งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IMAGE PROCESSING COURSE. Course Information ผู้สอน : รศ. ดร. อรฉัตร จิตต์โสภักตร์ Assoc. Prof. Dr. Orachat Chitsobhuk Tel: (02)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IMAGE PROCESSING COURSE. Course Information ผู้สอน : รศ. ดร. อรฉัตร จิตต์โสภักตร์ Assoc. Prof. Dr. Orachat Chitsobhuk Tel: (02)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IMAGE PROCESSING COURSE

2 Course Information ผู้สอน : รศ. ดร. อรฉัตร จิตต์โสภักตร์ Assoc. Prof. Dr. Orachat Chitsobhuk Email: orachatc@yahoo.com Tel: (02) 02 329 8341-2 / Room: ECC-915 TEXTBOOK: 1) R. C. Gonzalez and R. E. Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall, New Jersey 2) R.C. Gonzalez, R.E. Woods, Steven L. Eddins, Digital Image Processing using MATLAB, Prentice Hall, New Jersey 3) Digital Image Processing, ผศ. ดร. อรฉัตร จิตต์โส ภักตร์ ( ทฤษฎีการประมวลผลภาพดิจิตอล )

3 COURSE INFORMATION Grading Policy Lab & In class practice40% Program Assignment30% Final exam30%

4 Introduction “One picture is worth more than ten thousand words” Anonymous

5 What is DIP ?  The continuum from image processing to computer vision can be broken up into low-, mid- and high- level processes Low Level Process Input: Image Output: Image Examples: Noise removal, image sharpening Mid Level Process Input: Image Output: Attributes Examples: Object segmentation, recognition High Level Process Input: Attributes Output: Understanding Examples: Scene understanding, autonomous navigation preprocessing Feature extraction Pattern Recognition Human Interpretation

6 Introduction to Image Processing Topics

7 Image Acquisition and Digitization

8 Image Enhancement Improve the quality of an image

9 Image Restoration OriginalNoisy ImageAfter restoration

10 Image Compression 10:148:1 Original Lossless Compression (no errors) PNG, BMP, GIF Lossy Compression (with errors) JPEG, JPEG2000, BMP

11 Image Segmentation

12 Image Analysis Letters Sky Tree & Bush

13 Learning Topics  Image Acquisition and Digitization  Image Enhancement and Restoration  Windowing technique  Image Transformation (Fourier, DCT, Wavelet)  Image Geometric Transformation  Image Segmentation  Image Representation and Description -> Pixel Domain -> Frequency Domain

14 Lab Policy  กลุ่มละ 2 คน  เช็คชื่อ และ ตรวจแลป  ส่งชีทแลปและผลการทดลอง  ถ้ามีการลอกเหมือนกันมากกว่า 2 คน นศ. กลุ่มที่เหมือนกัน จะถือว่าการส่งงานนั้นเป็น 0  ถ้าพบว่ามีการ post ให้ลอกทางสื่อดิจิตอลใดๆ ผู้ post จะถูกปรับตกในวิชานี้ทันที


ดาวน์โหลด ppt IMAGE PROCESSING COURSE. Course Information ผู้สอน : รศ. ดร. อรฉัตร จิตต์โสภักตร์ Assoc. Prof. Dr. Orachat Chitsobhuk Tel: (02)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google