งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Situation of Zika virus infection in Thailand 2012-2016 Rome BUATHONG, MD., FETP., MIH., Prev. Med. (Epidemiology) Bureau of Epidemiology, Department of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Situation of Zika virus infection in Thailand 2012-2016 Rome BUATHONG, MD., FETP., MIH., Prev. Med. (Epidemiology) Bureau of Epidemiology, Department of."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Situation of Zika virus infection in Thailand 2012-2016 Rome BUATHONG, MD., FETP., MIH., Prev. Med. (Epidemiology) Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control Thailand Ministry of Public Health

2 ค้นพบครั้งแรกในลิง Rhesus ในป่า Zika ประเทศยูกันดา ในปี พ. ศ. 2490 จากการ ทดลองของหน่วยวิจัยการแพทย์ทหารสหรัฐ เป็น Flavivirus ในกลุ่ม Spondweni virus group มียุงลายเป็นแมลงนำโรค เช่น Aedes - Aedes aegypti, Aedes africanus, Aedes apicoargenteus, Aedes furcifer,Aedes luteocephalus and Aedes vitattus.Aedes aegyptiAedes africanusAedes apicoargenteusAedes furciferAedes luteocephalusAedes vitattus ระยะฟักตัว 4 - 7 วัน (3-12) ในคน และ 10 วัน ในยุง พบการระบาดในสามทวีป ได้แก่ทวีปแอฟริกา เอเชีย และปัจจุบันลาตินอเมริกา Zika virus

3

4 Global Zika Virus in the past 1947 - 2007 Source : Hayes EB. Zika virus outside Africa. Emerg Infect Dis. 2009 Sep African lineage Asian lineage

5 Discovery of Zika virus Apr 1947: The virus was isolated from sentinel rhesus monkey in Zika forest, Uganda through monitoring of yellow fever. Jan 1948: The virus was isolated from Aedes africanus mosquito in Uganda Year 1952: Human infections were found in Uganda and Tanzania. From its discovery until 2007, Zika virus infection were rare in Africa and Southeast Asia.

6 Zika virus outbreaks From its discovery until 2007, Zika virus infection were rare in Africa and Southeast Asia. 2007- an outbreak occurred in Yap Island, Federation States of Micronesia. Zika was first considered as an emerging disease. 2013 - the outbreak occurred in French Polynesia. Complication with Guillain-Barré syndrome was suspected. May 2015 - the outbreak occurred in Brazil

7 Zika virus spreading in Southern Pacific Islands and Asia 2010 Cambodia 2013 Indonesia 2013 Thailand Source: 2012 Philippines

8 Molecular Seq of Zika virus in South East Asia and Latin America Thailand R. Buathong,Thailand MOPH & S. Wacharapluesadee, Chulalongkorn University Brazil Asian lineage

9 Zika fever in Yap Islands, 2007 Source : Mark R. Duffy et al. Zika Virus Outbreak on Yap Island, Federated States of Micronesia. N Engl J Med 2009;360:2536-43

10 Zika fever in Yap Islands, 2007 Source : Mark R. Duffy et al. Zika Virus Outbreak on Yap Island, Federated States of Micronesia. N Engl J Med 2009;360:2536-43

11 Zika fever in Yap Islands, 2007 Source : Mark R. Duffy et al. Zika Virus Outbreak on Yap Island, Federated States of Micronesia. N Engl J Med 2009;360:2536-43

12 Epi & Clinical Characteristics of confirmed Zika fever outbreak T. Tantitaweewat & R. Buathong,Thailand MOPH 1 st symptom

13 13 Maculopapular rash among cases T. Tantitaweewat & R. Buathong,Thailand MOPH

14 14 Bilateral conjunctivitis (Red eyes) T. Tantitaweewat & R. Buathong,Thailand MOPH

15 Zika virus spreading in Latin America and the Caribbean Source : WHO PAHO, http://www.paho.org/ February 2016 http://www.paho.org/

16 Countries and territories with Zika virus transmission Source : ECDC, http://ecdc.europa.eu/ February 2016 http://ecdc.europa.eu/

17 Zika virus spreading in NE Brazil and Microcephaly in NB Average 200 case/year >4,000 case/2015 Source : TheLipTV, youtube.com/watch?v=zmDIoTNqJ0o and AP Association and now Zika virus infection is one in many microcephaly Causations

18

19 Microcephaly and poor birth defect in NB affected in all trimester

20 Zika virus in third trimester

21 Zika virus affected to fetus and infant Virus in the fetus brainCT Brain in microcephaly

22 Number of reported cases of microcephaly* in full-term newborns following laboratory-confirmed Zika virus transmission — Pernambuco, Paraíba, and Bahia states, Brazil, 2015 MMWR, US CDC

23 Number of reported cases of microcephaly* in full-term newborns following laboratory-confirmed Zika virus transmission — Pernambuco, Paraíba, and Bahia states, Brazil, 2015 MMWR, US CDC

24 Warm climate and outbreaks With warm weather, mosquitoes fly more and bite more. Warm weather speeds up virus replication rate in mosquitoes.

25 Alert signal On May 2013, Canada IHR focal point notified Thai MoPH about a Canadian traveler confirmed Zika virus infection returning from Thailand A 45-year-old female Canadian stayed in Thailand during 20 th Jan – 4 th Feb, 2013 Her onset date was 4 th Feb with backache, irritable, headache when she transited at the airport in Hong Kong

26 Exported case#1 The case  45-year-old female Canadian tourist  Stayed in Thailand during Jan 20 th - Feb 4 th, 2013  Onset began Feb 4 th while onboard with backache, irritable, headache, then at home chilled, rash with red eyes (suspected Measles), severe joint pain, vomiting, thrombocytopenia (suspected Dengue)  Clinical long lasting for 2 ½ weeks  Zika virus confirmed by PCR and sequencing linage similar to Cambodia and Micronesia strain and serology confirmed  Suspected area of exposure to virus: Bangkok and Phuket

27 Molecular Detection Uganda_YP_002790881.1|:3065-3309 polyprotein [Zika virus] Uganda_AEN75263.1|:3069-3313 polyprotein, partial [Zika virus] Uganda_AAC58803.1|:88-332 NS5 protein, partial [Zika virus] Uganda_ABI54475.1|:3063-3307 polyprotein [Zika virus] Senegal_AEN75266.1|:3069-3313 polyprotein, partial [Zika virus] Nigeria_AEN75265.1|:3063-3307 polyprotein, partial [Zika virus] Malaysia_AEN75264.1|:3069-3313 polyprotein, partial [Zika virus] Cambodia_AFD30972.1|:3069-3313 polyprotein, partial [Zika virus] Micronesia_ACD75819.1|:3069-3313 polyprotein [Zika virus] C13VS012396 Serum 100 85 98 56 65 0.005 Curtsey : Kevin Fonseca Alberta Health Service, Canada

28 Exported case# 2

29

30

31 Exported case# 3 Travel period 25 – 31 July 2014/ visited Koh Samui Journal of Travel Medicine, 2016, 1–3 doi: 10.1093/jtm/tav011

32 Exported case# 3

33 -Thai 24 year old, -Northern province, -Quarantined at Taoyuan Airport coz of fever on 10 January 2016 -Clinical developed in Thailand 1 day before departure to Taiwan -Zika PCR in positive in patient’s blood Exported case # 4 Source: http://outbreaknewstoday.com/

34 Surveillance for Zika virus โรคติดเชื้อไวรัสซิกา เป็นโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ ต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพรบ. โรคติดต่อ พ. ศ. 2523 ผู้แจ้ง คือ โรงพยาบาลทั้งรัฐเอกชน รวมคลินิก / ห้องปฏิบัติการ / เจ้าบ้าน

35 Surveillance for Zika virus

36

37

38 กรณีที่ระบบเฝ้าระวังสามารถตรวจพบ ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในพื้นที่ ให้ พื้นที่ดำเนินการควบคุมโรค โดยอาศัยแนว ทางการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ดังนี้

39

40 กิจกรรม

41

42

43

44

45

46 ตัวอย่างแบบติดตามอาการผู้ สัมผัส

47

48 Where to submit sample (1) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (Thai NIH) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี ติดต่อศูนย์ประสานงานรับตัวอย่าง โทร 029511485 รับเลือด (plasma/serum) และ ปัสสาวะ (urine) รับบริการตรวจจากทุกหน่วยงาน ราคาประมาณ 1500 – 2000 บาท

49 Where to submit sample (2) ห้องปฏิบัติการ สนับสนุนการสอบสวนโรคอุบัติ ใหม่ สำนักระบาดวิทยา 3) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม ( ศ. ดร. พิไลพรรณ พุทธวัฒนะ ) 2) ศูนย์โรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทย (TRC EID) ชั้น 9 ตึก อปร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( ศ. นพ. ธีรวัฒน์ เหมะจุฑา ) 1) กลุ่มปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์ และ อ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ Medical Technology and Reference Laboratory for Infectious Diseases: MTRL ( คุณศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล ) สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค

50 Where to submit sample (3) ห้องปฏิบัติการที่สนับสนุนการสอบสวน โรคอุบัติใหม่ สำนักระบาดวิทยา 1) แจ้งสำนักระบาดวิทยา เพื่อพิจารณา เข้าเกณฑ์ผู้ป่วย 025901779/ 025901882 2) เมื่อเข้าเกณฑ์ สามารถส่งตัวอย่างไปยัง ห้องปฏิบัติการได้ 3) ค่าใช้จ่ายทางห้องปฏิบัติการ เบิกจาก สำนักระบาดวิทยา

51 BUREAU OF EPIDEMIOLOGY- MOPH, THAILAND SAWASDEE KRUB Thank you for your kind attention


ดาวน์โหลด ppt Situation of Zika virus infection in Thailand 2012-2016 Rome BUATHONG, MD., FETP., MIH., Prev. Med. (Epidemiology) Bureau of Epidemiology, Department of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google