งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company Profile Company Background เริ่มธุรกิจในปี 2521 มีชาวสวนปลูกผลไม้เข้าสู่กระบวนการมากกว่า 5,000 ครอบครัว ธุรกิจหลัก – การเกษตรและกระบวนการแปรรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company Profile Company Background เริ่มธุรกิจในปี 2521 มีชาวสวนปลูกผลไม้เข้าสู่กระบวนการมากกว่า 5,000 ครอบครัว ธุรกิจหลัก – การเกษตรและกระบวนการแปรรูป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Company Profile

3 Company Background เริ่มธุรกิจในปี 2521 มีชาวสวนปลูกผลไม้เข้าสู่กระบวนการมากกว่า 5,000 ครอบครัว ธุรกิจหลัก – การเกษตรและกระบวนการแปรรูป การ รับจ้างผลิต Motto: The best we make the best you take

4 Company Vision บริษัทมาลี คือผู้นำการตลาดน้ำผลไม้ ผลไม้ กระป๋องและเครื่องดื่มธัญพืช ที่มีความ เชี่ยวชาญในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการ คัดสรรวัตถุดิบ การผลิต การแปรรูปผลไม้ และการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายสร้างความพึงพอใจสูงสุด ให้แก่ลูกค้าทุกระดับ “ บริษัทในใจคู่ค้าและ ผู้บริโภคในธุรกิจอาหารแปรรูประดับสากล ”

5 4 Cares 4 Values

6

7 Marketing Concept

8 Business overview

9 ที่มา : www.positioningmag.com Business overview

10 Market Share Business overview Market Segmentation ที่มา : http://www.gotomanager.com /

11 Product Overview ที่มา : www.manager.co.th

12 Product Overview ที่มา : www.malee.co.th

13 SWOT Analysis Strengths Large Budget Market Differentiation Great Reputation Distribution channels Diversification / Risk Management Weaknesses High Price Low Market Share Taste Threats Brand Loyalty Substitute products New Entrance Competitors’ pricing strategies AEC / TAX Opportunities Health & Beauty Focus Growth in non- alcoholic drinks market Expand Target Market Size Develop new products to meet customers‘ demands Export Marketing Strategy

14 Highly competitive -Tipco - Unif Unstable raw materials price due to season & middle man High power due to a variety of choices Coca-cola Greentea products: Ichitan Threat of New Entrants Threat of Substitutes Power of Buyers Power of Suppliers Industry Competitors Kamome 7 select Bee water If fruitamin Five Forces Model

15 การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ การแข่งขันที่สูงแต่ยังมีโอกาส เติบโตของตลาดน้ำผลไม้ สินค้าที่ตอบโจทย์ life style ของผู้บริโภคในปัจจุบันและความ ต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขยายยอดขายจากกลุ่มลูกค้าเดิม และกระตุ้นยอดขายกับกลุ่มลูกค้า ใหม่ http://www.euromonitor.com/juice-in-thailand

16 New Product

17 (New Product Development) NPD Modified Me too Innovation Management Marketing by Kotler Keller

18 Process of NPD 1. Idea Generation 1. Idea Generation 2. Idea Screening 2. Idea Screening 3. Concept Development & Testing 3. Concept Development & Testing 4. Marketing Strategy development 4. Marketing Strategy development 5. Business Analysis 5. Business Analysis 6. Product Development 6. Product Development 7. Market Testing 8. Commercialization Make future plans Send the idea back for product development? Send the idea back for product development? Modify the product or marketing program? Modify the product or marketing program? Yes No Yes Management Marketing by Kotler Keller

19 Idea generation Internal ส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลง 2% ในปีที่ผ่านมา รสชาติของผลิตภัณฑ์ที่เป็น รองคู่แข่งรายใหญ่ External เทรนรักสุขภาพของผู้บริโภค การเติบโตของตลาดน้ำผลไม้ สถาพเศรษฐกิจและการเมือง /AEC ความต้องการของลูกค้าที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตลาดมีการแข่งขันสูง http://www.naewna.com/business

20 Idea screening รสชาติและบรรจุภัณฑ์ต้อง แตกต่างและน่าสนใจ (Degree of newnes) เพิ่มยอดขาย 15% (Object & Policy) งบในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ และ การตลาดกว่า 50 ล้านบาท (Resource) น้ำผลไม้ที่ห่วงใย สุขภาพ(image) http://www.udru.ac.th

21 Concept Development กลุ่ม ผู้บริโภ คที่ใส่ ใจ สุขภา พ สามาร ถดื่มได้ ทุกที่ ทุก เวลา ดื่มไม่ หมด เก็บได้ ดับ กระหาย เพิ่ม วิตามิน แคลอรี่ ต่ำ ไม่ หวาน มาก “ มาลีไลท์ แคลอรีเบาๆ สุขภาพเต็มๆ ” น้ำผลไม้ แคลอรีต่ำ เพียง 30 แคลอรี ที่ให้ คุณสดชื่นได้ สุขภาพ พร้อม เบิร์นได้ง่ายๆ ดื่มได้ไม่รู้สึก ผิด แม้กำลัง ลดความอ้วน http://www.thannews.th.com

22 Customer Research & Concept Testing Share % of Thailand Nectar Top 10 Flavour from 500 customers ( 2013) Product Testing www.tetrapak.com Physical Prototypes

23 Marketing Strategy: STP Segmentation Identify meaningful group of customers Segmentation Identify meaningful group of customers Targeting Select which segments to serve Targeting Select which segments to serve Positioning Build & improve brand equity to chosen target Positioning Build & improve brand equity to chosen target Product Price Place Promotion

24 Market Segmentation Geographic Demographic Behavioral psychographic ทุกพื้นที่ โดยเฉพาะ กรุงเทพ ปริมาณฑล และเมืองใหญ่ๆ ตาม ภูมิภาคต่างๆ ทุกกลุ่ม ทุกอายุ และทุกเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนุ่มสาว 15-35 ปี ทุกกลุ่ม ทุกอายุ และทุกเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนุ่มสาว 15-35 ปี - ผู้ที่ปกติดื่มน้ำผลไม้ แต่กำลังมองหาชนิดที่ ไม่หวานจัด - ผู้ที่ปกติไม่ดื่มน้ำ ผลไม้เพราะรสชาติที่ หวานและปริมาณ น้ำตาลที่สูง - ผู้ที่ปกติดื่มน้ำผลไม้ แต่กำลังมองหาชนิดที่ ไม่หวานจัด - ผู้ที่ปกติไม่ดื่มน้ำ ผลไม้เพราะรสชาติที่ หวานและปริมาณ น้ำตาลที่สูง -ใส่ใจเรื่องสุขภาพ การ ลดน้ำหนัก และการ ควบคุมแคลอรี่ -มีทัศนคติที่ดี และ สนใจนวัตกรรมที่ เกี่ยวกับการดูแล สุขภาพ -ใส่ใจเรื่องสุขภาพ การ ลดน้ำหนัก และการ ควบคุมแคลอรี่ -มีทัศนคติที่ดี และ สนใจนวัตกรรมที่ เกี่ยวกับการดูแล สุขภาพ

25 Market Target หนุ่มสาวสมัยใหม่ ผู้ รักสุขภาพใส่ใจดูแล รูปร่าง และต้องการ หลีกเลี่ยงน้ำผลไม้ที่มี รสหวานจัด หรือ แคลอรี่สูง http://thaibangkoknews.blogspot.sg/2014/10/malee- light.html

26 STP :Positioning High PriceLow Price + Aligned with healthy Trend - Aligned with healthy Trend Malee light Malee healthi Plus Malee 40% Chaba 40% Uniif40% Bing Tipco cool

27 Marketing Strategy การตลาดเชิงรุก (Offensive Marketing) ออกผลิตภัณฑ์ใหม่โดยศึกษา จุดอ่อนของคู่แข่ง เพื่อแย่งส่วนแบ่ง ทางการตลาดจากธุรกิจในกลุ่ม เดียวกันทั้งรายเล็ก และรายใหญ่ สร้างการรับรู้ และจดจำแก่ผู้บริโภค โดยใช้สื่อทุกช่องทาง โปรโมชั่นต่าง, อีเวนท์, Road show, กิจกรรมต่างๆ https://www.facebook.com/MaleeSociety

28 Business Analysis “ ผลิตภัณฑ์ใหม่จะต้อง สร้างยอดขายให้กับ บริษัท 5 % ในปี 57 และไม่น้อยกว่า 10% ใน ปี 58 โดยมียอดขายไม่ ต่ำกว่า 250 ล้านบาท ” http://news.voicetv.co.th

29 PRODUCT 100% natural juice with no sugar added Innovative & Healthy Product (Stevia: sugar substitute ) Light flavor and not too sweet Interesting Container Product name hitting target group Add food supplement (ACE) http://www.nationmultimedia.com/2007/0 7/02/business/business_30038891.php

30 Market Product Testing มาลีได้มีการทดสอบ ผลิตภัณฑ์โดยการทดลอง วางขายทั้งในห้องสรรพสินค้า รายใหญ่ ร้านค้ารายย่อย รวมถึงอีเว้นท์ต่างๆ เช่น การ แจกชิมทั้งในซุปเปอร์มาร์เก็ต และตามตึกออฟฟิศทั่ว กรุงเทพ การจัดโรด์โชว์ตาม ฟิตเนส สวนสาธาณะ และ สถานที่จัดการแข่งขันกีฬา ต่างๆ http://www.cokethai.com/forumhttp://www.thannews.th.com

31 PRICE Affordable price for target market High price for economy & medium fruit drinks markets (40% fruit juice) 20 THB for 330 ml & 45 THB for 1000 ml

32 PLACE Multiple Distribution Channels - Convenience Stores : 711 shop - Supermarkets - Mini marts - Wholesalers/Distributors - Retail Shops

33 PROMOTION Advertising Sales Promotion Events Marketing Direct Marketing Communications Online Marketing : FB

34 Commercialization ในปี 2557 ได้มีปล่อย ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ พุงยุบ ได้แค่ยิ้ม ” เพื่อ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ และ สร้างการรับรู้ในสินค้า ให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้ง เพื่อตอกย้ำ� คุณประโยชน์ของ ผลิตภัณฑ์ ผนวกกับการ สื่อสารอย่างครบวงจร เพื่อกระตุ้นการบริโภคใน ทุกรูปแบบ อาทิ การ จัดทำ�โปรโมชั่น การ จัดแจกผลิตภัณฑ์ ทดลองชิมรวมถึงการใช้ ส่วนผสมของสื่อ โฆษณาที่เหมาะสม

35 Questionnaire Q1: การเปลี่ยนแพคเกจของ ผลิตภัณฑ์ Malee Light และการใช้สารสกัดหญ้า หวานแทนน้ำตาล มีผลต่อ การตัดสินใจซื้อสินค้าของ ผู้บริโภค หรือไม่อย่างไร Q2: ผลิตภัณฑ์ Malee Light ตอบสนองความต้องการของ กลุ่มเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว หรือไม่อย่างไร Part 1: General Info Part 2: Customer Behavior Part 3: Influences of 4Ps Part 4: Malee Light (Customer satisfaction) - 258 Samples for part 1,2 & 3 - 123 Samples for part 4 (Study on people who have drunk Malee Light )

36 Part1: General Info

37 Part 2: Customer Behavior Do you like fruit juice? 49%25% 26% - อ้วน - ไม่ชอบ ไม่อร่อย - ดื่มน้ำผลไม้คั้น สดดีกว่า

38 Part 2: Customer Behavior

39 Part 3: Influences of 4Ps 3.1 PRODUCT How important are the following factors to you? Flavor 92% (most) important High natural fruit juice content 98%(most)important LOW Sugar Added 75%(most)important Eye catching packaging design 54 % most important Brand reputation 33% most important

40 Part 3: Influences of 4Ps 3.2 PRICE How important are the following factors to you? Price should reflect quality 95% (most) important Price should reflects volume 51% (most) important Price should reflect product image 65% (most) important

41 Part 3: Influences of 4Ps 3.2 PLACE How important are the following factors to you?

42 Part 3: Influences of 4Ps 3.2 PROMOTION How important are the following factors to you? Commercial Activities

43 Part 4: Malee Light Next step: study on people who answered ‘Yes’ to Question No. 3

44 Part 4: Malee Light Concerned a lot: 13% (16) Quite concerned: 79% (97) Others: 8% (10) 15-25: 24% (30) 26-35: 59% (22) Others: 17% (21) SEX AGE 62% (76)38% (47) 123

45 Part 4: Malee Light Customer Satisfaction 6. Product Price

46 Part 4: Malee Light

47

48 New Product Success VS failure ภาพลักษณ์ “น้ำ ผลไม้ที่ห่วงใย สุขภาพ” Outstanding and eye- catching packaging design Increasing visibility in-store ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ยังไม่รู้จักหญ้า หวานรวมถึง ผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้นทุนค่อนข้างสูง ทำให้ราคาสินค้า ค่อนข้างสูง www.tetrapak.com Product innovation ใช้พืช ธรรมชาติทดแทน ความหวานจาก น้ำตาล ความหลากหลาย และรสชาติที่ ยังคงต้องพัฒนา อีกระดับหนึ่ง

49 - THANK YOU-

50 Back Up

51 Part 2: Customer Behavior

52 Part 3: Influences of 4Ps How important are the following factors to you? 3.1 PRODUCT Eye catching packaging

53 Part 3: Influences of 4Ps 3.2 PRICE How important are the following factors to you?


ดาวน์โหลด ppt Company Profile Company Background เริ่มธุรกิจในปี 2521 มีชาวสวนปลูกผลไม้เข้าสู่กระบวนการมากกว่า 5,000 ครอบครัว ธุรกิจหลัก – การเกษตรและกระบวนการแปรรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google