ นั้นแตกต่างออกไป เช่น อุปกรณ์ที่ใช้เล่นเกม อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ Laptop หรือ Notebook จะสร้างสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์และแปลงเป็นตัวอักษรคล้ายกับ เครื่องพิมพ์ดีด * รูปภาพตัวอย่างเมาส์ ยี่ห้อ logitech รุ่น m100

7 อุปกรณ์แสดงผล (Output Device) คือผลลัพธ์ของข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลโดยหน่วย ประมวลผลกลาง (CPU/Processor) และนำผลลัพธ์นั้น ส่งออกไปแสดงผลยังอุปกรณ์แสดงผล ซึ่งอุปกรณ์ แสดงผลมาตรฐาน ได้แก่ Monitor และ Printer

8 1.) Printer เครื่องพิมพ์ ( Computer printer) เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จะ ผลิตข้อความและ / หรือกราฟิกของเอกสารที่เก็บไว้ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ออกมาในสื่อทางกายภาพเช่นกระดาษหรือแผ่นใส เครื่องพิมพ์ส่วนมากเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป และ เชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลเครื่องพิมพ์หรือในเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่จะเป็น สายยูเอสบีเครื่องพิมพ์บางชนิดที่เรียกกันว่าเครื่องพิมพ์เครือข่าย (Network Printer) อินเตอร์เฟซที่ใช้มักจะเป็นแลนไร้สายและ / หรือ อีเทอร์เน็ต เครื่องพิมพ์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ (Dot-matrix printer) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser printer) พล็อตเตอร์ (Plotter) เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Inkjet printer)

9  รูปภาพตัวอย่างเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ canon รุ่น pixma MP280 

10 2.) จอภาพ หรือ วีดียู ( visual display) คือส่วนหนึ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แสดงรูปภาพให้ เห็นจากอุปกรณ์ที่สามารถส่งออกวิดีโอเช่นคอมพิวเตอร์ หรือโทรทัศน์ซึ่งรูปภาพที่ปรากฏสามารถเปลี่ยนแปลงไป ได้และไม่คงอยู่อย่างถาวร จอภาพประกอบด้วยส่วน อุปกรณ์ที่แสดงผลให้เห็น และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายใน ที่สร้างรูปภาพจากสัญญาณวิดีโอ อุปกรณ์ที่แสดงผลยุค ใหม่จะเป็นจอภาพผลึกเหลวทรานซิสเตอร์แผ่นบาง (thin film transistor liquid crystal display) และจอภาพยุค ก่อนเป็นหลอดภาพรังสีแคโทด (cathode ray tube)

11 ลักษณะการทำงาน จอภาพทำงานโดยการแสดงภาพ ซึ่ง อาจเป็นภาพกราฟิกหรือตัวอักษร ซึ่งเกิดจากการประมวลผลของ การ์ดวีจีเอ (VGA Card) จอภาพแบ่งเป็น 2 ประเภท คือจอภาพสี เดียวหรือจอภาพโมโนโครม ( Monochrome) และจอสี ( Color Monitor) ปัจจุบันจอภาพสีเดียวนั้นไม่เป็นที่นิยมใช้กับ คอมพิวเตอร์ หากจะมีใช้ก็เฉพาะงานเฉพาะอย่างเท่านั้น ส่วนที่ นิยมใช้ก็คือจอสี โดยแบ่งได้อีกเป็น 3 ประเภท คือจอสีวีจีเอ (VGA = Video Graphics Array) และจอสี Super VGA (SVGA = Super Video Graphics Array ) และจอ LCD (Liquid Crystal Display) ซึ่งประเภทหลังนี้มีราคาแพงมาก จอภาพที่ ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือจอ SVGA เนื่องจากมีราคาไม่แพง มากนัก และเหมาะกับ Application ที่ออกแบบให้มีความสามารถ แสดงภาพกราฟิก * รูปภาพตัวอย่างของจอภาพ ยี่ห้อ svoa รุ่น M20DZR

12


ดาวน์โหลด ppt อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล (Input Device) Input หมายถึง การป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการประมวลผลโดย User จะเป็นผู้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ เครื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google