งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Assoc.Prof.Dr.Kanjana Chookruvong and Dr.Amornmat Kiratisin อาจารย์พิเศษ Ajarn Suvilai Wachiruksasawakul (Jadeite)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Assoc.Prof.Dr.Kanjana Chookruvong and Dr.Amornmat Kiratisin อาจารย์พิเศษ Ajarn Suvilai Wachiruksasawakul (Jadeite)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Assoc.Prof.Dr.Kanjana Chookruvong and Dr.Amornmat Kiratisin อาจารย์พิเศษ Ajarn Suvilai Wachiruksasawakul (Jadeite)

2 Course Syllabus Introduction and Pretest Imitation and Synthetic Gemstones Gemstones’ Processes - Flame fusion - Flux - Hydrothermal - Floating Zone - Pulling - Skull Melt - Ceremic etc.

3 Characteristics and Inclusions of Each Type of Synthetic Stones How to Identify Synthetic Gemstones from Natural Counterparts Ruby in Different Sources and their Characteristics Synthetic Ruby and Sapphires Emerald in Different Sources and their Characteristics Synthetic Emerald

4 Gemstones Enhancement Organic Gemstones Chart B gemstones and their Characteristics Identify Chart B gemstones from Chart A gemstones

5 Rules and Evaluation ทำพลอยคนละ 20 กล่อง พลอยหาย ต้องหามาใช้ เหมือนเดิมหรือดีกว่า สอบคนละ 10 เม็ด หากผิดทำ ใหม่ได้ 5 ครั้ง และคะแนนลดลง ไปครั้งละ 5 คะแนน สอบข้อเขียน 30% ปฏิบัติ 70%


ดาวน์โหลด ppt Assoc.Prof.Dr.Kanjana Chookruvong and Dr.Amornmat Kiratisin อาจารย์พิเศษ Ajarn Suvilai Wachiruksasawakul (Jadeite)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google