งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office Health System Research Institute The Universal Coverage Scheme in.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office Health System Research Institute The Universal Coverage Scheme in."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office Health System Research Institute The Universal Coverage Scheme in Thailand and Its Impact on Economic Growth Integrating Social Policies and The Delivery of Social Protection Floors Siem Reap, Cambodia 29-31 May 2013 Dr. Thaworn Sakunphanit MD., BA. (Economics), MSc (Social Policy Financing)

2 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office Health System Research Institute Topics Theoretical background Universal Coverage Scheme Its impact on Thai Economy 2

3 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office Health System Research Institute Theoretical background 3

4 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office Health System Research Institute Health Care and Economic Performance “Heath care” produces economic activities (Flows), which contribute to “Wealth of Nation” (Stock) –It comprises institutional units in the economic territory –GDP can be measured from Expenditure, Income or Production approaches. “Health care” also has impact in other economic sectors Net economic impact varies according to context of countries 4

5 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office Health System Research Institute “Heath care” Produces Economic Activities 5 Health care personal Infrastructure Equipment Material Source: Cichon et al (2004) Financing Social Protection

6 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office Health System Research Institute Interrelationships between the Economy and Social Protection: Health Care 6 Source: Cichon et al (2004) Financing Social Protection

7 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office Health System Research Institute Universal Coverage Scheme 7

8 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office Health System Research Institute Constitutional monarchy in Southeast Asia GDP per capita (PPP US $) 8,703 (2011) Unemployment rate is 1.4% Health Expenditure/cap (PPP US $) 330 (2010) 8

9 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office Health System Research Institute Current Social Health Protection Schemes Major Schemes Civil Servant Medical Benefit Scheme (CSMBS) Social Security Scheme (SSS) Universal Coverage (UCS) Introduced in1960s1990s2002 Target beneficiaries Govt employees & dependents, retirees Private sector employees: To whom which not covered by CSMBS nor SHI, Pop Coverage7%16%75% FundingGovt budget (Tax) Payroll contribution, Tripartite (Social Health Insurance) Govt budget (Tax) Payment to health facilities Fee-for-service for OP, DRG for IP Capitation for OP & IP, DRG for Adjusted RW >= 2 Capitation for OP, DRG for IP Social health protection schemes have covered all Thai citizen since 2002 9

10 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office Health System Research Institute Universal Coverage Scheme Merging of 2 previous schemes –Medical Welfare (Tax based scheme) Protects the poor and indigent groups (Means Test) Integrated rural development under Economic and Social Development Plans –Heath Card (Voluntary Health Insurance) Primary health care concept: Community Funds and Volunteers -> Community-based financing Transformation into nationwide voluntary scheme Provides comprehensive benefit package –Prevention, Curative and Rehabilitation –Still keep primary health care activities 10

11 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office Health System Research Institute Impact of The Universal Coverage Scheme on Thai Economy 11

12 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office Health System Research Institute Economic Impact of the UCS UCS has positive impacts on Thai economy Economic Growth Household Consumption Government Consumption –UCS did not crowd out public spending Import / Export Productivity 12

13 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office Health System Research Institute UCS Contribution in GDP 13 Source: Administrative data of NHSO and National income of NESDB various years

14 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office Health System Research Institute Marginal Effects of the UCS on Thai Consumption Pattern 14 Source: Somprawin & Worawet (2012) Evaluation of UCS on Macroeconomic Impacts in Thailand Redistribution and Extra income “saved” from health care spending

15 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office Health System Research Institute Sectoral Impact of The UCS 15 Source: Somprawin & Worawet (2012) Evaluation of UCS on Macroeconomic Impacts in Thailand Crowd in economic activities 1.2 times over its spending Most activities are domestic ones

16 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office Health System Research Institute Economic Impact of Improvement in Health Status? 16 Chronic Diseases Source: National Health Examination Survey 2003-2004 and 2008-2009 Source: Analysis of Administrative data of Social Heath Protection Schemes

17 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office Health System Research Institute 17 Does not have effect on precautionary savings Crowd in 1.2 times over its spending ? Impact on labour market ? Impact from Improvement in health status Economic Impact of the UCS

18 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office Health System Research Institute THANK YOU Questions? 18


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office Health System Research Institute The Universal Coverage Scheme in.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google