งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E – Governm ent in Bangkok By Mrs. Kanokpaan Tirakumsri Head of Sub – division of Computer System Service 1 Bangkok Metropolitan Administration.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E – Governm ent in Bangkok By Mrs. Kanokpaan Tirakumsri Head of Sub – division of Computer System Service 1 Bangkok Metropolitan Administration."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 e – Governm ent in Bangkok By Mrs. Kanokpaan Tirakumsri Head of Sub – division of Computer System Service 1 Bangkok Metropolitan Administration

2 Ite m o About Bangkok Metropolitan Administration (BMA) o Current Situation of IT o Case of e-Government

3 Map of Bangkok Total area 1568.7 Km 2 and divided all area to 50 districts

4 General Responsibilities of the BMA - Preventing and relieving public disaster. - Maintaining cleanliness and orderliness of the city. - City planning. - Traffic engineering. - Provision of transportation services and mass transportation systems. - Provision and control of markets, ferry-piers, and car parks. - Maintenance of public places. - Building control. - Improving slum areas and housing. - Environmental development and conservation. - Etc.

5 Organization Chart of BMA Board of Adviser to Governor of Bangkok The Governor of Bangkok Secretariat The Bangkok Metropolitan Council The Bangkok Metropolitan Council Secretariat Permanent Secretary for the BMA Office of the BMA Civil Service Commission The BMA Civil Service Commission Office of The Perma nent Secret ary For the BMA Strate gy And Evalua tion Depart ment Medica l Servic e Depart ment Health Depart ment Educat ion Depart ment Public Works Depart ment Draina ge And Sewer age Depart ment Environ ment Depart ment Cultur e Sports And Touris m Depart ment Financ e Depart ment City Law Enforce ment Depart ment Social Develop ment Depart ment Traffic and Transpor tation Departm ent City Planni ng Depart ment Fire and Rescu e Depart ment The BMA Budget Depart ment District Office (50 District Offices and 431 Schools) 50 District Councils I am here

6 Current Situation of IT in BMA 1. Federal Information Systems 1. Federal Information Systems 2. Information Systems to Support Core Business 2. Information Systems to Support Core Business 3. Electronic Information Systems 3. Electronic Information Systems

7 Current Situation of IT in BMA 1. Federal Information Systems - Management Information System (MIS) - Information Systems Management to 50 districts area 1. Federal Information Systems 1. Federal Information Systems

8 Current Situation of IT in BMA 2. Information Systems to Support Core Business - To Support the work of the BMA - 70 Systems 2. Information Systems to Support Core Business 2. Information Systems to Support Core Business

9 Current Situation of IT in BMA 3. Electronic Information Systems - 2 Systems - Service tax payment Systems through the internet 3. Electronic Information Systems 3. Electronic Information Systems - Complaints system through the internet

10 2 Cases of e- Government in Bangkok www.bangkok.go.th

11 1. Service tax payment Systems through the internet

12

13 2. Complaints system through the internet 1555 ประชาชน

14

15 สื่อที่รับ รายละเอียด ผู้ร้องทุกข์ อายุการศึ กษา อาชีพ BES T เพศ เรื่องซ้ำ โทรศัพท์ SMS MMS จดหมาย โทรสาร เว็บไซด์

16 รายงานแสดงสถิติ เรื่องฉุกเฉิน รายงานแสดงสถิติ เรื่องร้องเรียนซ้ำ รายงานแสดงสถิติ และเปรียบเทียบการรับ เรื่องร้องทุกข์ รายงานแสดงสถิติ และเปรียบเทียบการรับ เรื่องร้องทุกข์ 10 อันดับ แรก รายงานแสดงสถิติ และเปรียบเทียบการ ปฏิบัติงาน รายงานแสดงสถิติ และเปรียบเทียบการ ปฏิบัติงานโดยหน่วยงาน Best รายงาน > รายงานแสดงสถิติเรื่องฉุกเฉิน ตก ลง

17 Thank you Q & A


ดาวน์โหลด ppt E – Governm ent in Bangkok By Mrs. Kanokpaan Tirakumsri Head of Sub – division of Computer System Service 1 Bangkok Metropolitan Administration.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google