งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NMS remote monitor power supply. การต่อสาย LAN ผ่าน BBU 2G เพื่อทำ Remote monitor จาก OMC - สาย LAN แบบพินตรง “Direct PIN” ต่อจาก BBU 2G – UPEU (Port.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NMS remote monitor power supply. การต่อสาย LAN ผ่าน BBU 2G เพื่อทำ Remote monitor จาก OMC - สาย LAN แบบพินตรง “Direct PIN” ต่อจาก BBU 2G – UPEU (Port."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NMS remote monitor power supply

2 การต่อสาย LAN ผ่าน BBU 2G เพื่อทำ Remote monitor จาก OMC - สาย LAN แบบพินตรง “Direct PIN” ต่อจาก BBU 2G – UPEU (Port MON 0 ถ้าว่าง หรือ MON 1) หรือ UEIU (Port MON 0) มา เข้าที่ Power supply ที่ Monitor module Port “ RS485/232” port ด้านล่าง. - ตั้งค่าที่ Monitor module ตามข้างล่าง  Login ที่ SMU02B module โดยใส่ USER “admin” : Password “000001 or 001”  Set Neteco Channel to COM-MSP (Setting  Site Summary  Neteco Channel  COM-MSP)  Set North Pt Protol to MSP (Setting  Site Summary  North Pt  MSP)  Set Host Comm Addr to 3 (Setting  Comm Para  Host Comm Addr  3)  Set Comm Baud rate to 9600 (Setting  Comm Para  Comm Baud rate  9600)

3 การต่อสาย LAN ผ่าน IPRAN เพื่อทำ Remote monitor จาก OMC - (DTAC HQ) : ให้ DTAC IPRAN ตั้งค่า IP Address, Subnet Mask, Gateway ของ Power supply สถานีนั้น แล้วให้ DTAC ทีม IPRAN ทำการ remote configure IPRAN ของ site นั้นเพื่อเปิด port ทิ้งไว้ก่อน - (Sub-contract) : รับค่า IP Address, Subnet Mask, Gateway ของสถานีนั้นจาก DTAC - เดินสาย LAN แบบพินตรง “Direct PIN” ต่อจาก IPRAN (Port FE1 หรือ Port ที่ DTAC IPRAN ตั้งค่าไว้ ) มาเข้าที่ Power supply ที่ Monitor module Port “ FE” (port ด้านบน ). - Login ที่ SMU02B หรือ SMU01A module โดยใส่ USER “admin” : Password “000001 or 001” - Set ค่า IP Address, Subnet Mask, Gateway ตามที่ได้มาจาก DTAC  Set IP Address (Setting  Comm Para  IP Address  ใส่ค่าที่ได้มา )  Set Subnet Mask (Setting  Comm Para  Subnet Mask  ใส่ค่าที่ได้มา )  Set Gateway (Setting  Comm Para  Gateway  ใส่ค่าที่ได้มา )

4 The End

5 Cabinet Cable hole assignment for outdoor cabinet

6 Left side Right side AC cable inputDC cable 2G-1 DC cable 2G-2 DC cable 3G850 DC cable 3G2100 Cabinet ground cable AC Ground cable Alarm cable Spare


ดาวน์โหลด ppt NMS remote monitor power supply. การต่อสาย LAN ผ่าน BBU 2G เพื่อทำ Remote monitor จาก OMC - สาย LAN แบบพินตรง “Direct PIN” ต่อจาก BBU 2G – UPEU (Port.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google