งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mini Factory Lamphun. CONTENTS Vision Mission Curriculum Ultimate Goal Process & Machines SMT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mini Factory Lamphun. CONTENTS Vision Mission Curriculum Ultimate Goal Process & Machines SMT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mini Factory Lamphun

2 CONTENTS Vision Mission Curriculum Ultimate Goal Process & Machines SMT.

3 Vision

4 “ ศูนย์การเรียนรู้การศึกษาและการวิจัย ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ” “ Centre of Learning and Research in Electronics Manufacturing”

5 Mission

6 พัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนเทคโนโลยีและแหล่งความรู้ ทางด้านอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ให้กับนักศึกษา Develop knowledge, specialty, technology and source of knowledge in electronics manufacturing to students. ศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีการผลิตและสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนผลงาน วิชาการ / งานวิจัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ และใช้ประโยชน์กับการเรียนการสอน Develop production technology, innovation and research that is consistent with electronics manufacturing and benefits in educations. MISSION MINI FACTORY LAMPHUN

7 สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างสถานประกอบการและ สถาบันการศึกษา Collaborate with industries and educations. สร้างบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม Develop workforce that fits with industry needs. MISSION MINI FACTORY LAMPHUN

8 Curriculum MMIT.

9 Curriculum MMIT. : CAMT Back OfficeFactory Procurement & Store Production QC. IT. HR Account Planning Cooperative Education 1 st Year – Worker 2 nd Year – Supervisor 3 rd Year – Manager 4 th Year – Senior Project CMU Mini Factory 954361 : Information System for Enterprise Resource Planning 954460 : Introduction to Manufacturing Information Systems 954363 : Information System for Product Life Cycle Management 954362 : Information Systems for Supply Chain and Customer Relationship Management 954243 : Rapid Application Development 954482 : Cooperative Education 954499 : Independent Study Industrial Engineering Information Technology Internship & Cooperative Education

10 Ultimate Goal

11 Electronics Companies

12 Research and Innovation Applications for Production Control. Improvement Process. Waste Management. Etc.

13 Career Path Manufacturing Company Purchase Human Resource Store officer Logistic officer Procurement officer Programmer ADMINISTRATION FACTORY Planner Production QC. Officer QA. Officer

14 Process flow SMT. Receive part PCB and parts check Parts loading start Pass Defects BOM confirm Audit Start run 1 st board Inspection End S/O Cycle count and return part to supply stop Launch S/O Create program Prepare loading part Prepare tooling's and M/C M/C set up Continue running Correction

15 Machines & Model SOLDER SCREEN : DEK 265 PART LOAD : NUTEK FUJI CP - 642ME REFLOW OVEN : PARAGON 150 CHIP PLACE MENT FUJI CP - 643ME FUJI QP - 351E-MM

16 SMT Line SOLDER SCREENPART LOAD PICK & PASTE REFLOW OVEN PCBA PCB

17 MINI FACTORY LAY OUT


ดาวน์โหลด ppt Mini Factory Lamphun. CONTENTS Vision Mission Curriculum Ultimate Goal Process & Machines SMT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google