งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ สืบค้นสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต แหล่งสารสนเทศของ ภาษาไทย แหล่งสารสนเทศของ ภาษาอังกฤษ นายวรรธนะ คำสอนทา ID461051302 ED1B B06.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ สืบค้นสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต แหล่งสารสนเทศของ ภาษาไทย แหล่งสารสนเทศของ ภาษาอังกฤษ นายวรรธนะ คำสอนทา ID461051302 ED1B B06."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การ สืบค้นสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต แหล่งสารสนเทศของ ภาษาไทย แหล่งสารสนเทศของ ภาษาอังกฤษ นายวรรธนะ คำสอนทา ID461051302 ED1B B06

3 แหล่ง สารสนเทศภาษาไทย http://www.123computer.cjb.net/ นายวรรธนะ คำสอนทา ID461051302 ED1B B06

4 หน้าแรก ของ web site นายวรรธนะ คำสอนทา ID461051302 ED1B B06 รายละเอียด ปลีกย่อย บทความคอมพิวเตอร์ ปัญหาคอมพิวเตอร์

5 เนื้อหาใน web site แนะนำให้รู้จัก CPU เช่น intel AMD VIA Transmeta แนะนำให้รู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ เช่น RAM Mainboard Display card Harddisk ฯลฯ ข้อมูล update virus วิธีแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ นายวรรธนะ คำสอนทา ID461051302 ED1B B06

6 ตัวอย่าง ข้อมูลอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ RAM ย่อมาจาก (Random Access Memory) เป็นหน่วยความจำหลักที่จำเป็น หน่วยความจำ ชนิดนี้จะสามารถเก็บข้อมูลได้ เฉพาะเวลาที่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเท่านั้น เมื่อใดก็ตามที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า มาเลี้ยง ข้อมูลที่ อยู่ภายในหน่วยความจำชนิดจะหายไปทันที หน่วยความจำแรม ทำหน้าที่เก็บชุดคำสั่งและ ข้อมูลที่ระบบคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ด้วย ไม่ ว่าจะเป็นการนำเข้าข้อมูล (Input) หรือ การนำออก ข้อมูล (Output) โดยที่เนื้อที่ของหน่วยความจำ หลักแบบแรมนี้ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ นายวรรธนะ คำสอนทา ID461051302 ED1B B06

7 ตัวอย่าง ข้อมูลอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์  Input Storage Area เป็นส่วนที่เก็บข้อมูลนำเข้าที่ ได้รับมาจากหน่วยรับข้อมูลเข้าโดย ข้อมูลนี้จะถูก นำไปใช้ในการประมวลผลต่อไป  Working Storage Area เป็นส่วนที่เก็บข้อมูลที่อยู่ ในระหว่างการประมวลผล  Output Storage Area เป็นส่วนที่เก็บผลลัพธ์ที่ได้ จากการประมวลผล ตามความต้องการของผู้ใช้ เพื่อ รอที่จะถูกส่งไปแสดงออก ยังหน่วยแสดงผลอื่นที่ ผู้ใช้ต้องการ  Program Storage Area เป็นส่วนที่ใช้เก็บชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมที่ผู้ใช้ต้องการจะส่งเข้ามา เพื่อใช้ คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่ง นายวรรธนะ คำสอนทา ID461051302 ED1B B06

8 ข้อดีของ web site  ทำให้ทราบข้อมูล เกี่ยวกับ CPU มากขึ้น  ทำให้ได้ความรู้ เกี่ยวกับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หลากหลาย  ได้รับข่าวสารให้ระวัง virus ตัวใหม่ๆ นายวรรธนะ คำสอนทา ID461051302 ED1B B06

9 แหล่งสารสนเทศภาษาอังกฤษ http://developer.java.sun.com นายวรรธนะ คำสอนทา ID461051302 ED1B B06 แหล่ง สารสนเทศต่างประเทศ

10 หน้าแรก ของ web site นายวรรธนะ คำสอนทา ID461051302 ED1B B06 เทคโนโล ยีต่างๆ

11 เนื้อหา ของ web site What's New in Java Web Services Developer Pack (Java WSDP) 1.2 By Qusay H. Mahmoud September 2003 The Java Web Services Developer Pack (Java WSDP) has evolved into an integrated toolkit for developing, building, testing, and deploying web Services, as well as web and XML-based applications. The current version of Java WSDP, 1.2, contains the latest versions of Java and XML technologies for building reliable and secure web services. It has added new features, fixed bugs from earlier releases, and made developing and deploying web services easier. More importantly, Java WSDP 1.2 is implementing cutting-edge industrial technologies such as the XML Web Services Security (XML Signature) and Web Services Interoperability (WS-I) Basic Profile.Qusay H. Mahmoud นายวรรธนะ คำสอนทา ID461051302 ED1B B06

12 ข้อดี ของ web site ทำให้ทราบการทำงานของภาษา JAVA ได้รับความรู้เกี่ยวกับ Java WSDP Technologies and tool นายวรรธนะ คำสอนทา ID461051302 ED1B B06

13


ดาวน์โหลด ppt การ สืบค้นสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต แหล่งสารสนเทศของ ภาษาไทย แหล่งสารสนเทศของ ภาษาอังกฤษ นายวรรธนะ คำสอนทา ID461051302 ED1B B06.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google