งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Integrated Palliative Care In Critically Ill Patients พว. วิทวดี ป้อมภูเขียว พยาบาล ชำนาญการ หออภิบาลผู้ป่วย ศัลยกรรมประสาท และศัลยกรรมทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Integrated Palliative Care In Critically Ill Patients พว. วิทวดี ป้อมภูเขียว พยาบาล ชำนาญการ หออภิบาลผู้ป่วย ศัลยกรรมประสาท และศัลยกรรมทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Integrated Palliative Care In Critically Ill Patients พว. วิทวดี ป้อมภูเขียว พยาบาล ชำนาญการ หออภิบาลผู้ป่วย ศัลยกรรมประสาท และศัลยกรรมทั่วไป

2 WHO definition The active total care of patients whose disease is not responsive to curative treatment Goal: Best quality of life for patients and families Palliative care

3 Effective management of distress from physical, psychological, and spiritual symptoms Timely and sensitive communication about appropriate goals of intensive care in relation to the patient’s condition, prognosis, and values; alignment of treatment with patient preferences Key domain of Palliative care

4 Attention to patients and families’ needs and concerns Planning for care transitions Support for clinicians and care givers Therefore, palliative care is not a mutually exclusive alternative, nor simply a sequel to failed attempts at life-prolonging care, but rather an integral component of comprehensive care for critically ill patients from the time of ICU admission and beyond Key domain of Palliative care

5 Patient centered ผู้ป่วยเป็น ศูนย์กลาง Comprehensive การดูแลแบบ องค์รวม Coordination มีการ ประสานงาน Continuous มีการดูแลอย่าง ต่อเนื่อง Communication มีการสื่อสารที่ดี Principle of Palliative Care

6 1.Improved QOL 2.Improved symptom management 3.Improved mood 4.Improved satisfaction (patients, families, and providers) 5.Improved survival(??) 6.Increase in advanced care planning 7.Improved health care resource utilization 8.Improved patient and family support 9.Decreased hospital readmission rate 10.Decreased costs of care(??) Anticipated Outcome from Palliative Care Anticipated Outcome from Palliative Care

7 <5% of patients can participate in ICU decisions about withholding treatments – Communication is primarily with family Families rate communication as of equal or more importance than clinical skill Families under immense burdens – High level of anxiety and depression Prendergast, AJRCCM, 1997 Prochard, Crit Care Med. 2001 What Do We Know About End-of-life Communication in the ICU

8 Symptom distress is still prevalent at high levels of severity among critically ill patient. Communication between clinicians and families is often delayed and fragmented. When families is often delayed and fragmented. When families meet with ICU physicians, they frequently have insufficient time to share their perspectives on the patient’s goals and values or express heir own concerns. ICU physicians may miss opportunities for empathic response to emotion, leaving too distressed to absorb or integrate information they need for surrogate decision making. Some patents spend their last days in the ICU because planning for care in the more suitable or preferred setting is inadequate. ICU Communication Gaps

9 Palliative care in the ICU is NOT just – Withdrawing or withholding life support Palliative care in the ICU also includes – Decision-making about the goals of care – Communication with families – Pain and symptom control – Cultural competency What is ICU palliative care?

10 Expert Consensus Symptom management and comfort care Communication within the team and with patients and families Emotional and practical support for patients and families Patient- and family-centered decision making Continuity of care Emotional and organizational support for ICU clinicians Spiritual support for patient and families Key domain of ICU palliative care

11 Patient and Family Consensus Timely, compassionate, clear communication and by clinicians Patient-focused medical decision making Interdisciplinary support of family including bereavement Care Proximity of families to patients Patient care maintaining comfort, dignity, personhood, privacy Key domain of ICU palliative care

12 V…Value family statements A…Acknowledge family emotions L…Listen to the family U…Understand patient as a person E…Elicit family question VALUE: 5-step Approach to Improving Communication in ICU with Families

13 ICU clinician education in palliative care Local clinician champions to provide role modeling and promote attitudinal change Academic detailing and of ICU director to address local barriers “Systems supports” – Order protocols and pathways – Staff support programs Feedback of quality improvement data The 5-Component Intervention

14 Unrealistic expectations for intensive care therapies on the part of patients, families, and clinicians Misperception of palliative care and critical care as mutually exclusive or sequential rather than complementary and concurrent approaches Conflation of palliative care with end-of-life or hospice care Concern that incorporation of palliative care will hasten death Barriers of Integration palliative Care and Intensive Care

15 Barriers of Integration palliative Care and Intensive Care ( ต่อ ) Insufficient training of clinicians in communication and other necessary skills to provide high-quality palliative care Competing demands on ICU clinician, effort, without adequate reward for palliative care excellence Failure to apply effective approaches for system or culture change to improve palliative care

16 Identify all stakeholders, Conduct a needs assessment Develop an action plan Evaluate progress Create a culture of support and change in the unit Steps in Developing PC in ICU

17 Teach basic palliative care skills and the language of palliative care Encourage ICU/acute care clinicians – Prioritize palliative care – Obtain consultation in difficult situations Empower all clinicians to intervene on behalf of patients and families Shift the “culture” of the hospital The “Real” Intervention

18 Identification of medical decision maker Determination of advance directive status Investigation of resuscitation preference Distribution of family information leaflet Regular pain assessment Optimal pain management Offer of social work support Offer of spiritual support Interdisciplinary family meeting Palliative Care Bundle in ICU

19 Emphasis on proactive, early performance of key processes Identify medical decision maker and resuscitation status before day 2 in the ICU Offer social workers and spiritual care support before day 4 Conduct an interdisciplinary family meeting no later than day 5 Care and Communication Bundle

20 การบอกวินิจฉัย การอธิบายโรคและพยากรณ์โรค การอธิบายการดูแลแบบประคับประคอง การนำประชุมครอบครัว การประกาศภาวะใกล้เสียชีวิตและการเสียชีวิต การให้กำลังใจผู้ป่วยและครอบครัว การทำจิตบำบัด บริบทสนทนาความจริงใน Palliative care

21 Setting up the interview Perception Invitation Knowledge Emotions Strategy and summary Choose the quiet room. “ ก่อนที่ผมจะบอกผลการวินิจฉัย... ผมอยาก ให้เข้าใจว่าเราทั้งหมดควรเดินไปพร้อมๆกัน กรุณาบอกให้ผมทราบว่าตอนนี้คุณเข้าใจใน ตัวโรคและการดูแลอย่างไรบ้าง ?” Avoid too much info. “ คุณคิดเห็นอย่างไร หากเราจะเริ่มคุยเรื่องผลการตรวจวินิจฉัยกัน เลยตอนนี้ ” Avoid patient be taken by surprise. “ ผม เกรงว่าสิ่งที่ผลกำลังจะบอกอาจจะเป็นข่าว ไม่ดีนักสำหรับคุณ ” and the info. Should then be given in clear language without jargon to avoid misunderstanding. Make EMPATHY “ ผมทราบว่าสิ่งนี้แนสิ่งที่คุณ ไม่ได้คาดคิกมาก่อน...”or “ หากเป็นผมก็คง คิดเหมือนกัน.. ทุกอย่างดูว่าจะผ่านมาได้ ด้วยดี แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็ไม่เป็นไปดังที่เรา หวัง.”or “ คุณคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ ?” Telling the Bad News “SPIKES” It’s crucial that bad news never be given without following up by describing the plan you recommend. And never say “ ผม ไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้อีก แล้ว ”

22 เคสที่ยังตายไม่ได้ จากทางการเมืองและสังคม เคสที่มีปัญหาความลับผู้ป่วย เคสที่มีความขัดแย้งในความเห็นการตัดสินใจใน ครอบครัว เคสที่ญาติไม่เชื่อมั่น เชื่อถือการดูแลรักษาของ ทีม เคสที่รู้สึกตัว ร้องขอให้ปลดปล่อย เคสที่ขอใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายที่บ้าน เคสความเสี่ยงโรงพยาบาล Problematic Cases in ICU

23


ดาวน์โหลด ppt Integrated Palliative Care In Critically Ill Patients พว. วิทวดี ป้อมภูเขียว พยาบาล ชำนาญการ หออภิบาลผู้ป่วย ศัลยกรรมประสาท และศัลยกรรมทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google