งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การป้องกันการติดเชื้อจากการให้สารน้ำ ทางหลอดเลือดดำส่วนกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การป้องกันการติดเชื้อจากการให้สารน้ำ ทางหลอดเลือดดำส่วนกลาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การป้องกันการติดเชื้อจากการให้สารน้ำ ทางหลอดเลือดดำส่วนกลาง
สุจินดา ธิติเสรี : ICN

2 Note : Femoral ARTERIES are not great vessels
Central line ท่อที่ใส่เข้าทางหลอดเลือดขนาดใหญ่โดย ผ่านเข้าไปถึงหรือใกล้กับหัวใจหรือ great vessels ให้สารน้ำ/เลือด/ยา ดูดเลือดส่งตรวจ หรือวัด CVP Superior vene cava Inferior vene cava Brachiocephalic vein External iliac vein Femoral vein Aorta Subclavian vein Internal jugular vein Pulmonary artery Umbilical vein/artery Note : Femoral ARTERIES are not great vessels

3

4 พยาธิสภาพของการติดเชื้อ
Migration of skin organisms - Colonization of catheter tip - skin flora, hands, antiseptics Contamination of catheter hub Hematogenous seed from another focus Infusate contaminated

5 พยาธิสภาพของการติดเชื้อ

6

7

8

9

10 SHEA Recommendation Basic and Special Approaches for the prevention of CLABSIs
Catheter Insertion bundle Catheter Maintenance Bundle

11 แนวทางการลด Device- Associated Infections
11 11

12 Central Line Associated Blood Stream Infection (CLABSI) Prevention Strategies
CLABSI BUNDLE Insertion bundle Daily Maintenance

13

14 3. ใช้ 2 % CHG in 70% alcohol skin prep (เฉพาะผู้ใหญ่)
Insertion Bundle 1. Hand hygiene 2. Maximal barrier precautions - mask, cap - sterile gown - large drape ( bed sized drape) - sterile glove 3. ใช้ 2 % CHG in 70% alcohol skin prep 4. เลือกใส่สายสวนหลอดเลือดที่ subclavian vein (เฉพาะผู้ใหญ่)

15 CVL Insertion Bundle Component: CVL Site Choices
Femoral Vein Last choice Subclavian Vein First Choice Internal Jugular Second choice

16 Maximal Barrier

17

18 Effect of Maximal Barrier Precautions during insertion on CVC Infections

19 Central Line Daily Maintenance Bundle
Hand washing before access Standard dressing Swab ports with 2% Chlorhexidine in 70% alcohol swabs Standardize tubing change Daily review of necessity/Early removal

20 Central line maintenance bundle
1. Daily goal sheet ประเมินความจำเป็นในการใส่สายสวนหลอดเลือดทุกวันและถอดโดยเร็วเมื่อหมดความจำเป็น 2. ใช้ Transparent dressing สำหรับปิด central line (Tegaderm)R เปลี่ยนทุก 7 วัน 3. Manipulate central line ด้วย aseptic technique เน้นการล้างมือและ scrub บริเวณ Hub ด้วยน้ำยา 2% Chlorhexidine in 70% alc หรือ 70% alc

21 SCRUB THE HUB! IV hubs are easily contaminated when
they touch the skin. If IV hubs are not disinfected prior to accessing them, any pathogens present on the hub can be pushed through the valve and into the patient’s bloodstream. Residual blood in the hub can serve as a medium for bacteria. Prior to accessing an IV line (i.e. central, peripheral, PICC line): Do hand hygiene! SCRUB THE HUB with an alcohol prep pad (for seconds)!

22 CVL Maintenance Bundle Component: Scrub the Hub with Alcohol for 15 seconds, prior to accessing
Vigorous scrubbing is necessary to remove pathogens Research shows that 5 seconds is not enough. 67% of pathogens are still transferred. Research shows that 15 seconds with friction is 100% effective in disinfection. If this step is skipped, the patient is inoculated with the organisms of his surroundings.

23 Potential ways of contamination
The top of the medication vial is not sterile. The top is a “dust cover.” Clean vigorously with alcohol before accessing the vial with the blunt fill needle.

24 Chlorhexidine sponge dressings reduce
risk of infection and colonization Timsit JF et al. JAMA 2009

25

26 Use of 2% Chlorhexidine in 70% Alcohol as Skin Antiseptic
30 second rule Swab 30 วินาที Dry วินาที Drying time is Dying time Large swabs saturated with antiseptic

27 Site Monitoring ตำแหน่งใส่สายสวนมีการอักเสบ บวม แดงหรือ มีหนอง
Yes No ตำแหน่งใส่สายสวนมีการอักเสบ บวม แดงหรือ มีหนอง ตำแหน่งใส่สายสวนมีเลือดออก การ dressing แผลเรียบร้อย Are all four sides of dressing adhered correctly? แผล สะอาด แห้งดี

28 ทำความสะอาดมือด้วย Alc Handrub ก่อนและหลังสัมผัสสายสวนหลอดเลือด ทุกครั้ง
เช็ด port/ hub ด้วย 70% Alcohol ทุกครั้งก่อนฉีดยา

29

30 เกิด cross contamination
General principles Location of new IV Line บริเวณที่แทง IV ใหม่ต้องอยู่เหนือบริเวณเก่า อย่างน้อย 3 นิ้ว และไม่ควรแทงต่ำกว่าบริเวณเดิม Tourniquet ทำความสะอาดบ่อย ๆ เพราะอาจ เกิด cross contamination

31 Bacterial contamination (mean log 10 reduction)
Application time of hand hygiene and reduction of bacterial contamination Handrubbing is: more effective faster better tolerated 15sec 30sec 1 min 2 min 3 min 4 min 6 5 4 3 2 1 Bacterial contamination (mean log 10 reduction) Handwashing Handrubbing After seconds only, handrubbing is significantly more efficient than handwashing with plain soap and water, to reduce hand bacterial contamination. Pittet and Boyce. Lancet Infectious Diseases 2001

32

33

34

35 Administration Sets and Fluids
Set IV เปลี่ยน 96 ชม. รวมทั้ง Stopcocks, extension set, injection port set drip ยา เปลี่ยนทุก 24 ชม. น้ำกลั่นผสมยาฉีด ใช้ชนิด single dose(10 ซีซี.) ถ้าใช้ไม่หมดให้ทิ้ง ห้ามนำไปใช้ผสมยาขวดอื่นต่อไป

36 Dressing Regimens - All Catheters
Use sterile gauze or transparent Use gauze dressing ,if the site is bleeding, oozing Change dressing if damp, loose, soiled

37 Dressings - Central Lines
Frequency of dressing change: Short term catheter :† Gauze 2 d Transparent 7 d Tunneled or implanted catheter no more than 1X wk ยกเว้นผู้ป่วยเด็ก

38 Catheter Replacement IV† 96 hr Arterial > 5 d CVC No change
PICC No change Umbilical cath Up to 14 days Emergency insertion change < 48 hours if break in aseptic technique † adults and adolescents

39 Set IV ชนิดมี air vent ต้องเปิดตลอดเวลา

40 Administration Sets and Fluids
Parenteral fluids : Lipids < 24 hours Blood < 4 hours IV Fluid 24 hours

41 Flushing (Infusion Nursing : Standard of Practice)
SAS : Saline –Administrative drug- Saline 0.9% NSS flush : at least twice of volume of catheter or add-on device Positive end pressure : prevent reflux of blood / clot Flushing ทุก ชั่วโมง

42 การเจาะ hemoculture

43

44

45

46

47

48 Thank you for your attention

49 Thank you for your attention

50

51

52


ดาวน์โหลด ppt การป้องกันการติดเชื้อจากการให้สารน้ำ ทางหลอดเลือดดำส่วนกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google