งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company Profile. Company Profile Company Background เริ่มธุรกิจในปี 2521 มีชาวสวนปลูกผลไม้เข้าสู่กระบวนการมากกว่า 5,000 ครอบครัว ธุรกิจหลัก – การเกษตรและกระบวนการแปรรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company Profile. Company Profile Company Background เริ่มธุรกิจในปี 2521 มีชาวสวนปลูกผลไม้เข้าสู่กระบวนการมากกว่า 5,000 ครอบครัว ธุรกิจหลัก – การเกษตรและกระบวนการแปรรูป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Company Profile

3 Company Background เริ่มธุรกิจในปี 2521
มีชาวสวนปลูกผลไม้เข้าสู่กระบวนการมากกว่า 5,000 ครอบครัว ธุรกิจหลัก – การเกษตรและกระบวนการแปรรูป การรับจ้างผลิต Motto: The best we make the best you take

4 Company Vision บริษัทมาลี คือผู้นำการตลาดน้ำผลไม้ ผลไม้กระป๋องและเครื่องดื่มธัญพืช ที่มีความเชี่ยวชาญในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการคัดสรรวัตถุดิบ การผลิต การแปรรูปผลไม้และการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกระดับ “บริษัทในใจคู่ค้าและผู้บริโภคในธุรกิจอาหารแปรรูประดับสากล”

5 4 Cares 4 Values

6 4 Cares 4 Values

7 Marketing Concept

8 Business overview

9 Business overview ที่มา :

10 Business overview Market Segmentation Market Share
ที่มา :

11 Product Overview ที่มา :

12 Product Overview ที่มา :

13 SWOT Analysis Threats Marketing Strategy Opportunities Weaknesses
Health & Beauty Focus Weaknesses Growth in non-alcoholic drinks market Brand Loyalty Strengths High Price Substitute products Expand Target Market Size Low Market Share New Entrance Develop new products to meet customers‘ demands Large Budget Taste Competitors’ pricing strategies Diversification / Risk Management Export AEC / TAX Market Differentiation Great Reputation Distribution channels

14 Five Forces Model Threat of New Entrants Threat of Substitutes
Power of Buyers Power of Suppliers Industry Competitors Kamome 7 select Bee water If fruitamin Coca-cola Greentea products: Ichitan High power due to a variety of choices Unstable raw materials price due to season & middle man Highly competitive Tipco Unif

15 ANSOFF MATRIX การพัฒนาผลิตภัณฑ์
การแข่งขันที่สูงแต่ยังมีโอกาสเติบโตของตลาดน้ำผลไม้ สินค้าที่ตอบโจทย์ life style ของผู้บริโภคในปัจจุบันและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขยายยอดขายจากกลุ่มลูกค้าเดิมและกระตุ้นยอดขายกับกลุ่มลูกค้าใหม่

16 New Product

17 (New Product Development) NPD
Modified Me too Innovation Management Marketing by Kotler Keller

18 3. Concept Development & Testing 4. Marketing Strategy development
Process of NPD 1. Idea Generation 2. Idea Screening 3. Concept Development & Testing 4. Marketing Strategy development Yes Make future plans 5. Business Analysis 7. Market Testing 8. Commercialization 6. Product Development No No Yes Send the idea back for product development? Modify the product or marketing program? Yes Management Marketing by Kotler Keller

19 Idea generation Internal ส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลง 2% ในปีที่ผ่านมา
External เทรนรักสุขภาพของผู้บริโภค การเติบโตของตลาดน้ำผลไม้ สถาพเศรษฐกิจและการเมือง /AEC ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตลาดมีการแข่งขันสูง Internal ส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลง 2% ในปีที่ผ่านมา รสชาติของผลิตภัณฑ์ที่เป็นรองคู่แข่งรายใหญ่

20 Idea screening น้ำผลไม้ที่ห่วงใยสุขภาพ(image)
รสชาติและบรรจุภัณฑ์ต้องแตกต่างและน่าสนใจ (Degree of newnes) เพิ่มยอดขาย 15% (Object & Policy) งบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาดกว่า 50 ล้านบาท (Resource) น้ำผลไม้ที่ห่วงใยสุขภาพ(image)

21 Concept Development “มาลีไลท์ แคลอรีเบาๆ สุขภาพเต็มๆ” น้ำผลไม้แคลอรีต่ำเพียง 30 แคลอรี ที่ให้คุณสดชื่นได้สุขภาพ พร้อมเบิร์นได้ง่ายๆ ดื่มได้ไม่รู้สึกผิด แม้กำลังลดความอ้วน กลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ สามารถดื่มได้ทุกที่ ทุกเวลา ดื่มไม่หมด เก็บได้ ดับกระหาย เพิ่มวิตามิน แคลอรี่ต่ำ ไม่หวานมาก

22 Customer Research & Concept Testing
Share % of Thailand Nectar Top 10 Flavour from 500 customers (2013) Product Testing Physical Prototypes

23 Marketing Strategy: STP
Product Price Segmentation Identify meaningful group of customers Targeting Select which segments to serve Positioning Build & improve brand equity to chosen target Place Promotion

24 Market Segmentation Geographic Demographic Behavioral psychographic
ทุกพื้นที่ โดยเฉพาะกรุงเทพ ปริมาณฑล และเมืองใหญ่ๆ ตามภูมิภาคต่างๆ ทุกกลุ่ม ทุกอายุ และทุกเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนุ่มสาว ปี - ผู้ที่ปกติดื่มน้ำผลไม้แต่กำลังมองหาชนิดที่ไม่หวานจัด - ผู้ที่ปกติไม่ดื่มน้ำผลไม้เพราะรสชาติที่หวานและปริมาณน้ำตาลที่สูง ใส่ใจเรื่องสุขภาพ การลดน้ำหนัก และการควบคุมแคลอรี่ มีทัศนคติที่ดี และสนใจนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

25 Market Target หนุ่มสาวสมัยใหม่ ผู้รักสุขภาพใส่ใจดูแลรูปร่าง และต้องการหลีกเลี่ยงน้ำผลไม้ที่มีรสหวานจัด หรือแคลอรี่สูง

26 + Aligned with healthy Trend - Aligned with healthy Trend
STP :Positioning + Aligned with healthy Trend Malee light Low Price High Price Uniif40% Malee healthi Plus Chaba 40% Malee 40% Bing Tipco cool - Aligned with healthy Trend

27 Marketing Strategy การตลาดเชิงรุก(Offensive Marketing)
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่โดยศึกษาจุดอ่อนของคู่แข่ง เพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจากธุรกิจในกลุ่มเดียวกันทั้งรายเล็ก และรายใหญ่ สร้างการรับรู้ และจดจำแก่ผู้บริโภค โดยใช้สื่อทุกช่องทาง โปรโมชั่นต่าง, อีเวนท์, Road show, กิจกรรมต่างๆ

28 Business Analysis “ผลิตภัณฑ์ใหม่จะต้องสร้างยอดขายให้กับบริษัท 5 % ในปี 57 และไม่น้อยกว่า10% ในปี 58 โดยมียอดขายไม่ต่ำกว่า 250 ล้านบาท”

29 PRODUCT 100% natural juice with no sugar added
Innovative & Healthy Product (Stevia: sugar substitute ) Light flavor and not too sweet Interesting Container Product name hitting target group Add food supplement (ACE)

30 Market Product Testing
มาลีได้มีการทดสอบผลิตภัณฑ์โดยการทดลองวางขายทั้งในห้องสรรพสินค้ารายใหญ่ ร้านค้ารายย่อย รวมถึงอีเว้นท์ต่างๆ เช่น การแจกชิมทั้งในซุปเปอร์มาร์เก็ต และตามตึกออฟฟิศทั่วกรุงเทพ การจัดโรด์โชว์ตามฟิตเนส สวนสาธาณะ และ สถานที่จัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ

31 PRICE Affordable price for target market
High price for economy & medium fruit drinks markets (40% fruit juice) 20 THB for 330 ml & 45 THB for ml

32 PLACE Multiple Distribution Channels Convenience Stores : 711 shop
Supermarkets Mini marts Wholesalers/Distributors Retail Shops

33 PROMOTION Advertising Sales Promotion Events Marketing
Direct Marketing Communications Online Marketing : FB

34 Commercialization ในปี 2557 ได้มีปล่อยภาพยนตร์โฆษณาชุด “พุงยุบ ได้แค่ยิ้ม” เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และสร้างการรับรู้ในสินค้าให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้งเพื่อตอกย้ำ�คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ผนวกกับการสื่อสารอย่างครบวงจร เพื่อกระตุ้นการบริโภคในทุกรูปแบบ อาทิ การจัดทำ�โปรโมชั่น การจัดแจกผลิตภัณฑ์ทดลองชิมรวมถึงการใช้ส่วนผสมของสื่อ โฆษณาที่เหมาะสม

35 Questionnaire Part 1: General Info Part 2: Customer Behavior Part 3: Influences of 4Ps Part 4: Malee Light (Customer satisfaction) - 258 Samples for part 1,2 & 3 - 123 Samples for part (Study on people who have drunk Malee Light ) Q1: การเปลี่ยนแพคเกจของผลิตภัณฑ์ Malee Light และการใช้สารสกัดหญ้าหวานแทนน้ำตาล มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค หรือไม่อย่างไร Q2: ผลิตภัณฑ์ Malee Light ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทตั้งไวหรือไม่อย่างไร

36 Part1: General Info

37 Part 2: Customer Behavior
Do you like fruit juice? 26% 49% 25% อ้วน ไม่ชอบ ไม่อร่อย ดื่มน้ำผลไม้คั้นสดดีกว่า

38 Part 2: Customer Behavior

39 Part 3: Influences of 4Ps 3.1 PRODUCT
How important are the following factors to you? High natural fruit juice content %(most)important LOW Sugar Added %(most)important Flavor 92% (most) important Eye catching packaging design 54 % most important Brand reputation % most important

40 Part 3: Influences of 4Ps 3.2 PRICE 95% (most) important
How important are the following factors to you? Price should reflect quality 95% (most) important Price should reflect product image 65% (most) important Price should reflects volume 51% (most) important

41 Part 3: Influences of 4Ps 3.2 PLACE
How important are the following factors to you?

42 Part 3: Influences of 4Ps 3.2 PROMOTION
How important are the following factors to you? Commercial Activities

43 Next step: study on people who answered ‘Yes’ to Question No. 3
Part 4: Malee Light Next step: study on people who answered ‘Yes’ to Question No. 3

44 Part 4: Malee Light 123 SEX AGE 62% (76) 38% (47) 15-25: 24% (30)
15-25: 24% (30) 26-35: 59% (22) Others: 17% (21) Concerned a lot: 13% (16) Quite concerned: 79% (97) Others: 8% (10)

45 Part 4: Malee Light Customer Satisfaction 6. Product Price

46 Part 4: Malee Light

47 Part 4: Malee Light

48 New Product Success VS failure
ภาพลักษณ์ “น้ำผลไม้ที่ห่วงใยสุขภาพ” ต้นทุนค่อนข้างสูง ทำให้ราคาสินค้าค่อนข้างสูง Product innovation ใช้พืชธรรมชาติทดแทนความหวานจากน้ำตาล ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักหญ้าหวานรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ Outstanding and eye-catching packaging design ความหลากหลายและรสชาติที่ยังคงต้องพัฒนาอีกระดับหนึ่ง Increasing visibility in-store

49 - THANK YOU-

50 Back Up

51 Part 2: Customer Behavior

52 Part 3: Influences of 4Ps 3.1 PRODUCT
How important are the following factors to you? Eye catching packaging

53 Part 3: Influences of 4Ps 3.2 PRICE
How important are the following factors to you?


ดาวน์โหลด ppt Company Profile. Company Profile Company Background เริ่มธุรกิจในปี 2521 มีชาวสวนปลูกผลไม้เข้าสู่กระบวนการมากกว่า 5,000 ครอบครัว ธุรกิจหลัก – การเกษตรและกระบวนการแปรรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google