งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Situation of Zika virus infection in Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Situation of Zika virus infection in Thailand"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Situation of Zika virus infection in Thailand 2012-2016
Rome BUATHONG, MD., FETP., MIH., Prev. Med. (Epidemiology) Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control Thailand Ministry of Public Health

2 Zika virus ค้นพบครั้งแรกในลิง Rhesus ในป่า Zika ประเทศยูกันดา ในปี พ.ศ จากการทดลองของหน่วยวิจัยการแพทย์ทหารสหรัฐ เป็น Flavivirus ในกลุ่ม Spondweni virus group มียุงลายเป็นแมลงนำโรค เช่น  Aedes - Aedes aegypti, Aedes africanus, Aedes apicoargenteus, Aedes furcifer,Aedes luteocephalus and Aedes vitattus. ระยะฟักตัว วัน (3-12) ในคน และ 10 วัน ในยุง พบการระบาดในสามทวีป ได้แก่ทวีปแอฟริกา เอเชีย และปัจจุบันลาตินอเมริกา

3 Zika virus

4 Global Zika Virus in the past 1947 - 2007
Asian lineage African lineage Source : Hayes EB. Zika virus outside Africa. Emerg Infect Dis Sep

5 Discovery of Zika virus
Apr 1947: The virus was isolated from sentinel rhesus monkey in Zika forest, Uganda through monitoring of yellow fever. Jan 1948: The virus was isolated from Aedes africanus mosquito in Uganda Year 1952: Human infections were found in Uganda and Tanzania. From its discovery until 2007, Zika virus infection were rare in Africa and Southeast Asia. 

6 Zika virus outbreaks From its discovery until 2007, Zika virus infection were rare in Africa and Southeast Asia.  2007- an outbreak occurred in Yap Island, Federation States of Micronesia. Zika was first considered as an emerging disease. the outbreak occurred in French Polynesia. Complication with Guillain-Barré syndrome was suspected. May the outbreak occurred in Brazil

7 Zika virus spreading in Southern Pacific Islands and Asia
2012 Philippines 2010 Cambodia 2013 Thailand 2013 Indonesia Source:

8 Molecular Seq of Zika virus in South East Asia and Latin America
Brazil Thailand Asian lineage R. Buathong,Thailand MOPH & S. Wacharapluesadee, Chulalongkorn University

9 Zika fever in Yap Islands, 2007
Source : Mark R. Duffy et al. Zika Virus Outbreak on Yap Island, Federated States of Micronesia. N Engl J Med 2009;360:

10 Zika fever in Yap Islands, 2007
Source : Mark R. Duffy et al. Zika Virus Outbreak on Yap Island, Federated States of Micronesia. N Engl J Med 2009;360:

11 Zika fever in Yap Islands, 2007
Source : Mark R. Duffy et al. Zika Virus Outbreak on Yap Island, Federated States of Micronesia. N Engl J Med 2009;360:

12 Epi & Clinical Characteristics of confirmed Zika fever outbreak
1st symptom T. Tantitaweewat & R. Buathong,Thailand MOPH

13 Maculopapular rash among cases
These picture show MP rash in cases 13 T. Tantitaweewat & R. Buathong,Thailand MOPH 13

14 Bilateral conjunctivitis (Red eyes)
These picture show bilateral conjunctivitis with sufusion in cases. T. Tantitaweewat & R. Buathong,Thailand MOPH 14 14

15 Zika virus spreading in Latin America and the Caribbean
Source : WHO PAHO, February 2016

16 Countries and territories with Zika virus transmission
Source : ECDC, February 2016

17 Zika virus spreading in NE Brazil and Microcephaly in NB
>4,000 case/2015 Association and now Zika virus infection is one in many microcephaly Causations Average 200 case/year Source : TheLipTV, youtube.com/watch?v=zmDIoTNqJ0o and AP

18

19 Microcephaly and poor birth defect in NB affected in all trimester

20 Zika virus in third trimester

21 Zika virus affected to fetus and infant
Virus in the fetus brain CT Brain in microcephaly

22 Number of reported cases of microcephaly
Number of reported cases of microcephaly* in full-term newborns following laboratory-confirmed Zika virus transmission — Pernambuco, Paraíba, and Bahia states, Brazil, 2015 MMWR, US CDC

23 Number of reported cases of microcephaly
Number of reported cases of microcephaly* in full-term newborns following laboratory-confirmed Zika virus transmission — Pernambuco, Paraíba, and Bahia states, Brazil, 2015 MMWR, US CDC

24 Warm climate and outbreaks
With warm weather, mosquitoes fly more and bite more. Warm weather speeds up virus replication rate in mosquitoes.

25 Alert signal On May 2013, Canada IHR focal point notified Thai MoPH about a Canadian traveler confirmed Zika virus infection returning from Thailand A 45-year-old female Canadian stayed in Thailand during 20th Jan – 4th Feb, 2013 Her onset date was 4th Feb with backache, irritable, headache when she transited at the airport in Hong Kong

26 Exported case#1 The case 45-year-old female Canadian tourist
Stayed in Thailand during Jan 20th - Feb 4th, 2013 Onset began Feb 4th while onboard with backache, irritable, headache, then at home chilled, rash with red eyes (suspected Measles), severe joint pain, vomiting, thrombocytopenia (suspected Dengue) Clinical long lasting for 2 ½ weeks Zika virus confirmed by PCR and sequencing linage similar to Cambodia and Micronesia strain and serology confirmed Suspected area of exposure to virus: Bangkok and Phuket

27 Molecular Detection Curtsey : Kevin Fonseca
Uganda_YP_ |: polyprotein [Zika virus] Uganda_AEN |: polyprotein, partial [Zika virus] Uganda_AAC |: NS5 protein, partial [Zika virus] Uganda_ABI |: polyprotein [Zika virus] Senegal_AEN |: polyprotein, partial [Zika virus] Nigeria_AEN |: polyprotein, partial [Zika virus] Malaysia_AEN |: polyprotein, partial [Zika virus] Cambodia_AFD |: polyprotein, partial [Zika virus] Micronesia_ACD |: polyprotein [Zika virus] C13VS Serum 100 85 98 56 65 0.005 Curtsey : Kevin Fonseca Alberta Health Service, Canada

28 Exported case# 2

29 Exported case# 2

30 Exported case# 2

31 Exported case# 3 Travel period 25 – 31 July 2014/ visited Koh Samui
Journal of Travel Medicine, 2016, 1–3 doi: /jtm/tav011

32 Exported case# 3

33 Exported case # 4 -Thai 24 year old, -Northern province, -Quarantined at Taoyuan Airport coz of fever on 10 January Clinical developed in Thailand 1 day before departure to Taiwan -Zika PCR in positive in patient’s blood Source:

34 Surveillance for Zika virus
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา เป็นโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพรบ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2523 ผู้แจ้ง คือ โรงพยาบาลทั้งรัฐเอกชน รวมคลินิก/ห้องปฏิบัติการ/เจ้าบ้าน

35 Surveillance for Zika virus

36 Surveillance for Zika virus

37 Surveillance for Zika virus

38 กรณีที่ระบบเฝ้าระวังสามารถตรวจพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในพื้นที่ ให้พื้นที่ดำเนินการควบคุมโรค โดยอาศัยแนวทางการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ดังนี้

39 กรณีที่ระบบเฝ้าระวังสามารถตรวจพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในพื้นที่ ให้พื้นที่ดำเนินการควบคุมโรค โดยอาศัยแนวทางการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ดังนี้

40 กิจกรรม

41 กิจกรรม

42 กิจกรรม

43 กิจกรรม

44 กิจกรรม

45 กิจกรรม

46 ตัวอย่างแบบติดตามอาการผู้สัมผัส

47

48 Where to submit sample (1)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (Thai NIH) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี ติดต่อศูนย์ประสานงานรับตัวอย่าง โทร รับเลือด (plasma/serum) และ ปัสสาวะ (urine) รับบริการตรวจจากทุกหน่วยงาน ราคาประมาณ 1500 – 2000 บาท

49 Where to submit sample (2)
ห้องปฏิบัติการ สนับสนุนการสอบสวนโรคอุบัติใหม่ สำนักระบาดวิทยา 1) กลุ่มปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์ และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ Medical Technology and Reference Laboratory for Infectious Diseases: MTRL (คุณศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล) สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค 2) ศูนย์โรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทย (TRC EID) ชั้น 9 ตึก อปร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศ.นพ. ธีรวัฒน์ เหมะจุฑา) 3) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม (ศ.ดร.พิไลพรรณ พุทธวัฒนะ)

50 Where to submit sample (3)
ห้องปฏิบัติการที่สนับสนุนการสอบสวนโรคอุบัติใหม่ สำนักระบาดวิทยา 1) แจ้งสำนักระบาดวิทยา เพื่อพิจารณาเข้าเกณฑ์ผู้ป่วย / 2) เมื่อเข้าเกณฑ์ สามารถส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการได้ 3) ค่าใช้จ่ายทางห้องปฏิบัติการ เบิกจากสำนักระบาดวิทยา

51 Thank you for your kind attention
BUREAU OF EPIDEMIOLOGY- MOPH, THAILAND Thank you for your kind attention SAWASDEE KRUB


ดาวน์โหลด ppt Situation of Zika virus infection in Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google