งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการบริหาร จัดการ ระบบห้องสมุด อัตโนมัติ สพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการบริหาร จัดการ ระบบห้องสมุด อัตโนมัติ สพฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการบริหาร จัดการ ระบบห้องสมุด อัตโนมัติ สพฐ.

2 การเตรียมเครื่อง คอมพิวเตอร์ เพื่อติดตั้งระบบห้องสมุด อัตโนมัติ สพฐ. เครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้องประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้องประกอบด้วย - Drive D - พื้นที่สำหรับติดตั้งโปรแกรมและจัดเก็บ ข้อมูลใน Drive D ไม่น้อยกว่า 1 GB ( กิกกะ ไบท์ )

3 การเตรียมเครื่อง คอมพิวเตอร์ เพื่อติดตั้งระบบห้องสมุด อัตโนมัติ สพฐ. โปรแกรมสนับสนุนการทำงานของระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ควรมี ดังนี้ โปรแกรมสนับสนุนการทำงานของระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ควรมี ดังนี้ * เว็บเบราว์เซอร์ - - Mozilla Firefox - Google

4 โปรแกรมสนับสนุนการทำงาน ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. โปรแกรมขยายไฟล์จากการบีบอัด โปรแกรมขยายไฟล์จากการบีบอัด โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์เมนูงานสนับสนุน โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์เมนูงานสนับสนุน โปรแกรมย่อขยายรูปภาพ สำหรับย่อปก หนังสือ และรูปสมาชิก โปรแกรมย่อขยายรูปภาพ สำหรับย่อปก หนังสือ และรูปสมาชิก

5 โปรแกรมสนับสนุนการทำงาน ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. โปรแกรมสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือผ่าน อินเทอร์เน็ต โปรแกรมสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือผ่าน อินเทอร์เน็ต Teamviwer Teamviwer

6 ข้อควรระวังในการติดตั้ง โปรแกรม การแตกไฟล์ web.zip ต้องใช้คำสั่ง Extract Here หรือ แยกไฟล์ลงที่นี่

7 ข้อควรระวังในการ ติดตั้งโปรแกรม การแตกไฟล์ web.zip ต้องใช้คำสั่ง Extract Here หรือ แยกไฟล์ลงที่นี่ ห้ามตั้งชื่อ Folder เป็นภาษาไทย เช่น D:\ ห้องสมุด \web

8 ข้อควรระวังในการติดตั้ง โปรแกรม

9 ที่อยู่ที่ถูกต้องของโปรแกรมระบบห้องสมุด อัตโนมัติ สพฐ. คือ D:\web

10 ข้อควรระวังในการติดตั้ง โปรแกรม

11 การสำรองข้อมูล 1. ออกจากโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ก่อน 2. หยุดการทำงานของฐานข้อมูล Mysql Stop MySql ออกจาก ระบบ

12 การสั่งให้ Xampp ทำงาน   2 ห ลังจาก คลิก  หน้าช่อง Svc แล้ว ให้ Restart เครื่อง 1 ครั้ง จะปรากฏ สถานะ Running 1

13 การสั่งให้ Xampp ทำงาน 3

14 การสำรองข้อมูล Stop MySQL ที่ Xampp Control ไปที่ D:\web\xampp\security หาคำว่า full_backup

15 การสำรองข้อมูล จะได้ Folder สำรองข้อมูลที่ชื่อว่า Backup ใน Folder backup จะปรากฏข้อมูล ดังนี้

16 การนำข้อมูลสำรองเข้าระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ ติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ให้ไปที่ D:\web\backup\full\2012-16- 10_0844 ให้ไปที่ D:\web\backup\full\2012-16- 10_0844 หาคำว่า หาคำว่าrestore

17 การนำเข้าข้อมูลด้วย CSV ชื่อ หนังสื อ ISBN


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการบริหาร จัดการ ระบบห้องสมุด อัตโนมัติ สพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google