งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Cardiac Center Maharatnakhonratchasima Hospital service plan 2016

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Cardiac Center Maharatnakhonratchasima Hospital service plan 2016"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Cardiac Center Maharatnakhonratchasima Hospital service plan 2016
นพ.บัญชา สุขอนันต์ชัย หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

2 เตรียมห้องสวนหัวใจรอรับผู้ป่วย
STEMI FAST TRACK 1 2 3 เรียกรถพยาบาล 1669 ไปยังโรงพยาบาล ที่ใกล้ที่สุด แพทย์จะตรวจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 4 ส่งข้อมูลมาทาง Smart phone 6 เริ่มเจ็บหน้าอก สงสัยเส้นเลือดหัวใจอุดตัน ขณะเดียวกัน ผู้ป่วยจะถูกส่งตัว มายังโรงพยาบาล มหาราช 5 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ยืนยันการวินิจฉัย 7 มีการประสานงานกันระหว่างเดินทาง ทีมแพทย์และพยาบาล เตรียมห้องสวนหัวใจรอรับผู้ป่วย 8 community

3

4 อัตราความสำเร็จของการทำ PCI
ผลการดำเนินงาน Year No. PCI SK NONE (เขต) Death ประเทศไทย 2556 802 761 203 38 / 87 16.70 NA 2557 813 782 201 44 / 87 16.11 13.93 2558 927 896 317 67 / 87 13.20 อัตราความสำเร็จของการทำ PCI 2556 2557 2558 Success rate of PCI 98 Door to Needle Time 2556 2557 2558 ข้อมูลประเทศไทย 2555 Door to Needle Time 48.28 34.28 50 65 (86.5±73.4) Door to Balloon Time 2556 2557 2558 ข้อมูลประเทศไทย Guideline Door to Balloon Time 80.91 85.08 85.45 127 (183±172.5) 120±30

5 Killip Class Killip 1 : No CHF
Killip 2 : Crackles in lungs , S3 , JVP elevate Killip 3 : Acute pulmonary edema Killip 4 : Cardiogenic shock or hypotension and evidence of peripheral vasoconstriction

6 อัตราตายแบ่งตาม Killip Class
จำนวนผู้ป่วย 2557 N = 754 เสียชีวิต 2558 (ต.ค.57 – ม.ค.58) ข้อมูล ประเทศไทย 2555 1 253 ( 33.5%) 9 (3.56%) 107 (35.6%) 0.66% 75% 2.8% 2 174 ( 23%) 8(4.60%) 86 (28.6%) 2% 12.3% 13.1% 3 72 ( 9.5%) 11(15.28%) 20 (6.6%) 1.66% 4.9% 11.8% 4 255 (33.8%) 95(37.25%) 87 (29%) 9.33% 7.9% 2.3%

7 2558 (ตค.57 – มค.58) 2557 25.5% 20% 13% 5% TRACS J med assoc Thai 2012

8 Fast action can save lives
Symptom to needle นครชัยบุรินทร์ 268 นาที เขต 7 (อุดรธานี) ปี 2557 122.5 นาที Fast action can save lives

9 Risk factor from TRACS DM 47.6% HT 49.8% Dyslipid 8.9% smoking 41.8%

10 เตรียมห้องสวนหัวใจรอรับผู้ป่วย
STEMI FAST TRACK 1 2 3 เรียกรถพยาบาล 1669 ไปยังโรงพยาบาล ที่ใกล้ที่สุด แพทย์จะตรวจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 4 ส่งข้อมูลมาทาง Smart phone 6 เริ่มเจ็บหน้าอก สงสัยเส้นเลือดหัวใจอุดตัน ขณะเดียวกัน ผู้ป่วยจะถูกส่งตัว มายังโรงพยาบาล มหาราช 5 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ยืนยันการวินิจฉัย 7 มีการประสานงานกันระหว่างเดินทาง ทีมแพทย์และพยาบาล เตรียมห้องสวนหัวใจรอรับผู้ป่วย 8 community

11

12 DM 47.6% HT 49.8% Dyslipidemia 8.9% smoking 41.8%

13 KPI 1 ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับการรักษาโดยการเปิดหลอดเลือด (PPCI+SK) มากกว่าร้อยละ 75

14 ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับการรักษาโดยการเปิดหลอดเลือด (PPCI+SK) มากกว่าร้อยละ 75 จังหวัดนครราชสีมา

15 ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับการรักษาโดยการเปิดหลอดเลือด (PPCI+SK) มากกว่าร้อยละ 75 เขตนครชัยบุรินทร์

16 ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับการรักษาโดยการเปิดหลอดเลือด (PPCI+SK) มากกว่าร้อยละ 75 ระดับประเทศ (ไม่ร่วมกรุงเทพ) 7, , ,318

17 KPI 2 ร้อยละผู้ป่วย STEMI(I210-I213) ที่ได้รับ thrombolytic agent ภายใน 30 นาที หลังจากถึงโรงพยาบาล (ร้อยละ 75)

18 ร้อยละผู้ป่วย STEMI(I210-I213) ที่ได้รับ thrombolytic agent ภายใน 30 นาที หลังจากถึงโรงพยาบาล (ร้อยละ 75) จังหวัดนครราชสีมา

19 KPI 3 อัตราผู้ป่วย STEMI(I210-I213) ที่ได้รับการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน (Primary PCI) ภายใน 90 นาที หลังจากถึงโรงพยาบาล(ร้อยละ 75)

20 ร้อยละผู้ป่วย STEMI(I210-I213) ที่ได้รับการทำ PCI ภายใน 90 นาที หลังจากถึงโรงพยาบาล (ร้อยละ 75) จังหวัดนครราชสีมา และเขตนครชัยบุรินทร์

21 KPI 4 อัตราตายผู้ป่วย STEMI เท่ากับหรือน้อยกว่า ร้อยละ 10

22 อัตราตายผู้ป่วย STEMI เท่ากับหรือน้อยกว่า ร้อยละ 10 จังหวัดนครราชสีมา

23 อัตราตายผู้ป่วย STEMI เท่ากับหรือน้อยกว่า ร้อยละ 10 N= 1,266 นครชัยบุรินทร์ UC
,025

24 อัตราตายผู้ป่วย STEMI เท่ากับหรือน้อยกว่า ร้อยละ 10 ระดับประเทศ UC เท่านั้น
7, , ,318

25 กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด, 08 : [2061] อัตราป่วยตาย (Fatality rate) ด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด ST-elevation (STEMI) ปี และ 30 วัน ระดับเขต

26 KPI 5 ร้อยละโรงพยาบาลระดับ F2 สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ร้อยละ 100

27 *SK first มียา SK ใน รพ.F2 ขึ้นไป
STEMI Goal ปี 2559 *SK first มียา SK ใน รพ.F2 ขึ้นไป ชัยภูมิ -รพ.ชัยภูมิ รพ.ภูเขียว -รพ.ภักดีชุมพล -รพ.หนองบัวแดง -รพ.แก้งคร้อ -รพ.คอนสาร -รพ.คอนสวรรค์ -รพ.บ้างเขว้า -รพ.เกษตรสมบูรณ์ -รพ.จัตุรัส -รพ.หนองบัวระเหว -รพ.บำเหน็จณรงค์ -รพ.เนินสง่า รพ.บ้านแท่น บุรีรัมย์ -รพ.ประโคนชัย -รพ.ละหานทราย -รพ.นางรอง รพ.พุทไธสง -รพ.ลำปลายมาศ - รพ.คูเมือง -รพ.สะตึก รพ.หนองกี่ -รพ.บ้านกรวด รพ.ปะคำ -รพ.นาโพธิ รพ.หนองหงส์ -รพ.โนนสุวรรณ -รพ.เฉลิมพระเกียรติ สุรินทร์ -รพ.สุรินทร์ -รพ.ปราสาท -รพ.ท่าตูม รพ.สังขะ -รพ.ศีขรภูมิ -รพ.ศีขรภูมิ -รพ.จอมพระ -รพ.ลำดวน -รพ.สำโรงทาบ –รพ.สนม -รพ.ชุมพลบุรี -รพ.รัตนบุรี -รพ.กาบเชิง รพ.บัวเชด ( N = 80 / 83 ) = 97% 100% (16/16) 100% (22/22) 100% (28/28) 65% (14/17) ข้อมูลจากแบบเก็บข้อมูล STEMI Fast Track MI รพ.มหาราชนครราชสีมา 2559

28

29

30

31

32 ข้อไม่สบายใจ ระวังกับดักตัวเลข อัตราตายที่ 30 วัน ยังเป็นปัญหาประเทศ (CO-มหาดไทย) หารใช้ยามีประสิทธิผลเพียงพอไหม การเชื่อมโยงกลุ่มเสี่ยงให้มี STEMI alert ไม่ใช่เรื่องง่าย 1669 ไม่ครอบคลุมทั้งประเทศ การเชื่อมโยงปฐมภูมิและการลงพื้นที่ เรายังต้องทำงานหนักทั้งที่ภาระงานเต็มมือ

33 Indications for PCI of an Infarct Artery in Patients Who Were Managed With Fibrinolytic Therapy or Who Did Not Receive Reperfusion Therapy *Although individual circumstances will vary, clinical stability is defined by the absence of low output, hypotension, persistent tachycardia, apparent shock, high-grade ventricular or symptomatic supraventricular tachyarrhythmias, and spontaneous recurrent ischemia.

34 Key of success ผู้บริหาร สสจ. การเตรียมยา SK การ refer case
การเบิกจ่าย

35

36 “In matters of conscience, the opinion of the majority does not count
Mahatma Gandhi


ดาวน์โหลด ppt Cardiac Center Maharatnakhonratchasima Hospital service plan 2016

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google